Stan Arkansas zakazuje nieletnim uzgodnienia płci
Protestujący manifestują solidarność z osobami LGBT
Fot. Katarzyna Bednarczyk / Agencja Gazeta

Republikanie jak PiS: chcą „ocalić młodocianych przed eksperymentami”. Co się stało w Arkansas?