Aby osłabić wrażenie listu kongresmenów USA do prezydenta Dudy Adam Bielan opowiada o "dziesiątkach takich apeli tygodniowo". Z analizy 136 dokumentów Kongresu wynika jednak, że interwencji z powodu naruszania demokracji jest tygodniowo tylko 1,5. Polska była napominana trzy razy, tak jak Chiny i Turcja. Dalej: Rosja, Irak, Kenia, Uganda, Honduras, Węgry...

Komisja spraw zagranicznych Kongresu USA interweniuje w obronie zasad demokracji i praw człowieka średnio półtora raza w tygodniu. Wydaje oświadczenia lub pisze listy, gdy Chiny naruszają prawa mieszkańców Hongkongu, gdy Rosja represjonuje demonstrantów, Turcja zabija Kurdów, a Mjanma Rohidżów.

Z europejskich spraw Komisja raz poprosiła ambasadora na Węgrzech, by wywierał presję na Orbána, zwróciła się do UE z apelem o ułatwienia wizowe dla mieszkańców Kosowa i poprosiła premiera Johnsona, by pomimo brexitu respektował umowę z 1998 roku z Irlandią.

Na tym tle trzy masywne interwencje w sprawie naruszania w Polsce demokracji – listy do premiera, prezydenta a także do wiceprezydenta Pence’a przed jego wizytą w Warszawie – robią wrażenie.

Takie są wnioski ze żmudnej analizy najnowszych 136 dokumentów opublikowanych na stronie przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Kongresu Eliota Engela. Ich podział na kategorie przedstawia wykres (objaśnienia – dalej w tekście):

Dokumenty publikowane przez kongresmena Engela od 21 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020. Podział według tematu

Bielan: „Kongresmeni piszą takich apeli dziesiątki tygodniowo”

W „Faktach po faktach” TVN24 eurodeputowany PiS Adam Bielan komentował list do prezydenta Dudy dwóch amerykańskich kongresmenów Partii Demokratycznej. Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Kongresu Eliot Engel i przewodniczący podkomisji ds. Europy, Eurazji, Energii i Środowiska Bill Keating wezwali 19 stycznia Dudę, by nie podpisywał „ustawy kagańcowej” (jak się okazało bezskutecznie). Argumentowali, że „taka reforma nie szanuje niezawisłości sędziowskiej i podziału władz”. Walili prosto z mostu: „Od 2015 roku Wasz rząd podejmuje niepokojące kroki w kierunku konsolidacji władzy kosztem instytucji demokratycznych”.

Bielan próbował bagatelizować ten niewygodny dla władz PiS fakt. Najpierw uznał, że nie ma potrzeby odpowiadać, bo

„gdyby prezydent Duda, głowa państwa, odpowiedział na taki list dwóch z 435 członków Kongresu, to by była murzyńskość, jak to pięknie nazwał b. minister Sikorski”.

 • Murzyńskość?! Przypomnij sobie cytat z rozmowy w 2014 roku

  W podsłuchanej w restauracji „Sowa i Przyjaciele” rozmowie z Jackiem Rostowskim Radosław Sikorski opisywał tradycyjnie „poddańczy” stosunek polskich polityków do Stanów Zjednoczonych: „Bullshit, skonfliktujemy się z Niemcami, Francuzami… Bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy. Problem w Polsce jest, że mamy płytką dumę i niską ocenę. Taka murzyńskość…”

Sikorski użył obraźliwej dla Afroamerykanów metafory w prywatnej rozmowie podsłuchanej przez „kelnerów”, Bielan robi to publicznie, co pokazuje na kulturę polityczną b. wicemarszałka Senatu.

Ale główny argument Bielana był inny. Polityk zlekceważył list kongresmenów:


[O liście Elliota Engela i Billa Keatinga do prezydenta Dudy z 19 stycznia 2020- red.] Takich apeli kongresmeni USA, a szczególnie z komisji spraw zagranicznych stosują tygodniowo dziesiątki, naprawdę, na temat tego, co się dzieje w różnych krajach

Adam Bielan, Fakty po Faktach TVN24 - 20/01/2020

Fot. Pawel Malecki / Agencja Gazeta


fałsz. "Takich apeli" w obronie demokracji i praw człowieka komisja spraw zagranicznych Kongresu ogłasza tygodniowo tylko 1,4.


OKO.press postanowiło to sprawdzić, zwłaszcza, że Bielan używa słowa „naprawdę”. Podjęliśmy się żmudnego zadania analizy dokumentów, które publikuje Eliot Engel na stronie przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Kongresu USA.

Co i jak liczyliśmy?

Aby zebrać większą pulę pozwalająca na wyciąganie wniosków, analizowaliśmy 100 najświeższych dokumentów szefa komisji spraw zagranicznych Kongresu USA z 2019 roku (od 21 sierpnia 2019 do końca roku) i wszystkie styczniowe, których było 26. W dwóch tabelach (patrz – niżej) opisaliśmy łącznie 126 dokumentów zaznaczając:

 • czy jest to oświadczenie, czy list kongresmena Eliota,
 • jeśli list, to do kogo,
 • czego dotyczy dokument (krótki opis),
 • do jakich krajów się odnosi.

Wprowadziliśmy też klasyfikację według tematu: polityka wewnętrzna i zagraniczna USA, ekologia i sprawy humanitarne oraz – kluczowe dla analizy – interwencje zagraniczne w obronie demokracji i praw człowieka ze wskazaniem jakich krajów dotyczą.

 • Zobacz też jak klasyfikowaliśmy dokumenty

  Wprowadziliśmy klasyfikację dokumentów wg tematu oznaczając kategorie literami:

  W/I – treści związane z impeachmentem prezydenta Trumpa; kluczowy temat w polityce wewnętrznej;

  W – polityka wewnętrzna USA – pozostałe tematy;

  Z – polityka zagraniczna USA;

  D – interwencje w obronie demokracji, praw człowieka itp. ze wskazaniem do jakich krajów skierowane;

  H – apele i interwencje dotyczące tematów humanitarnych (chorób, klęsk żywiołowych etc.);

  E – apele i interwencje dotyczące ekologii, klimatu itp.

  I – inne.

  Takie symbole pojawiają się w tabelach na końcu tekstu.

Zagraniczne listy Engela – sześć w 19 tygodni, z tego dwa do Polski. Bielan myli się minimum 66 razy

Bielan rzuca list do Dudy na tło rzekomych „dziesiątek apeli tygodniowo”. Można odnieść wrażenie, że ma na myśli listy pisane przez kongresmenów do przywódców całego świata i że jest ich masa .

Tymczasem na ogólną sumę 126 dokumentów wszystkich listów jest 24, z tego tylko sześć zagranicznych.

Pozostałe 18 kierowane były do urzędników administracji USA, w tym dwa do samego Trumpa [dokumenty nr 20 i 76 – patrz tabela niżej]

Dokumenty publikowane przez kongresmena Engela od 21 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020. Podział na oświadczenia i listy

Engel pisał za granicę do:

 • specjalnego przedstawiciela Afganistanu ds. pojednania; chodziło o wezwanie go przed komisję, która oceniała politykę USA w Afganistanie [dokument nr 8 – patrz tabela niżej];
 • do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona z apelem, by pomimo Brexitu przestrzegać Porozumienia Wielkopiątkowego między Wielką Brytanią i Irlandią z 1998 roku [nr 15];
 • do władz UE i 28 państw członkowskich z apelem o liberalizację polityki przyznawania wiz dla mieszkańców Kosowa [nr 33];
 •  do prezesa Banku Światowego z protestem przeciwko wymaganiu od pracowników banku na Tajwanie chińskiego paszportu [nr 106];

Wśród sześciu listów zagranicznych aż dwa są kierowane do władz Polski:

 • wspomniany wyżej list do prezydenta Andrzeja Dudy z 19 stycznia 2020 [nr 121] oraz
 • list do premiera Mateusza Morawieckiego z 30 sierpnia 2019 z przestrogą przed pogłębianiem „erozji demokracji”, podpisany przez Engela i republikańskiego kongresmena Michaela Mc Caula [nr 5]

Oznacza to, że w ciągu 19 tygodni (dokładniej – 134 dni) komisja spraw zagranicznych Kongresu wystosowała tylko 24 listy, co daje średnią 1,3 listu na tydzień. Listów kierowanych zagranicę było ledwie sześć, czyli 0,3 na tydzień (inaczej jeden – na trzy tygodnie). Raz jeszcze: 0,3 a nie „kilkadziesiąt”. Kilkadziesiąt to minimum 20, a zatem

jeżeli Bielan ma na myśli LISTY zagraniczne, takie jak do Dudy, to myli się co najmniej 66 razy.

Wszystkich dokumentów było średnio w tygodniu 6,6. A więc nie kilkadziesiąt, lecz kilka

Przyjmijmy jednak życzliwie dla Bielana, że mówiąc „takich apeli” miał na myśli wszystkie dokumenty, czyli i listy, i oświadczenia. Ile ich jest tygodniowo?

W analizowanym okresie 134 dni, czyli prawie 19 tygodni na stronie Eliota Engela, który jako szef komisji spraw zagranicznych publikuje zdecydowanie najwięcej, ukazało się 126 dokumentów, czyli prawie jeden dziennie.

Oznacza to średnio 6,6 dokumentów tygodniowo czyli nie kilkadziesiąt lecz kilka. Bielan myli się co najmniej trzykrotnie biorąc pod uwagę liczbę wszystkich dokumentów.

Ale polityk mówi przecież o dokumentach które dotyczą „tego, co dzieje się w różnych krajach” (poza USA). Tych jest znacznie mniej

Dokumentów, które dotyczą „różnych krajów” było tygodniowo 1,5. Bielan myli się minimum 14 razy

Większość dokumentów (patrz wykres na początku tekstu) dotyczy polityki wewnętrznej. Podzieliliśmy je na dwie grupy: dotyczące impeachmentu Trumpa (najgorętszy temat półrocza – 34 dokumenty) i inne tematy (13).

Do grupy polityki zagranicznej zaliczyliśmy wszystkie dokumenty, których zasadniczym celem była ocena i/lub próba korekty polityki USA głównie wobec Turcji, Iranu, Chin, Korei, Rosji. Było ich 41.

Najważniejszą dla analizy grupę stanowią dokumenty, które dotyczą naruszeń praw człowieka i/lub zasad demokracji na świecie. Trzy zawierają krytykę naruszania demokracji przez rząd PiS. Poza listami do Morawieckiego i Dudy, do tej kategorii należy też list do wiceprezydenta Mike’a Pence’a z 31 sierpnia 2019 [nr 7] z apelem, by podczas swej wizyty w Polsce (1-2 września 2019, w zastępstwie Trumpa) poruszył kwestię odchodzenia przez rząd od zasad demokracji.

Dokumentów z tej kategorii „demokratycznych interwencji” było łącznie 28, czyli 1,5 tygodniowo. Oznacza to, że w ocenie liczby „takich apeli” Bielan myli się minimum 14 razy.

Najmniejszą grupę stanowiły stanowiska w sprawach globalnych: humanitarnych (4) i ekologicznych/klimatu (3).

 • Geografia polityczna Kongresu - zestawienie krajów we wszystkich kategoriach

  Przy okazji policzyliśmy, ile uwagi poświęca komisja Engela poszczególnym krajom, niezależnie od tego, czy rzecz dotyczy polityki USA czy jest prodemokratyczną interwencją.  W dokumentach pojawiają się odniesienia do 31 krajów, najczęściej do:

  • Turcji – 12;
  • Syrii – 9;
  • Iranu – 8;
  • Rosji – 7;
  • Afganistanu – 6;
  • Chin, Hongkongu, Tajwanu – 5;
  • Korei Płd. i Japonii – 4;
  • Iraku – 3;
  • Polski – 3;
  • Hondurasu – 3.

  Zestawienie jest ilustracją zaangażowania Kongresu USA w sprawy światowe w II półroczu 2019 roku, swego rodzaju amerykańską „geografią polityczną”.

Najmniejszą grupę stanowiły stanowiska w sprawach globalnych: humanitarnych (4) i ekologicznych/klimatu (3).

Gdzie interweniuje Kongres w obronie praw człowieka i demokracji? Polska w kiepskim towarzystwie

28 interwencji komisji spraw zagranicznych Kongresu – czy to w formie listów, czy oświadczeń – dotyczyło łącznie 32 krajów świata. Oto pełna lista interwencji demokratycznych:

3 Interwencje w sprawy Hongkongu / Chin [6, 82, 90]

 • W obronie praw demonstrantów w Hongkongu [6];
 • Zapowiedź uchwały Kongresu w obronie demokracji i autonomii Hongkongu [82];
 • Wezwanie władz Chin do wycofania się z represji wobec amerykańskich NGO’ sów w Hongkongu [90];

3 x w obronie demokracji w Polsce  [5, 7, 121]

 • List do premiera Morawieckiego o erozji demokracji w Polsce [7];
 • Apel (list) do wiceprezydenta Pence’a, by podczas wizyty w  Warszawie poruszył kwestię odchodzenia od demokracji [7];
 • List do prezydenta Dudy wzywający do zawetowania reformy sądowniczej (tzw. ustawy kagańcowej) [121];

3 x w obronie Kurdów / Turcja

 • Krytyka wycofania wojsk z płn. Syrii, solidarność z Kurdami [39]
 • Propozycja sankcji wobec Turcji za naruszanie praw  ludności kurdyjskiej [40, 41];

2 x w obronie demokracji i praw człowieka w Rosji [10, 116]

 • Wezwanie do zaprzestania represji wobec osób protestujących w Rosji  [10];
 • Zmiany w konstytucji Rosji to próba utrwalenia dyktatury Putina [116].

2 x w obronie demokracji (i niepodległości) Gruzji

 • Poparcie dla niepodległości i demokratyzacji Gruzji [52];
 • Wsparcie dla międzynarodowych organizacji działających w Gruzji na rzecz demokratyzacji [92]

2 x w obronie praw obywatelskich w Iraku

 • Apel o zaprzestanie represji wobec demonstrantów w Iraku [38];
 • Apel do rządu w Iraku o przestrzeganie praw obywatelskich po protestach w Kabulu [73].

Pojedyncze interwencje

 • Potępienie ludobójstwa na Rohindżach w Mjanmie (dawniej – Birmie) [4]
 • Apel do premiera Wielkiej Brytanii, by pomimo Brexitu przestrzegać Porozumienia Wielkopiątkowego między Irlandią i Wielką Brytanią z 1998 roku [15]
 • W obronie demokracji na Węgrzech, list do ambasadora USA w Budapeszcie [22]
 • Apel do Unii Europejskiej o liberalizację polityki wizowej dla mieszkańców Kosowa [33]
 • Alert o nieprzestrzeganiu praw człowieka w Płd Azji – Mjanmie, Bangladeszu itp. [51]
 • Wezwanie do pokojowego i demokratycznych zmian po protestach w Libanie [66]
 • Poparcie dla procesu demokratyzacji w Boliwii po rezygnacji Moralesa [75]
 • Apel o sprawiedliwe osądzenie masakry w La Salina na Haiti w listopadzie 2018 [77]
 • Apel do władz Iranu o zaprzestanie represji wobec protestujących, zniesienie cenzury, wyłączanie sieci internetowej itp. naruszenia praw [85]
 • Potępienie ataku na lotnisko Manda Bai w Kenii [102];
 • Potępienie aresztowania kontrkandydata w wyborach prezydenckich w Ugandzie [103];
 • Protest przeciwko wymaganiu przez Bank Światowy od swych pracowników na Tajwanie chińskiego paszportu [106];
 • Potępienie prezydenta Hernandeza za wystąpienie z programu OPA (Organizacji Państw Ameryki Środkowej) zwalczania korupcji w Hondurasie (MACCIH) [120].

Jak widać interwencje w sprawy polskie wyróżniają się:

 • wyrażają się w listach do przywódców państwa;
 • są oceną generalną, całościową (a nie krytyką jakiegoś epizodu czy wydarzenia);
 • w okresie 29 tygodni pojawiają się aż trzykrotnie.

Teza Bielana, że polskie interwencje nikną wśród masy innych apeli kierowanych zagranicę, jest całkowicie fałszywa. Interwencji jest niewiele, najwięcej kierowanych do Polski i Chin.

Tabela 1. Dokumenty od 15 sierpnia do 31 grudnia 2019

NR i DATA OŚWIADCZENIE

CZY LIST

TYP CZEGO DOTYCZY? JAKICH KRAJÓW?
1. 15 sierpnia 2019 O W Krytyka traktowania urzędników w Departamencie Stanu USA
2. 21 sierpnia 2019 O Z Napięcie w relacjach handlowych Korea Płd. i Japonia
3. 24 sierpnia O Z Odrzucenie porozumienia o bezpieczeństwie Korea Płd. i Japonia
4. 26 sierpnia O D Potępienie ludobójstwa na Rohindżach Mjanma (Birma)
5. 30 sierpnia L do Morawieckiego D Erozja demokracji w Polsce, apel i przestroga POLSKA
6. 31 sierpnia O D Groźba interwencji chińskiej przeciw demonstrantom w Hongkongu Chiny, Hongkong
7. 31 sierpnia L do wiceprezydenta Pence’a D Apel by Pence podczas wizyty w Polsce poruszył kwestię odchodzenia Polski od demokracji POLSKA
8. 5 września L do specjalnego przedstawiciela Afganistanu ds. pojednania W Zaproszenie do udziału w otwartym przesłuchaniu o planach Trumpa w Afganistanie Afganistan, USA
9. 5 września O W pożegnanie ustępującego dyrektora Agencji Globalnych Mediów (USAGM) USA
10. 5 września O D Wezwanie władz Rosji do zaprzestania represji wobec protestujących Rosja
11. 6 września L do administracji Trumpa Z Apel, by nie ciąć środków na wsparcie obrony Ukrainy Ukraina, USA
12. 9 września L do doradcy Trumpa i sekretarza stanu Pompeo W-I Ogłoszenie śledztwa w sprawie wywierania presji na rząd Ukrainy by uzyskać poparcie w kampanii wyborczej USA, Ukraina, afera ukraińska,

Impeachment

13. 10 września O W Krytyka zwolnienia doradcy ds. bezpieczeństwa Johna Boltona USA
14. 12 września O W Wezwania specjalnego przedstawiciela Afganistanu ds. pojednania do złożenia zeznań Afganistan, USA
15. 17 września L do premiera Johnsona D Apel by pomimo Brexitu przestrzegać Porozumienia Wielkopiątkowego między Irlandią i Wielką Brytanią z 1998 roku Wielka Brytania, Irlandia
16. 17 września O Z Sytuacja w Arabii Saudyjskiej, słabość polityki USA USA, Arabia Saudyjska
17. 18 września O Z Przesłuchanie specjalnego przedstawiciela Afganistanu ds. pojednania USA, Afganistan
18. 19 września O W Przesłuchanie administracji rządowej w sprawie polityki wobec Afganistanu USA, Afganistan
19. 20 września O W Ataki Trumpa na informatorów zgłaszających nieprawidłowości w wywiadzie USA USA
20. 20 września L do prezydenta Trumpa Z Apel, by działał na rzecz zmniejszenia napięć między Japonią i Koreą USA Japonia Korea
21. 23 września O W-I Żądanie, by administracja przedstawiła dokumenty dotyczące wyborczych interesów Trumpa w Ukrainie USA afera ukraińska

impeachment

22. 24 września L do ambasadora USA w Budapeszcie D Apel by chronił wartości demokratyczne i interesy strategiczne USA zagrożone przez autorytarne rządy Orbana USA, Węgry
23. 24 września O W-I Każde wykorzystywanie władzy przez Trumpa do osobistych celów narusza demokrację, suwerenność i Konstytucję USA USA, Impeachment
24. 1 października O W-I Impeachment Trumpa USA, Impeachment
25. 2 października O W-I Pozew przeciwko rządowi za nieujawniania dokumentów w sprawie układów Truma w Ukrainie USA, Impeachment
26. 2 października O W-I Opinia o briefingu Inspektora Generalnego Departamentu Stanu USA, Impeachment
27. 3 października O W-I Informacja o postępach w badaniu afery ukraińskiej Trumpa USA, Impeachment
28. 4 października O W-I Krytyka obstrukcji i ukrywania faktów przez Trumpa USA, Impeachment
29. 4 października L do wiceprezydenta Pence’a W-I Żądanie ujawnienia dokumentów z afery ukraińskie Trumpa USA, Impeachment
30. 7 października L do Departamentu Obrony i Budżetu W-I Żądanie ujawnienia dokumentów USA, Impeachment
31. 7 października O Z Opinia o wycofaniu się USA z Północnej Syrii USA, Syria
32. 7 października O Z Potępienie planów wycofania się USA z Traktatu o Otwartym Niebie USA
33. 8 października L do władz UE i 28 państw członkowskich D Apel o liberalizację polityki wizowej dla mieszkańców Kosowa Kosowo, Unia Europejska
34. 8 października O W-I O blokowaniu zeznań ambasadora Sondlanda USA, impeachment
35. 9 października List do sekretarza stanu Pompeo Z Ostrzeżenie przed wycofywaniem sie USA z traktatów rozbrojeniowych („prezent dla Putina”) USA
36. 10 października O W-I Pozew przeciwko sekretarzowi Perry’emu USA, impeachment
37. 10 października O W-I Pozew przeciwko współpracownikom Giulianiego USA, impeachment
38. 10 października O D Stanowisko w sprawie protestów w Iraku (100 ofiar). Apel do władz Iraku i USA Irak, USA
39. 11 października O D Krytyka wycofania wojsk z płn. Syrii, solidarność z Kurdami USA, Syria, Kurdowie
40. 11 października O D Zapowiedź sankcji przeciwko Turcji Turcja, Kurdowie
41. 15 października O D Stanowisko wobec sytuacji po interwencji militarnej Turcji przeciwko Kurdom Turcja, Kurdowie, USA
42. 16 października O Z Krytyka zapowiedzi Trumpa zmniejszenia obecności w Hondurasie, Gwatemali i Salwadorze USA, Honduras, Guatemala i Salwador
43. 17 października O H Wezwanie Kongresu i Prezydenta do przywrócenia finansowania ONZ agencji Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) USA, ONZ
44. 17 października O Z Propozycja ustawy „Pakt Przeciw Tureckiej Agresji” Turcja, USA, Kurdowie
45. 17 października O E Propozycja ustawy ograniczającej zaśmiecanie oceanów plastikiem USA, ekologia globalna
46. 17 października O W Wyrazy wdzięczności dla ustępującej wiceszefowej NATO Rose Gottemoeller USA
47. 17 października O Z Oświadczenie o przerwaniu działań militarnych przez Turcję Turcja, Syria, Kurdowie
48. 21 października O Z/D Potępienie tureckiej inwazji (wspólne z komisjami spraw zagranicznych PE oraz Francji, Wlk Brytanii i Niemiec) Turcja, Syria, Kurdowie
49. 22 października O I Wezwanie Rosji do uwolnienia Paula Whelana Rosja
50. 22 października O I Apel o sprawiedliwą karę dla zabójców braci Bytyqi obywateli USA zamordowanych w Serbii w 1992 r. Serbia
51. 22 października O D O nieprzestrzeganiu praw człowieka w Płd Azji Bangladesz, Mjanma…
52. 22 października O D Poparcie dla niepodległości i wsparcie Gruzji Gruzja
53. 22 października O Z/D Porozumienie rosyjsko-tureckie jako skutek zdrady Kurdów przez Trumpa Rosja, Turcja, Kurdowie
54. 23 października O Z Fiasko polityki Trumpa w Syrii USA, Syria
55. 23 października O Z Niby-sankcje Trumpa wobec Turcji USA, Syria, Turcja, Kurdowie
56. 23 października L do zastępcy sekretarza stanu Johna Sullivana W-I Żądanie ujawnienia dokumentów w ukraińskiej aferze Trumpa USA, impeachment
57. 25 października L do kilku urzędników W-I Wezwanie ich do stawienia sie na przesłuchania USA, impeachment
58. 27 października O Z Oświadczenie po zabójstwie Baghdadiego USA, Syria
59. 28 października List do sekretarza stanu Pompeo Z Żądanie wyjaśnienia jak amerykańska broń trafia do powstańców w Jemenie USA, Jemen
60. 28 października O Z Zaniepokojenie nieskutecznością w powstrzymywaniu rosyjskich sił nuklearnych USA, Rosja
61. 29 października O W-I Wezwanie do otwartych przesłuchań USA, impeachment
62. 29 października O Z/D Sankcje dla Turcji – rezolucja dwupartyjna Kongresu USA, Turcja, Kurdowie
63. 29 października O I/D Oświadczenie nt. ludobójstwa Cesarstwa Tureckiego w Armenii (1915-1923) USA, Turcja
64. 30 października O W Podsumowanie kilkunastu inicjatyw Kongresu USA
65. 30 października O W-I Wezwanie do otwartych przesłuchań USA, impeachment
66. 31 października O D Wezwanie do pokojowych zmian po protestach w Libanie Liban
67. 4 listopada O W-I Kolejne zeznania ujawniają grę Trumpa w Ukrainie USA, impeachment
68. 4 listopada O E Krytyka Trumpa za wycofanie się z Porozumienia Paryskiego USA, Ziemia
69. 5 listopada L do Szefa Gabinetu Trumpa W-I Wezwanie na przesłuchanie USA, impeachment
70. 6 listopada O W-I Publikacja zeznań b. ambasadora Taylora w Ukrainie USA, impeachment
71. 6 listopada O W-I Publikacja kolejnych zeznań USA, impeachment
72. 7 listopada O W-I Publikacja kolejnych zeznań USA, impeachment
73. 7 listopada O D Protesty w Iraku. Wezwanie rządu w Kabulu do przestrzeganie praw obywatelskich i politycznych Irak
74. 8 listopada O W-I Ujawnienie kolejnych zeznań USA, impeachment
75. 10 listopada O D Oświadczenie po rezygnacji prezydenta Moralesa, poparcie dla procesu demokratyzacji Boliwia
76. 11 listopada L do prez. Trumpa Z Apel o odwołanie zaproszenia dla prez. Erdogana Turcja, USA
77. 13 listopada O D Apel o sprawiedliwe osądzenie masakry w La Salina na Haiti w listopadzie 2018 Haiti
78. 13 listopada O Z Potępienie spotkania Truma z Erdoganem, „błąd od początku do końca” Turcja, USA
79. 14 listopada O W Polityczne ingerencje administracji Trumpa w karierę urzędników publicznych (po raporcie Watchdog) USA
80. 15 listopada L W Wsparcie starań o przyznanie stałego prawa pobytu przebywające w USA od 1988 roku irlandzkiej rodzinie McAllister USA
81. 16 listopada O W-I Ujawnienie kolejnych zeznań USA, impeachment
82. 21 listopada O D Zapowiedź uchwały w obronie demokracji i autonomii Hongkongu Hongkong, Chiny
83. 22 listopada O Z Pochwała porozumienia o wymianie informacji wojskowych Korea – Japonia
84. 22 listopada L do doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Z Żądanie ujawnienia powodów rezygnacji z Traktatu Otwartego Nieba USA
85. 2 grudnia O D Apel do władz Iranu o zaprzestanie represji wobec protestujących, zniesienie cenzury, wyłączanie sieci internetowej itp. naruszenia praw Iran
86. 3 grudnia O I Satysfakcja z jednomyślnej uchwały Kongresu – apelu do UE i Wlk Brytanii o respektowanie po Brexicie porozumienia wielkopiątkowego z 1988 roku Irlandia – Irlandia Północna, UE, Wlk Brytania
87. 4 grudnia O Z Informacja o spotkaniu [Engela] z premierem Sudanu Sudan, USA
88. 4 grudnia O Z Argumenty za utrzymaniem Traktatu o Redukcji Zbrojeń Strategicznych (New START z 2011 r.) USA-Rosja
89. 4 grudnia O H Poparcie dla uchwały o utworzeniu funduszu do walki z AIDS, malarią i gruźlicą na świecie Świat, USA
90. 5 grudnia O D Wezwanie władz Chin do wycofania się z represji wobec amerykańskich NGO’ sów w Hongkongu Chiny-Hongkong
91. 6 grudnia L do sekretarza Pompeo Z Żądanie wyjaśnienia, dlaczego administracja zaprzestała pomocy dla tzw. Północnego Trójkąta (Salwador, Gwatemala, Honduras) USA Salwador, Gwatemala, Honduras
92. 6 grudnia O D Wsparcie dla międzynarodowych organizacji działających w Gruzji na rzecz demokracji Gruzja
93. 10 grudnia O Z Ostrzeżenie przed spotkaniem Trumpa z min. Ławrowem Rosja, USA
94. 10 grudnia O H Zapowiedź działań na rzecz zmniejszenia śmiertelności dzieci chorych na nowotwór na świecie Świat USA
95. 10 grudnia O W-I Wezwanie do kontynuacji procedury impeachmentu USA, impeachment
96. 10 grudnia O W Zapowiedź przesłuchań w sprawie chaosu i braku strategii w wojnie w Afganistanie USA – Afganistan
97. 11 grudnia O Z/D Protest przeciw osiedlaniu uchodźców syryjskich na terenach kurdyjskich w płn. Syrii Turcja, Syria, Kurdowie
98. 13 grudnia O W Zmiany personalne w podkomisji spraw zagranicznych USA
99. 11 grudnia O W-I Potępienie decyzji Trumpa o odwołaniu ambasadora Taylora w Kijowie USA – Ukraina, impeachment
100. 18 grudnia O W-I Uwagi przed głosowaniem impeachmentu USA, impeachment

 

Tabela 2. Dokumenty ze stycznia 2020

DATA OŚWIADCZENIE

CZY LIST

TYP CZEGO DOTYCZY? JAKICH KRAJÓW?
101. 2 stycznia 2020 O Z Krytycznie o zabiciu Sulejmaniego USA, Iran
102. 5 stycznia O D Potępienie ataku na lotnisko Manda Bai Kenia, USA
103. 6 stycznia O D Potępienie aresztowania kontrkandydata w wyborach prezydenckich Uganda
104. 7 stycznia O E Pożary w Australii, wezwanie do działań w obronie klimatu Australia, Świat
105. 9 stycznia O Z Ostrzeżenie przed eskalacją konfliktu w Iranie USA Iran
106. 10 stycznia L do prezesa Banku Światowego D Protest przeciwko wymaganiu od pracowników na Tajwanie chińskiego paszportu Tajwan – Chiny
107. 10 stycznia O Z Żądanie wyjaśnienia katastrofy ukraińskiego samolotu nad Teheranem Iran
108. 12 stycznia O H Deklaracji wsparcia Haiti w 10. rocznicę trzęsienia ziemi – 200 tys. ofiar Haiti
109. 13 stycznia O Z Gratulacje dla wybranej ponownie prezydent Tsai Ing-wen Tajwan
110. 13 stycznia O W-I Rozczarowanie decyzją sekretarza Pompeo, by nie zeznawać przed komisją USA – impeachment
111. 14 stycznia O Z Ostrzeżenie przed niebezpieczną polityką USA wobec Iranu USA – Iran
112. 14 stycznia O W-I Włączenie dodatkowych dowodów USA – impeachment
113. 15 stycznia O Z Wprowadzenie do obrad komisji ds. wojny w Afganistanie USA – Afganistan
114. 15 stycznia O Z Potępienie wypowiedzi Trumpa o niszczeniu zabytków kultury w Iranie USA – Iran
115. 15 stycznia L do sekretarza stanu Bulato W-I Żądanie ujawnienia dokumentów o zagrożeniu b. ambasador USA w Kijowie USA – impeachment
116. 15 stycznia O D Zmiany w konstytucji Rosji to próba utrwalenia dyktatury Putina Rosja
117. 16 stycznia O W-I Kolejne dowody w aferze ukraińskiej USA – impeachment
118. 17 stycznia L do dowódcy floty USA Z Zaniepokojenie zbyt jednoznacznym poparciem dla aspiracji Serbii wejścia do NATO USA – Serbia
119. 17 stycznia L do sekretarza Pompeo Z Wezwanie do udziału w przesłuchaniu nt. polityki USA wobec Iranu, Iraku i użycia siły w regionie USA – Iran – Irak
120. 18 stycznia O D Potępienie prezydenta Hernandeza za wystąpienie z programu OPA (Organizacji Państw Ameryki Środkowej) zwalczania korupcji w Hondurasie (MACCIH) Honduras
121. 19 stycznia L do prezydenta Dudy D Wezwanie do zawetowania reformy sądowniczej [tzw. ustawy kagańcowej] Polska
122. 24 stycznia O W-I Krytyka Departamentu Stanu za nieujawnienie informacji USA – impeachment
123. 27 stycznia O Z Dwa niezależne państwa – Izrael i Palestyna – jedynym rozwiązaniem konfliktu. Apel do Trumpa, by unikał jednostronnych kroków Izrael – Palestyna – USA
124. 28 stycznia O W-I Informacja, że sekretarz Pompeo zostanie przesłuchany przez komisję spraw zagranicznych Kongresu USA – impeachment
125. 29 stycznia O W-I Obrona wiarygodności i znaczenia zeznań ambasadora Boltona USA – impeachment
126. 30 stycznia O Z Zapowiedź i pochwała uchwał uniemożliwiających prezydentowi podejmowanie działań wojennych bez zgody Kongresu USA – Iran
 • Zobacz list Engela z 30 sierpnia 2019 do Morawieckiego (oryginał)

  His Excellency Mateusz Morawiecki

  Dear Mr. Prime Minister:

  One year ago, the then-Chairman and the then-Ranking Member of the House Foreign Affairs Committee wrote to you about concerns with the state of democracy in Poland. Today, we, as the new Chairman and the new Ranking Member of the same House Foreign Affairs Committee, are again writing to you on a bipartisan basis to express continued concern about the health of Poland’s democracy.

  As long-time supporters of the U.S. – Poland relationship, we readily recognize the transformation Poland has undergone over the past several decades as it threw off the yoke of Soviet oppression. A valued ally in the North Atlantic Treaty Organization, Poland is an important partner in numerous operations. The United States’ commitment to the Polish and European people’s security is evidenced by the deployment of over 2,000 U.S. military personnel to various operations in Poland, including NATO’s Enhanced Forward Presence and additional bilateral commitments. We recognize the challenges Poland still faces as it addresses threats posed by a resurgent Russia and the continued need to strengthen its economy and improve the standard of living for all Poles. And we stand firmly with Poland in tackling them.

  At the same time, we cannot ignore the corrosion of Polish democracy. The curtailing of judicial independence and politicization of the judiciary, attacks on freedom of speech – such as laws that ban reference to some Poles’ complicity in the Holocaust – and purposeful assaults on Polish minority groups’ freedoms are examples of eroding democratic principles that threaten to undermine all of the sacrifices Poles have made to build a modern, democratic Poland. We also remain concerned about steps by the Polish government to consolidate its control of public broadcasters, and to direct public funds to pro-government media outlets. Our concern stems from the belief that the restriction of freedom of speech, historical reflection, and assaults on core democratic tenets undermines Poland’s democratic credibility.

  We wish to see a vibrant Polish democracy that provides for its people, but Poland’s strength, like America’s, comes from embracing democratic ideals and values. Proceeding down a path that curbs Polish political freedoms would be an unnecessary tragedy. It is for this reason that, as friends of and believers in Poland, we offer these earnest and heartfelt thoughts to you.

  Sincerely,

 • Zobacz list do wiceprezydenta Pence'a z 31 sierpnia 2019

  Dear Mr. Vice President:

  As Members of Congress deeply committed to the transatlantic alliance and strengthening democracy in Central Europe, we write to you ahead of your trip to Poland beginning this weekend.

  We value the strong, historic ties between the Polish and American peoples and appreciate Poland as a critical ally that contributes to the security of the United States and to NATO. We also, however, have significant concerns about the continuing deterioration of the state of democracy in Poland, particularly efforts by the government to undermine the independence of the judiciary, weaken the rule of law, stifle freedom of expression, curtail the freedom of the press, and erode the apolitical nature of the military. The government’s attacks on democratic norms, values, and institutions are real causes for concern and undermine U.S. national security interests. We are also troubled by increasing manifestations of anti-Semitism and other forms of bigotry, as well as the need to strengthen engagement on the legacy of the Holocaust and World War II free from historical revisionism. This rise in hate speech led to the tragic assassination of the visionary mayor of Gdansk, Pawel Adamowicz. Most recently, a newspaper’s promotion of “LGBT-free zones” accompanied by an alarming escalation of violence is unacceptable in a democratic country.

  All of these challenges are of very serious concern given Poland’s historically strong leadership in democratic reforms and protection of liberty. We therefore urge you to use your upcoming visit to Poland to underscore to President Duda and other Polish leaders the importance of robust democratic and judicial institutions. At a time when Poland is asking for an increased U.S. military presence and support in Poland and seeking to purchase high-end U.S. weapons systems like the F-35, you have a unique opportunity to support Polish democracy and make a lasting, historic contribution to Poland’s future success. It is also critical that you meet with members of Polish civil society during your visit to hear firsthand about the democratic backsliding in the country and how increased funding to civil society can show America’s support for defenders of democracy.

  A fair system of representation, rule of law, equality among citizens, a free press, and independent branches of government are critical components of fully functioning, healthy democracies. These elements also help inoculate against Russian malign influence, which consistently seeks to exploit the divisions within democracies.

  Indeed, it is because we consider Poland to be among America’s closest of friends that we must speak out forcefully in defense of democracy and human rights in Poland. These democratic values form the basis of the close alliance and friendship that we enjoy. On the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall, we expect Poland to lead on shared values once again to ensure the protection of liberty in Europe.

  Sincerely,

OKO pilnuje,
żeby Polska nie wyszła z Europy.
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Komentarze

 1. TW Balbina

  Proces "pełzającej komuny" obserwuję już od dawna i dzielę go na etapy.Pierwszy etap, który dało się zauważyć mniej więcej 15-20 lat temu charakteryzuje się stopniowym wzrostem postaw roszczeniowych i spadkiem dyscypliny pracy przy jednoczesnej marginalizacji postaw budowania nowej gospodarki i państwa opartego na konkurencji oraz samodoskonaleniu jednostki i pozytywnej rywalizacji z resztą świata w sensie gospodarczym i społecznym.Coraz częściej napotykałem postawy i opinie negujące obecny kierunek rozwoju kraju i deklarowany sentyment za PRL-em gdzie własna inwencja nie była potrzebna a branie swoich spraw we własne ręce było zwalczane. Krótko mówiąc, ten pierwszy etap to obudzenie się homo-sovieticus ze swoistego letargu po potężnym ciosie jaki otrzymał w początku lat 90-tych,kontestacja demokratycznego państwa prawa i rynkowej gospodarki w tym okresie przyjmowała formy mniej otwarte i raczej zakamuflowane.Drugi etap to już jawne negowanie ścieżki rozwoju i prezentacja postaw jawnie warcholskich szczególnie jaskrawo widocznych w sektorze górnictwa węglowego, rolnictwa,związków zawodowych oraz całej tej części, która za tzw komuny nauczyła się żyć kosztem innych a szacowana jest obecnie na bagatela 25-30 % całego społeczeństwa. Kwintesencją tych procesów było dojście do władzy PIS negującego obecne dokonania i zachodni kierunek rozwoju państwa oraz przyjęcie kanonów zachodniej kultury.Osobiście dla mnie, symbolem tego procesu i miejsca w jakim jako społeczeństwo wylądowaliśmy, jest Beata Szydło z jej prostackim i kołtuńskim stwierdzeniem "Nam się po prostu należy".

  • Andrzej Maciejewicz

   Dla uściślenia. Początkiem I etapu powrotu do bolszewizmu było nadanie specjalnych praw górnikom (Miller?). Następnie utajniane spory Tuska z Bieleckim w sprawie prywatyzacji i kolejne zmiany w ustawie o zw zawodowych. Spory z ekspertami w sprawach energetyki. Prawica w zasadzie nie zabierała głosu w sprawach gospodarczych. Nie dysponowała liczącymi się ekspertami (np Gapiński został odsuniety za ostentacyjną glupotę). Kaczyński, po klęsce jego premierostwa bał się ujawniać miłość do socjalizmu. Dopiero po ośmiu latach fatalnej polityki społecznej Tuska i upewnieniu się, że może liczyć na 40% wyborców przystąpił do realizacji swoich idei. Idei socjalizmu, które mu wpoili radzieccy opiekunowie. Innych nie znał, bo to nieuk i zaściankowy kołtun, otaczający się podobnymi kreaturami.

   • Mateusz Głazowski

    TW Balbina przedstawił sensowny opis zdarzeń jakie miały miejsca w Polsce. Szanowny, odnosząc się do tego podpiera swój wywód złą polityką społeczną rządów PO-PSL, co ma się nijak do ówczesnej rzeczywistości.

 2. Andrzej Maciejewicz

  Bielan kłamie w poczuciu bezkarności. Jeśli premierem może być człowiek, któremu sąd dwukrotnie zarzucił kłamstwo, to dlaczego Bielan nie może być vice marszałkiem?

 3. Konserwatywny Socjalista

  Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Kongresu i przewodniczący podkomisji ds. Europy, Eurazji itd, to nie są byle jacy kongresmeni. Oni te sprawy oficjalnie nadzorują.

Masz cynk?