0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Tomasz Niesluchowski / Agencja GazetaTomasz Niesluchowski...

W czwartek 15 października odbyła się w Płocku konferencja „Państwo dla rodziny – rodzina dla państwa", organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Małżeństwa i Rodziny NIE MA LEKKO (tak, to nazwa stowarzyszenia - przyp. red.). Wśród prelegentów:

  • Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris;
  • małopolska kurator Barbara Nowak;
  • prof. Piotr Jaroszyński (KUL), który wykłada w toruńskiej szkole Tadeusza Rydzyka i występuje w jego mediach;
  • Marek Grabowski, prezes Fundacji Mama i Tata;
  • Tomasz Sztreker, prezes Polskiej Akademii Biznesu, która w swoich działaniach „kieruje się etyką i moralnością wynikającą wprost z naszych wartości, którymi są patriotyzm oraz wiara katolicka";
  • dr hab. Mieczysław Guzewicz, doktor teologii biblijnej;
  • ks. dr hab. Robert Skrzypczak, który chwali terapie konwersyjne dla LGBT.

W konferencji nie byłoby może nic dziwnego, gdyby nie honorowy patronat prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, członka PO. Dlatego Atlas Nienawiści zwrócił się do władz partii – Borysa Budki, Cezarego Tomczyka i Radosława Sikorskiego – o reakcję na to wydarzenie:

„Wyrażamy sprzeciw wobec organizowania z miejskich funduszy i pod patronatem pana Prezydenta, wydarzeń o charakterze homofobicznym i wykluczającym. Mamy świadomość, że rodzina jest ważną jednostką, która powinna być pod opieką samorządu, jednak takie wydarzenia nie pomogą w poprawie jakości życia rodzin. Nie przyczynią się do zmniejszenia liczby ofiar przemocy domowej, nie zwiększy liczby miejsc w żłobkach ani nie pomoże osobom samotnie wychowującym dzieci.

Cel tej konferencji jest jasny - kontynuacja nagonki na osoby LGBT".

Patronat nad wydarzeniem objął też Marszałek Województwa Mazowieckiego.

"Płock jest tolerancyjny"

O opinię na temat patronatu prezydenta Płocka chcieliśmy poprosić przewodniczącego Klubu KO w Sejmie Cezarego Tomczyka i rzecznika PO Jana Grabca, jednak żaden nie odpowiedział na nasze telefony.

O kontrowersyjnych gości zapytaliśmy samego prezydenta Nowakowskiego, który odpowiedział:

"Płock jest miastem otwartym i przyjaznym ludziom, niezależnie od ich światopoglądu, wyznania, pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, wieku i innych różnic. Warto ze sobą rozmawiać, wymieniać się na argumenty, uzasadniać swoje przekonania i do tego służą debaty, konferencje naukowe i spotkania. Obejmuję patronatem honorowym różne przedsięwzięcia, m.in. edukacyjne, kulturalne, sportowe czy naukowe, które są adresowane albo do całej społeczności Płocka, a także osób spoza naszego miasta albo mają charakter bardziej kameralny. Nie stosuję przy tym kryterium zgodności z moimi poglądami czy osobistymi sympatiami. Przyznaję jednak, że dobro rodziny jest dla mnie niepodważalną wartością".

Konferencja naukowa „Państwo dla rodziny, rodzina dla państwa” jest elementem projektu „Obywatelski Płock”, który został wybrany do realizacji przez mieszkańców Płocka w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Opis projektu przedstawiony przez pomysłodawców: „Projekt będący inicjatywą mieszkańców Płocka obejmować będzie budowę boiska do teqball [gra sportowa na stole przypominającym pingpongowy - przyp. red.], zakup 9-osobowego samochodu oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla uczniów płockich szkół, utworzenie poradni małżeństwa i rodziny, jak również dokończenie budowy i wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego. Projekt zapewni rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i sportowej naszego miasta”. W ramach działalności Poradni małżeństwa i rodziny pomysłodawcy wymieniają m.in. zorganizowanie „cyklu warsztato-konferencji dotyczących tworzenia i pielęgnowania małżeństwa, projekcje filmów związanych tematycznie z małżeństwem oraz forum i bal dla par małżeńskich".

Kim są prelegenci

Instytutu Ordo Iuris oraz Barbary Nowak nie trzeba nikomu przedstawiać. O małopolskiej kurator oświaty, znanej z nienawistnych wypowiedzi pod adresem osób LGBT i niechęci do edukacji seksualnej, pisaliśmy m.in. tutaj:

Przeczytaj także:

O Instytucie Ordo Iuris, który walczy z ideologią gender i chce wypowiedzieć konwencję antyprzemocową, pisaliśmy m.in. tu:

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński to kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL, prof. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, publicysta Radia Maryja i Telewizji Trwam (video felietony „Myśląc ojczyzna"). Udziela wywiadów portalowi wPolityce. Najczęściej mówi o ataku na naród polski i rodzinę. Twierdził m.in, że protesty środowisk LGBT to „nawrót bolszewii". Uważał, że laudacja przedstawiciela Akademii Szwedzkiej Pera Waesterberga na część Olgi Tokarczuk podczas wręczania jej nagrody Nobla powinna się spotkać z reakcją władz państwowych.

Marek Grabowski to prezes Fundacji Mamy i Taty, znanej przede wszystkim z kampanii „Nie odkładaj macierzyństwa na potem". Fundacja realizuje kampanie promujące małżeństwo jako metodę przeciwdziałania przestępczości.

Tomasz Sztreker jest prezesem Polskiej Akademii Biznesu, czyli projektu ruchu społecznego Wiara w Biznesie.

Dr hab. Mieczysław Guzewicz to konsultor Rady ds. Rodziny KEP, doradca Ministra RPiPS, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, rekolekcjonista i katecheta w szkole.

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak jest konserwatywnym księdzem, który za wielkie zagrożenie naszych czasów, swoisty „wirus", uważa mentalność antykoncepcyjną, czyli efekty wynalezienia pigułki antykoncepcyjnej.

Innym wielkim zagrożeniem jest „ideologia" LGBT: "Nie ma żadnego uzasadnienia próba rozszerzania pojęcia małżeństwa na związki homoseksualne czy osoby transseksualne. Jutro to mogą być definicje oparte o tzw. poliamorię, albo poligamię. Ktoś kiedyś wymyśli jeszcze próbę rozszerzenia małżeństwa na związki, jak to się już dzisiaj nazywa, intergatunkowe, czyli na przykład człowieka ze zwierzęciem".

Skrzypczak chwalił Episkopat za homofobiczny dokument o LGBT a nawet za pomysł „poradni", które leczą" z homoseksualizmu: „Biskupi postulują też budowanie poradni. Takich poradni, które korzystałyby również ze struktur parafialnych. To dobry pomysł – takie poradnie proponowałyby tym osobom, które tego chcą, powrót do zdrowia psychoseksualnego czy możliwość odzyskania naturalnej orientacji seksualnej".

Wydaje się zatem, że wbrew zapewnieniom prezydenta zaproszeni goście zdecydowanie nie byli różnorodni - nikt nie reprezentował innego poglądu na rodzinę, niż katolicki i konserwatywny.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze