Stojący za aferą mailową są powiązani z białoruskimi władzami
Łukaszenka na tle mapy inwazji ZSRR 17 września 1939
fot. ze strony prezydenta https://president.gov.by/en/press_photo/category/in-the-spotlight?offset=24

Raport: Cyberprzestępcy, stojący za aferą mailową są powiązani z białoruskimi władzami