Prokuratura bada sędziego, który podpadł „Gazecie Polskiej” wydając wyroki niekorzystne dla Doroty Kani
FK080813_119
Dorora Kania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. FOT. FILIP KLIMASZEWSKI / AGENCJA GAZETA

Prokuratura bada sędziego, który podpadł „Gazecie Polskiej” wydając wyroki niekorzystne dla Doroty Kani