Malta skazuje uchodźców na śmierć na morzu lub tortury w Libii
LE_Eithne_Operation_Triton
CC BY 2.0, Link">By Irish Defence Forces - <a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.flickr.com/photos/dfmagazine/18898637736/">https://www.flickr.com/photos/dfmagazine/18898637736/</a>, CC BY 2.0, Link

Samotna wyspa skazuje uchodźców na śmierć na morzu lub tortury. Tak chce wymusić europejską solidarność