0:00
0:00

0:00

Projekt ustawy zakazującej całkowicie aborcji i części środków antykoncepcyjnych złożyła 14 września 2016 roku Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w trybie petycji. Petycja oznacza, że wnioskodawcy nie muszą zbierać podpisów pod projektem, ale też Sejm może odmówić zajęcia się projektem. Dużo wątpliwości dotyczących projektu miało Biuro Analiz Sejmowych, m.in. czy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Przeczytaj także:

Nad tym właśnie (czy zająć się projektem, czy go odrzucić) debatowała komisja ds. petycji 26 stycznia 2017 roku. Wniosku nie odrzucono. Formalnie powodem było skierowanie do premier Szydło dezyderatu z prośbą o informację na temat wdrażania ustawy „Za życiem” (weszła w życie 1 stycznia 2017) i o dalszych planach różnych resortów dotyczących działań na rzecz ochrony życia. Premier miała 30 dni na odpowiedź.

Okazało się jednak, że przez kolejne trzy miesiące treść dezyderatu nie została sformułowana. Na stronie Sejmu tekst pojawił się dopiero 20 kwietnia. Podpisany jest pod nim szef komisji, Sławomir Piechota z Platformy Obywatelskiej.

W dezyderacie posłowie pytają premier o:

 • "aktualną skalę problemu aborcji eugenicznych oraz powodowanych względami medycznymi i gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa;
 • aktualną skalę problemu nielegalnego rynku aborcyjnego i przeciwdziałaniu temu zjawisku;
 • działania na rzecz monitorowania i zapobiegania „turystyce aborcyjnej”;
 • ocenę wpływu programu 500 plus na ochronę życia poczętego;
 • postępy we wdrażaniu ustawy "Za życiem” i jej ewentualne pierwsze efekty;
 • realizację zapowiadanych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony życia;
 • działania na rzecz utrwalenia klauzuli sumienia lekarzy;
 • ewentualne zmiany w procedurach medycznych obejmujących tzw. trudne ciąże;
 • tworzenia zaplecza w postaci hospicjów perinatalnych wraz z opieka psychologiczną dla matek;
 • tworzenia wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym poprzez korzystanie z asystenta rodziny czy opiekę wytchnieniową;
 • możliwości współpracy w zakresie ochrony życia z Kościołami oraz organizacjami III sektora;
 • uwzględnienie problemu ochrony życia w nowej podstawie programowej dla szkół".

Komisja chce także wiedzieć, czy rząd planuje zmiany w ustawie antyaborcyjnej z 1993 roku.

Premier Szydło ma 30 dni na odpowiedź.

Pełną analizę projektu ustawy zakazującej aborcji i antykoncepcji awaryjnej zgłoszonej do komisji ds. petycji OKO.press przedstawiło w dwóch tekstach: „Więzienie za antykoncepcję. Kolejny projekt zakazu aborcji w Sejmie” i „Więzienie za antykoncepcję? Duże ryzyko, że tak”.

;
Magdalena Chrzczonowicz

Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze