O „niskim dotychczasowym poziomie nauczania”, „oporze przedstawicieli wcześniej dominującego układu” i „ratowaniu ogólnoludzkiego dziedzictwa oraz polskiej kultury w epoce postmodernistycznej globalizacji” piszą sygnatariusze „Listu 100”, wyrażający „poparcie dla dobrej zmiany w edukacji”

List wymierzony jest w – licznych – krytyków firmowanej przez minister Annę Zalewską reformy oświaty. Jego sygnatariusze – wśród nich m.in.: Antoni Libera, Wojciech Wencel, Jarosław Marek Rymkiewicz, Filip Memches – używają takich samych argumentów jak minister Zalewska, która o akcji zbierania podpisów pod wnioskiem ZNP o ogólnopolskie referendum w sprawie reformy (zebrano 910 tys. podpisów) mówiła, że to „polityczna robota”:

„Reforma edukacji napotyka silny opór przedstawicieli wcześniej dominującego układu. Ataki te, politycznie inspirowane, mają charakter ideologiczny i przedstawiają zachodzące zmiany w języku partyjnych rozgrywek”.

Argument o politycznych inspiracjach jest chybiony, bo przeciwko reformie protestują przede wszystkim rodzice i nauczyciele, którzy wiedzą, że zmiany Zalewskiej to nie żadne „ratowanie polskiej kultury”, tylko destrukcja dotychczasowego ustroju szkolnego, w tym wprowadzona w środku cyklu nauczania likwidacja gimnazjów, co prowadzi do chaotycznych i pośpiesznych działań, których uzasadnienie jest niejasne lub wcale go nie ma.

Opozycja popiera ruch protestu, któremu przewodzi ZNP. Z tych 910 tys. 558 podpisów z wnioskiem o referendum, ZNP zebrał 550 tys., partie użyły swoich struktur zbierając: PO – 209 tys.; Nowoczesna – 70 tys., Partia Razem – ponad 30 tys. Ale paliwem protestu jest rozczarowanie oraz złość rodziców i nauczycieli, którzy coraz lepiej zdają sobie sprawę, na czym polega „deforma”.Umacniać tożsamość, wprowadzać chaos

„List 100” przedstawia reformę, jakby jej istotą i jedynym celem było:

„Przekazanie rzetelnej wiedzy, zwłaszcza o kulturowym dorobku ludzkości, zachodniej cywilizacji i Polski, umocnienie naszej tożsamości narodowej, kształtowanie postaw obywatelskich i kreatywności uczniów, a także przywrócenie autorytetu nauczycielom i wpływu rodziców na treści przekazywane w szkołach ich dzieciom”.

Osoby, które podpisały list, udają – trudno to inaczej rozumieć – że nie zdają  sobie sprawy z tego, iż krytyka reformy tylko w marginalnym stopniu dotyczy zmiany podstaw nauczania i że zmiany programowe można było wprowadzić nie rujnując ustroju szkolnego.

Autorzy i sygnatariusze ignorują to podpisując się pod okrągłymi zdaniami o ratowaniu dziedzictwa ludzkości i polskiej kultury.

Wydają się nie zauważać, że główne obiekcje wobec „deformy” dotyczą jej konsekwencji:

 • demontażu zgranych zespołów nauczycielskich – w gimnazjach, a także wielu podstawówkach, które będą tworzyły filie;
 • skrócenia edukacji ogólnej o rok, co ograniczy efekt wyrównywania szans młodzieży z uboższych środowisk;
 • likwidacji centrów kultury i życia społecznego, jakimi były gimnazja w małych miejscowościach;
 • perspektywy utraty pracy przez nauczycieli i/lub wymuszania ciułania godzin/etatów w wielu szkołach;
 • zamieszania w szkołach ponadpodstawowych związanego z podwojonym rocznikiem od 2019/2020 roku;
 • nadmiar szczegółowych treści i nacisk na opanowanie materiału zamiast uczenia umiejętności, ograniczenie nowoczesnych form nauczania, jak np. zespołowy projekt uczniowski.


Ponadto, pisząc o „kształtowaniu postaw i obywatelskich” i „kreatywności uczniów”, dają popis niewiedzy o tym, co w ciągu ostatnich kilkunastu lat wydarzyło się w szkołach, zwłaszcza gimnazjach, które stały się nie tylko miejscem nauki, ale także budowania postaw obywatelskich i kapitału społecznego. Reforma te osiągnięcia zaprzepaści, o czym wiedzą i rodzice, i nauczyciele, i eksperci edukacyjni.

 • Cały list 100. i pełna lista sygnatariuszy

  Poparcie dla dobrej zmiany w polskiej oświacie – list 100

  Od roku trwają prace reformujące polską oświatę. Autorami tych działań są liczne osoby, środowiska, instytucje – Ministerstwo Edukacji Narodowej, akademiccy profesorowie, aktywni nauczyciele, rodzice zatroskani dotychczasowym niskim poziomem nauczania.

  Reforma edukacji napotyka silny opór przedstawicieli wcześniej dominującego układu. Ataki te, politycznie inspirowane, mają charakter ideologiczny i przedstawiają zachodzące zmiany w języku partyjnych rozgrywek.

  W rzeczywistości główne cele reformy w zakresie przedmiotów humanistycznych, to przekazanie rzetelnej wiedzy, zwłaszcza o kulturowym dorobku ludzkości, zachodniej cywilizacji i Polski, umocnienie naszej tożsamości narodowej, kształtowanie postaw obywatelskich i kreatywności uczniów, a także przywrócenie autorytetu nauczycielom i wpływu rodziców na treści przekazywane w szkołach ich dzieciom.

  Podstawowe metody osiągania tych celów polegają na odejściu od jednostronnie pragmatycznego nastawienia (produkcji wykwalifikowanej siły roboczej na rynek pracy) oraz na zwiększeniu przekazywanej wiedzy o kulturze i historii narodowej (zwłaszcza najnowszej), umacnianiu podstaw aksjologicznych, utworzeniu kanonu literackich lektur, który umożliwi lepszą komunikację symboliczną wspólnocie Polaków.

  Dlatego popieramy działania MEN oraz tych środowisk, które tworzą nowe podstawy programowe, listy lektur oraz struktury organizacyjne, czyli podnosząc poziom oświaty, ratują ogólnoludzkie dziedzictwo oraz polską kulturę w epoce postmodernistycznej globalizacji.

  Kwiecień 2017

  Podpisali:

  Krzysztof Bilica, muzykolog, aforysta, eseista
  Tomasz Błeszyński, inżynier
  Wojciech Boberski, historyk sztuki
  Anna Borkowska-Włosek, nauczyciel
  dr Tomasz Burek, krytyk i historyk literatury
  dr Ewa Justyna Chłap-Nowak, historyk literatury
  Anna Czartoryska-Sziler, polonistka, kulturoznawca
  dr Przemysław Dakowicz, poeta, eseista, literaturoznawca
  Zuzanna Dawidowicz, prezes Wydawnictwa ARCANA
  dr hab. Stanisław Domański, ekonomista
  prof. dr hab. Maria Dzielska, historyk
  dr Izabella Galicka, historyk sztuki
  Bożena Gorska, pisarka, autorka podręczników polonistycznych
  dr hab. Tomasz Garbol, historyk literatury
  Bożena Grabowska, historyk sztuki
  dr hab. Artur Grabowski, pisarz, literaturoznawca
  dr Edyta Gracz-Chmura, historyk literatury, nauczyciel
  prof. dr hab. Janusz Gruchała, polonista
  Maria Gudro-Homicka, polonista, edukator, konsultant metodyczny
  Bogusław Homicki, pedagog, prawnik
  prof. dr hab. Dorota Heck, teoretyk literatury
  Janina Hera, historyk teatru
  Jerzy Gizella, poeta, krytyk literacki
  Ewa Lach-Gizella, pisarka
  Wacław Holewiński, pisarz
  Andrzej Horubała, krytyk, powieściopisarz
  prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, historyk literatury
  Anna Jurek, nauczyciel
  Jakub Jurkowski, polonista i filolog klasyczny,
  dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UKSW, teoretyk i historyk literatury
  prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, historyk
  Krzysztof Kłopotowski, publicysta, krytyk filmowy
  dr Andrzej Tadeusz Kijowski, pisarz, teatrolog
  Eugeniusz Knapik, kompozytor
  dr hab. Cezary Kochalski, prof. UE, ekonomista
  dr Stanisław Konarski, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  dr hab. Kazimierz Korab, prof. WSPMiSB, pedagog
  prof. dr hab. Marek Kornat, politolog
  Zdzisław Koryś, polonista, redaktor
  red. Krzysztof Kuczkowski, poeta, wydawca
  Wojciech Kudyba, poeta, historyk i krytyk literatury
  Maria Kunicka, pedagog
  prof. dr hab. Wojciech Kunicki, germanista, tłumacz
  Piotr Legutko, dziennikarz, publicysta
  Antoni Libera, pisarz, reżyser teatralny
  dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr., językoznawca
  Jacek Lilpop, artysta malarz, performer, poeta, publicysta
  Adam Lizakowski, pisarz, dyr. Polish Arts and Poetry Association w Chicago
  Agata Ławniczak, publicysta
  dr hab. Ewa Matkowska, germanistka
  Anna Maziarska, architekt, tłumacz
  Filip Memches, filozof i publicysta
  Katarzyna Miezian, nauczyciel, dyrektor LO
  Maryna Miklaszewska, pisarka, publicystka
  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, językoznawca, prezes AKO w Poznaniu
  dr Małgorzata Misiak
  dr hab. Piotr Mueldner-Nieckowski, prof. UKSW, językoznawca, pisarz, wiceprezes SPP
  Teresa Murak, artysta plastyk
  prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, pedagog
  dr Aleksandra Niemirycz, prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
  prof. dr hab. Andrzej Nowak, historyk i publicysta
  prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, historyk literatury
  Bogusław Nowicki, muzyk
  prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, pisarz, literaturoznawca
  dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL, literaturoznawca
  prof. dr hab. Edward Opaliński, historyk
  prof. dr hab. Krzysztof Józef Ożóg, historyk
  dr hab. Stanisław Pieróg, prof. UW, historyk filozofii
  prof. dr hab. Lucjan Piela, chemik, członek Europejskiej Akademii Nauk
  Maria Dorota Pieńkowska, poetka, kustosz Muzeum Literatury
  dr hab. Krzysztof Polechoński, literaturoznawca
  dr Paweł Rojek, filozof, red. nacz. „Presji”
  Jan M. Ruman, redaktor nacz. „Biuletynu IPN”
  prof. dr hab. Jarosław Marek Rymkiewicz, pisarz, historyk literatury
   dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz, filozof, red. nacz. „Kronosu”
  prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, biochemik, biofizyk
  dr hab. Magdalena Saganiak, prof. UKSW, historyk literatury
  dr hab. ks. Jerzy Sikora, prof. UKSW, poeta, historyk literatury i kaznodziejstwa
  dr hab. Henryk Słoczyński, historyk
  prof. dr hab. Marek Skwara, historyk literatury
  prof. dr hab. Marta Skwara, polonistka, komparatystka
  ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, pisarz, filozof, duszpasterz
  Jolanta Sokołowska, historyk
  Wojciech Starzyński, prezes Fundacji „Rodzina Szkole”
  prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, historyk
  prof. dr hab. Andrzej Sulikowski, literaturoznawca, pisarz
  Barbara Szkutnik, ekonomista
  dr hab. Krzysztof Szwajgier, prof. AMK, kompozytor i teoretyk muzyki
  prof. dr Ewa M. Thompson, slawistka
  prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski, teoretyk i historyk muzyki
  Wojciech Tomczyk, pisarz
  dr hab. Maciej Urbanowski, historyk i krytyk literatury
  prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, językoznawca
  Wojciech Wencel, poeta, eseista, felietonista
  Janusz Węgiełek, pisarz
  Joanna Wnuk-Nazarowa, kompozytorka, teoretyk muzyki, dyr. NOSPR
  prof. dr hab. Jacek Wojtysiak, filozof
  prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, historyk
  Andrzej Wroński, historyk
  Waldemar Żyszkiewicz, poeta, publicysta

Żeby ratować ludzkość i polską kulturę,zdaniem autorów listu, należy :

 • Odejść od „jednostronnie pragmatycznego nastawienia”;
 • Zwiększyć przekazywaną wiedzę o kulturze i historii narodowej;
 • Umacniać postawy aksjologiczne, utworzyć kanonu literackich lektur, który umożliwi lepszą komunikację symboliczną wspólnocie Polaków.

Wszystko to można zrobić bez zamykania 7 tys. gimnazjów. Inna rzecz, czy potrzebnie.

Nie wiadomo dokładnie, które „postawy aksjologiczne” mają być umacniane, choć biorąc pod uwagę nową podstawę programową, można się domyślać, że chodzi o wąsko pojęty patriotyzm, nakierowany na martyrologiczną przeszłość, oraz wychowanie w duchu katolickim.

Trudno też zrozumieć, na czym ma polegać „lepsza komunikacja symboliczna wspólnoty Polaków”, bo jeśli jej podstawą ma być anachroniczna lista lektur szkolnych, to taka komunikacja nie odpowie raczej na potrzeby wspólnoty Polaków AD 2017.

„Dlatego popieramy działania MEN oraz tych środowisk, które tworzą nowe podstawy programowe, listy lektur oraz struktury organizacyjne, czyli podnosząc poziom oświaty, ratują ogólnoludzkie dziedzictwo oraz polską kulturę w epoce postmodernistycznej globalizacji”

– kończą swój wywód autorzy listu.Zabrakło miejsca dla Wałęsy, ale na geografii będzie o patriotyzmie

Nową podstawę programową krytykowało Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Polska Akademia Umiejętności, Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz wiele innych organizacji związanych z edukacją. Wątpliwości ekspertów budzą m.in.:

 • Stwierdzenie, że „wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która musi uwzględniać wolę rodziców i państwa”, wzbudziło niepokój Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, którzy w liście do MEN napisali: „Jeśli chodzi o wpływ państwa na wychowywanie młodzieży, to już to przerabialiśmy”;
 • Poświęcenie wiele miejsca i uwagi wychowaniu patriotycznemu. Okazją do wychowywania w duchu patriotycznym mają być lekcje polskiego i historii, ale także geografii, bo „treści geograficzne stwarzają doskonałą okazję do prowadzenia edukacji patriotycznej”. Dlatego lekcje geografii mają być okazją do ”kształtowania poczucia dumy z bycia Polakiem”. O patriotyzmie podstawa wspomina 17 razy, często odwołuje się też do dziedzictwa narodowego i dumy narodowej.
 • „Obserwujemy wyraźną dysproporcję w odniesieniu do tematów dedykowanych kwestiom narodowym w porównaniu do treści poświęconych innym regionom świata, historii świata i światowej, współczesnej literatury” – napisała federacja organizacji pozarządowych Grupa Zagranica.
 • Chaos i brak konsekwencji: uczniowie mają znać historię żołnierzy niezłomnych, ale nie wiadomo dlaczego, skoro przedtem nie uczy się ich o Państwie Podziemnym podczas II wojny światowej. „Bez wzmianki o polskim Państwie Podziemnym podejmowanie tematu żołnierzy niezłomnych jest zawieszone w próżni” – napisała Polska Akademia Umiejętności.
  Dzieci mają się uczyć programowania, ale na matematyce nie będą uczyły się o funkcjach matematycznych, co utrudni też pracę fizykom. „Treści  i  umiejętności zapisane  w  proponowanej  podstawie  programowej  są bardzo okrojone, nawet w porównaniu z podstawą programową dawnej 8-letniej szkoły podstawowej!” – brzmi opinia Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 • Upolitycznienie nauczania: w podstawie programowej historii zabrakło miejsca na wzmiankę o Lechu Wałęsie (w rozdziale „Solidarność i jej bohaterowie”)

"Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
OKO pisze o edukacji. Wesprzyj nas.

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press