Reforma Zalewskiej ma "ratować ogólnoludzkie dziedzictwo"?! List 100 ludzi oderwanych od życia
z21461307V,Minister-edukacji-Anna-Zalewska-na-zgromadzeniu-og

Reforma Zalewskiej ma „ratować ogólnoludzkie dziedzictwo”?! List 100 ludzi oderwanych od życia