Raz katolik, zawsze katolik. Z Kościoła możemy wystąpić, ale nigdy o nas nie zapomni
Biskupi podczas zebrania KEP
Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Raz katolik, zawsze katolik. Z Kościoła możemy wystąpić, ale nigdy o nas nie zapomni