0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Adam Stepien / Agencja GazetaAdam Stepien / Agenc...

Nowa KRS kandydatów do Izby Dyscyplinarnej przy SN wskazała w piątek 31 stycznia 2020. Zrobiła to, choć wcześniej TSUE, a 23 stycznia Sąd Najwyższy w pełnym składzie wydały orzeczenia wskazujące na wadliwość awansów sędziowskich rozdawanych przez nową KRS. Awanse są wadliwe, bo sama nowa KRS została powołana wbrew Konstytucji (sędziów do niej wybrali posłowie PiS i Kukiz'15). Część jej członków ma też bliskie związki z obecną władzą.

Współpracownicy Ziobry, doświadczony sędzia i radca prawny

W piątek rekomendację do Izby Dyscyplinarnej dostały głównie osoby współpracujące z Prokuratorem Generalnym i Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Czyli:

1. Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Dzięki współpracy z resortem ministra Ziobry został wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie. Stanowisko objął po poprzedniczce, której w 2017 r.oku przerwano kadencję w ramach czystki przeprowadzonej przez Ziobrę na stanowiskach prezesów i wiceprezesów sądów.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner była w konflikcie z Drajewiczem. Z tego powodu dwa razy podawała się do dymisji. Drajewicz jest też wiceprzewodniczącym nowej KRS, orzekał na delegacji w sądzie apelacyjnym i zasiadał w komisjach egzaminacyjnych, za co dostaje dodatkowe wynagrodzenie.

Jak pisaliśmy w OKO.press, w poprzednich latach Drajewicz 20 razy starał się o awans do sądu wyższej instancji. Bezskutecznie. Jego kandydatura nie zyskała aprobaty legalnej KRS, którą wbrew konstytucji rozwiązał PiS. OKO.press wielokrotnie pisało o Drajewiczu:

Przeczytaj także:

2. Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Jest członkiem nowej KRS i prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, z nominacji resortu Ziobry. Głośno było o tym, że zapisał się do grupy „Popieramy rząd Beaty Szydło, Pana Prezydenta i PiS” na Facebooku. Puchalski był wcześniej na delegacji w ministerstwie sprawiedliwości.

OKO.press pisało, że niezgodnie z procedurą karną dwa razy osądził tę samą sprawę. Jak widać, nie przeszkadzało to nowej KRS, by dać mu pozytywną rekomendację do Izby Dyscyplinarnej. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Puchalski jako prezes sądu skonfliktował się też z sędziami wydziału karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Sędziowie zarzucili mu nierówne traktowanie i nakładanie na nich bezprawnych obowiązków. Złożyli przeciwko niemu precedensowy pozew do sądu. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Nowej KRS też to nie przeszkodziło w pozytywnym zaopiniowaniu Puchalskiego, podobnie jak to, że jego nazwisko pojawiło się w kontekście afery hejterskiej w ministerstwie sprawiedliwości. Onet zarzucił Rafałowi Puchalskiemu, że w czerwcu 2018 roku pomógł Małej Emi (organizowała akcję przeciwko niepokornym sędziom) zredagować maila, którego ona potem rozesłała do wielu sądów w Polsce. Mail oczerniał szefa Iustitii Krystiana Markiewicza i był głównym wątkiem afery hejterskiej.

Tutaj jest tekst portalu Onet o tej sprawie.

Puchalski tekst odebrał jako próbę zdyskredytowania go.

3. Jarosław Duś, prokurator. Obecnie pracuje w Prokuraturze Krajowej, jest dyrektorem biura Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Duś był karany dyscyplinarnie za pomówienie byłego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Za czasu rządu PiS wrócił do prokuratury ze stanu spoczynku.

O stanowisko w Izbie Dyscyplinarnej starał się już w 2019 roku, ale wtedy przepadł. Jego powołania odmówił prezydent Andrzej Duda. Wtedy nie spełniał wymogów formalnych. Nazwisko Dusia pojawiło się w ostatnim raporcie stowarzyszenia Lex Super Omnia o prokuratorach, którzy dobrze zarabiają i awansują dzięki współpracy ze Zbigniewem Ziobrą i jego stronnikami. Duś był wielokrotnie nagradzany finansowo. OKO.press pisało o tym raporcie tutaj:

4. Andrzej Skowron. Sędzia Sądu Rejonowego z Tarnowa. Pracował na delegacji w ministerstwie Zbigniewa Ziobry.

Nowa KRS rekomendowała jeszcze do Izby Dyscyplinarnej:

5. Mariusza Łodko. To doświadczony sędzia z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, był tam przewodniczącym wydziału gospodarczego. Łodko był też prezesem sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Powołał go na to stanowisko prezes Izby Dyscyplinarnej. Wcześniej do sądu dyscyplinarnego powołał Łodkę minister Zbigniew Ziobro. W 2019 roku sędzia Łodko startował do SN, KRS nie rekomendowała go jednak do powołania prezydentowi.

6. Jarosław Sobutka. Radca prawny ze Słupcy i główny rzecznik dyscyplinarny przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

W Izbie Dyscyplinarnej będzie jeszcze więcej współpracowników Ziobry

Kandydatury do Izby dwóch członków nowej KRS czyli Dariusza Drajewicza i Rafała Puchalskiego wywołały spór w nowej KRS. Już wcześniej Rada dyskutowała czy powinni oni łączyć zasiadanie w Radzie z pracą w Izbie Dyscyplinarnej.

W piątek 31 stycznia, tuż po otrzymaniu rekomendacji, Dariusz Drajewicz złożył oświadczenie, że z datą powołania go przez prezydenta do Izby zrzeka się członkostwa w nowej KRS. OKO.press zapytało sms-em Rafała Puchalskiego, czy też złoży takie oświadczenie o rezygnacji. Nie odpisał.

Jeśli w nowej KRS zwolnią się dwa miejsca to Sejm według niekonstytucyjnej ustawy o KRS (uchwalonej przez PiS), będzie musiał wybrać nowych członków. Ich kadencja będzie jednak trwała do czasu zakończenia kadencji całej, obecnej KRS. Czyli będzie krótsza.

Za to większość wskazanych teraz przez nową KRS kandydatów do Izby Dyscyplinarnej – jeśli powoła ich prezydent, co jest formalnością – powiększy grono członków tej Izby, którzy w swoim życiorysie mają współpracę z ministerstwem Ziobry lub z prokuraturą Ziobry.

Bo oprócz obecnych kandydatów – czyli Rafała Puchalskiego, Dariusza Drajewicza, Jarosława Dusia i Andrzeja Skowrona – z resortem lub prokuraturą Ziobry współpracowali zasiadający obecnie w Izbie Dyscyplinarnej:

  • byli prokuratorzy: Jacek Wygoda, Adam Roch, Paweł Zubert, Ryszard Witkowski, Małgorzata Bednarek;
  • sędziowie: Konrad Wytrykowski (były prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z nominacji Ziobry), Piotr Niedzielak (pracował na delegacji w resorcie Ziobry, były prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z nominacji Ziobry).

Pisaliśmy o wcześniejszych powołaniach do Izby Dyscyplinarnej w OKO.press:

W sumie dziś Izba Dyscyplinarna przy SN liczy 10 sędziów. Po powołaniu przez Dudę obecnych nominatów nowej KRS będzie ich 16. Z czego 11 ma w życiorysie współpracę z Ziobrą lub jego ludźmi.

Nowa KRS łamie uchwałę pełnego składu starego i legalnego SN

Nowa KRS wskazała kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, choć z uchwały pełnego składu SN wynika, że wyroki takich sędziów będzie można podważać. Co więcej, w przypadku sędziów Izby Dyscyplinarnej z uchwały SN wynika, że wszystkie wydane przez nią do tej pory wyroki są nielegalne.

TSUE w listopadzie 2019 roku orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego.

W sumie na obecny konkurs do tej Izby zgłosiło się aż 31 osób. Przepadły m.in. kandydatury dwóch sędziów z Iustitii, w tym Bartłomieja Starosty, którzy kandydowali w ramach testu dla nowej KRS. O wszystkich kandydatach pisaliśmy w OKO.press:

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze