0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: 10.09.2022 Rzeszow . III Marsz Rownosci . Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl10.09.2022 Rzeszow ....

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek podjął interwencję w sprawie wciąż obowiązujących uchwał anty-LGBT. W listach do 24 gmin i 12 powiatów w Polsce apeluje o uchylenie dyskryminujących dokumentów. Powołuje się przy tym na dotychczasowe wyroki sądów.

Widżet projektu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

"Sądy administracyjne nie miały wątpliwości, że uchwały przeciwko ideologii LGBT dyskryminują konkretne osoby i stwarzają wokół nich wrogą, uwłaczającą i zastraszającą atmosferę, co może powodować ryzyko przemocy wobec tych osób" - pisze RPO.

Chodzi o skargi na najbardziej drastyczne przykłady homofobicznych dokumentów, które już w 2019 roku złożył ówczesny RPO, prof. Adam Bodnar. Wszystkie zaskarżone uchwały zostały uznane przez wojewódzkie sądy administracyjne za podjęte bez podstawy prawnej i nieważne z powodu rażącego naruszenia prawa.

Przeczytaj także:

"W wyrokach podkreślono, że nikt, ze względu na swoją orientację seksualną i tożsamość płciową, nie może być dyskryminowany przez władze publiczne, a podejmując tego rodzaju uchwały jednostki samorządu terytorialnego nawoływały do nieprzestrzegania prawa powszechnie obowiązującego" - podsumowuje Marcin Wiącek.

Dobra osobiste i reperkusje finansowe

Kluczowe były rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2022, które w całości odrzuciły apelacje dyskryminujących gmin.

„W ocenie NSA niezależnie od tego, jakie były intencje radnych, społecznym skutkiem uchwały jest naruszenie godności, czci, dobrego imienia oraz ściśle związanego z tymi dobrami życia prywatnego określonej grupy mieszkańców” — mówiła sędzia Małgorzata Masternak-Kubiak podczas ustnego uzasadnienia wyroku ws. gminy Serniki (woj. lubelskie).

„W związku z tym organy władzy publicznej powinny w swojej działalności uwzględnić dokonaną przez Sąd ocenę prawną uchwał" - stwierdza RPO.

I dodaje, że uchwały, które wprowadzają na terenie gminy, powiatu lub województwa strefy wolne od tzw. "ideologii LGBT" ograniczają swobodę przemieszczania się i pobytu na terenie państw członkowskich. W ocenie RPO, uchwały w nieuzasadniony sposób zniechęcają obywateli UE, którzy identyfikują się jako osoby LGBT lub wyznają światopogląd inny niż ten narzucony w uchwałach, do przebywania na terenie danej gminy, czy powiatu.

RPO zwraca też uwagę na reperkusje mogące czekać jednostki samorządu terytorialnego, które nie uchylą dyskryminujących dokumentów. Chodzi o utratę unijnych środków ze względu na brak realizacji zasady równego traktowania. Wśród przesłanek chronionych przed dyskryminacją w UE są orientacja seksualna, a także płeć (rozumiana szerzej także jako tożsamość płciowa).

Lista hańby?

Już po wyroku NSA były RPO, prof. Adam Bodnar w rozmowie z OKO.press mówił, że skoro nie ma woli politycznej, by uchylać szkodliwe dokumenty, trzeba iść za ciosem. "Formalnie drogi są dwie: uchylić dokument mógłby wojewoda w ramach czynności nadzorczych. Ale wiemy, że to polityczne science fiction. Dlatego to RPO powinien skorzystać ze swoich kompetencji i zaskarżyć resztę dokumentów” — stwierdził prof. Adam Bodnar.

Póki co, RPO wystosował apel. Poniżej zamieszczamy listę adresatów interwencji Marcina Wiącka z 28 listopada 2022:

 • Gmina Gromnik
 • Gmina Końskowola
 • Gmina Łososina Dolna
 • Gmina Mełgiew
 • Gmina Mordy
 • Gmina Moszczenica
 • Gmina Ostrów Lubelski
 • Gmina Poniatowa
 • Gmina Potworów
 • Gmina Przeworsk
 • Gmina Stary Zamość
 • Gmina Szczytniki
 • Gmina Szerzyny
 • Gmina Świdnik
 • Gmina Trzebieszów
 • Gmina Tuszów Narodowy
 • Gmina Urzędów
 • Gmina Wilkołaz
 • Gmina Zakrzówek
 • Gmina Zwierzyniec
 • Gmina Zarzecze
 • Gmina Konstantynów
 • Gmina Kock
 • Gmina Jordanów
 • Powiat jarosławski
 • Powiat kielecki
 • Powiat kolbuszowski
 • Powiat kraśnicki
 • Powiat leski
 • Powiat lubelski
 • Powiat łukowski
 • Powiat puławski
 • Powiat świdnicki
 • Powiat tomaszowski
 • Powiat włoszczowski
 • Powiat zamojski
;
Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze