Raport LIBE: w Polsce zagrożona praworządność i demokracja
Juan Fernando López Aguilar z LIBE
Juan Fernando López Aguilar © European Union 2013 - European Parliament

Raport Komisji LIBE w Parlamencie Europejskim: w Polsce zagrożona praworządność, demokracja i prawa człowieka