0:00
0:00

0:00

Podczas konferencji naukowej "Kryzys uchodźczy czy kryzys postaw" zorganizowanej 23 czerwca 2017 r. Centrum Badań Nad Uprzedzeniami zaprezentowało wstępne wyniki trzeciego sondażu uprzedzeń "Postawy Polaków względem uchodźców i kryzysu migracyjnego". Badanie poświęcono dwóm aspektom:

 • odczłowieczaniu uchodźców i źródłach tego zjawiska;
 • sposobom radzenia sobie z kryzysem migracyjnym.

Podczas prezentacji wstępnych wniosków dr Mikołaj Winiewski mówił, że polska debata opiera się na braku - fizycznie bowiem Polska nie przyjęła prawie żadnych uchodźców z regionów objętych kryzysem. Jej kształt wyznacza ton nadawany przez media i polityków, a jak wynika z sondażu postawy wobec uchodźców i kryzysu radykalizują się.

Prawie połowa Polaków i Polek odmawia człowieczeństwa uchodźcom

Postawy wobec uchodźców twórcy badania mierzyli skalą dehumanizacji ("the ascent of man"). Badani mieli odpowiedzieć jak postrzegają uchodźców wybierając jedną z reprezentacji na poniższej grafice.

"The ascent of man", skala badania dehumanizacji

Tylko 44 proc. badanych wybrało postać obrazującą człowieka, a aż 47 proc. inne postaci (z czego 5 proc. wybrało postać małpy). A to oznacza, że ponad połowa Polaków odmawia uchodźcom człowieczeństwa, traktuje ich jako gatunkowo gorszych, mniej rozwiniętych.

9 proc. badanych nie chciało udzielić odpowiedzi na pytanie.

Mały wpływ na postawy dehumanizujące uchodźców mają zmienne demograficzne wśród badanych: wiek, płeć, miejsce zamieszkania. W małym stopniu wpływa na to również ich religijność czy poglądy polityczne. Największy negatywny wpływ mają:

 • islamofobia;
 • kolektywny narcyzm (silne utożsamienie się z polskością jako wartością nadrzędną);

Za to największym sojusznikiem postaw prouchodźczych jest świecka krytyka islamu, czyli krytykowanie konkretnych praktyk występujących w krajach islamskich tj. brak równouprawnienia kobiet, a nie islamu w ogóle.

Cały raport jest w opracowaniu i ukaże się na stronie internetowej Centrum Badań Nad Uprzedzeniami.

Kryzys migracyjny chcemy rozwiązywać przemocą

Badanie analizowało również sposoby radzenia sobie z kryzysem migracyjnym w odniesieniu do poparcia dla przemocy. Badano jakie strategie (spośród wymienionych poniżej) popierają Polacy i Polki:

 • przemoc fizyczna (kontrolowanie, wyłapywanie i odsyłanie uchodźców siłą do krajów pochodzenia)
 • przemoc psychiczna
 • izolacja (przetrzymywanie w obozach dla uchodźców)
 • działania pozytywne (działania integracyjne)

Poparcie dla przemocy fizycznej i psychicznej wynosi ponad 50 proc. Jednocześnie wzrasta też stopniowo poparcie dla izolacji i pozytywnych działań. Badanie sprawdzało też jakie czynniki mają wpływ na wybieranie strategii przemocowych.

Mniej chętne do stosowania tych rozwiązań są osoby starsze i lepiej wykształcone. Najsilniej skorelowane z przemocą są:

 • poparcie dla prawicowego autorytaryzmu;
 • społeczny darwinizm (czyli przekonanie, że podstawą rozwoju jest bezustanna walka o byt - między grupami i wewnątrz grup - w której zwyciężają najsilniejsze jednostki);
 • islamofobia.

OKO.press walczy z nieprawdziwymi informacjami i manipulacjami dotyczącymi kryzysu migracyjnego i kwestii uchodźców. Zobacz nasze najnowsze teksty:

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze