Rafalska: trzeba odróżnić konflikt małżeński od przemocy w rodzinie. Zapomina o Konwencji Antyprzemocowej
Uroczystosc uznania 10 nowych obiektow zabytkowych za pomniki historii
Fot. Agencja Gazeta / Graf. OKO.press

Rafalska: trzeba odróżnić konflikt małżeński od przemocy w rodzinie. Zapomina o Konwencji Antyprzemocowej