Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów: ustawa kagańcowa musi zostać natychmiast zablokowana
José Igreja Matos, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, mówwi z mikrofonem w ręku
zrzut ekranu

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów: ustawa kagańcowa musi zostać natychmiast zablokowana