Aktywista zatrzymany za farbę i znak Polski Walczącej na gmachu IPN
Zbigniew Komosa protestujący pod IPN

„Precz z faszyzmem”. Aktywista zatrzymany za farbę i znak Polski Walczącej na gmachu IPN