0:00
0:00

0:00

Podwójne prezydenckie weto komentuje prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i członek Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego*:

Weto prezydenckie jest oczywistą konsekwencją statusu prezydenta jako konstytucyjnego organu stojącego na straży Konstytucji. Oczywista dla wszystkich prawników niekonstytucyjność trzech proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość ustaw nie pozwala prezydentowi na wykonanie innego ruchu niż weto. Oczywiście, jeśli założymy, że mamy do czynienia z normalna sytuacją, w której państwo polskie funkcjonuje normalnie i wszystkie organy konstytucyjne wykonują swoje zadania.

Dzisiejsza obietnica weta jest zaskakująca o tyle, że mieliśmy już do czynienia z równie rażącym łamaniem Konstytucji. Wówczas prezydent Andrzej Duda nie reagował.

Należy podkreślić, że niezawetowana ustawa o ustroju sądów powszechnych jest niekonstytucyjna, łamie zasadę równowagi władz i niezależność sądownictwa.

Moim zdaniem inicjatywy ustawodawcze prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie SN czy KRS są zbędne z punktu widzenia porządku ustrojowego.

Uważam, że ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa powinny być pozostawione w obecnym kształcie. Mamy sytuację 2:1, a powinniśmy mieć sytuację 3:0.

Bez wątpienia konieczne są działania zmierzające do usprawnienia sądownictwa, ale nie stanie się to dzięki żadnej z ustaw w kształcie proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

Przeczytaj także:

* Zgodnie z zapowiedziami OKO.press powstaje Archiwum Osiatyńskiego, niezależne obywatelskie centrum analiz, powołane w celu społecznego monitorowania stanu praworządności, skali nadużyć władzy publicznej oraz stanu przestrzegania wolności i praw wolności obywatelskich w Polsce.

Zaproszenie do Rady Programowej przejęli: prof. dr hab. Andrzej Bator, adw. Jacek Dubois; dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias; adw. Sylwia Gregorczyk-Abram; prof. dr hab. Maciej Gutowski; prof. dr hab. Ireneusz Kamiński; prof. dr hab. Zdzisław Kędzia; prof. dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. dr Maciej Kisilowski; prof. dr hab. Ewa Łętowska; prof. dr. hab. Krystian Markiewicz (Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia), adw. Justyna Metelska; Draginja Nadażdin (Amnesty International); adw. Mikołaj Pietrzak; prof. dr hab. Ryszard Piotrowski; prof. dr hab. Monika Płatek; Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka); prof. dr hab. Wojciech Sadurski; dr Krzysztof Śmiszek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego); ad. Krzysztof Stępiński, prof. dr hab. Roman Wieruszewski; prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. dr hab. Jerzy Zajadło.

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze