0:00
0:00

0:00

Sędziowie z okręgu olsztyńskiego - na zdjęciu powyżej - jako pierwsi w Polsce w sądach powszechnych pokazali, że nie ma zgody na łamanie orzeczeń TSUE z 14 i 15 lipca dotyczących zawieszenia i likwidacji nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.

Orzeczeń tych póki co nie wykonuje ani rząd, ani I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, która wręcz w pełni odmroziła działanie Izby. Choć w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki wysyła sygnały, że rząd podejmie jakieś działania w celu wykonania wyroków, a I prezes SN sugeruje, że zacznie wycofywać się ze swoich wcześniejszych decyzji. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Przeczytaj także:

Sędziowie okręgu olsztyńskiego pokazują jednak, że nie ma ich zgody na lekceważenie orzeczeń TSUE i na prawny Polexit. Dlatego w apelu wzywają rząd i I prezes SN Manowską do natychmiastowego wykonania orzeczeń TSUE.

W ślady sędziów olsztyńskich idą już sędziowie z kolejnych sądów powszechnych. Taki sam apel podpisało 225 sędziów z Dolnego Śląska oraz 84 z apelacji rzeszowskiej, 60 sędziów słupskich, 115 gdańskich, 54 z okręgu radomskiego, 109 z sądów okręgu toruńskiego oraz włocławskiego (ten apel podpisał również nowy sędzia SN z Izby Karnej prof. Igor Zgoliński, powołany w maju 2020 roku). Dołączyło do nich z podobnym apelem 223 sędziów warszawskich (w tym sędziowie SN), 174 sędziów z Wielkopolski, 174 sędziów z apelacji szczecińskiej oraz 36 sędziów okręgu gorzowskiego.

Listy nie są ostateczne, bo podpisy są wciąż zbierane. Ilość podpisów, którą podajemy jest na 26 lipca na godz. 21 (dane są wciąż aktualizowane już po publikacji artykułu). W dalszej części tekstu publikujemy listy z nazwiskami sędziów domagających się wykonania orzeczeń TSUE.

Podobne apele szykują też sędziowie z innych okręgów. Wcześniej do wykonania orzeczeń TSUE wezwało 11 członków Kolegium Sądu Najwyższego (starzy, legalni sędziowie SN), organizacje prawnicze i prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Za brak decyzji o zawieszeniu nielegalnej Izby Dyscyplinarnej I prezes SN Małgorzatę Manowska skrytykował sędzia Dariusz Mazur z Krakowa, rzecznik stowarzyszenia sędziów Themis. Za tę krytykę nominaci ministra Ziobry zażądali dla niego dyscyplinarki. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Apel sędziów z całej Polski to mocny głos tego środowiska i zasadny. Bo jak wynika z informacji OKO.press, wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysław Radzik nie zastosuje się jednak do orzeczeń TSUE.

W piątek 23 lipca 2021 roku odmówił on dopuszczenia sędziego Igora Tulei do pracy. Radzik powołał się na Konstytucję, uchwałę nielegalnej Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu i uchyleniu immunitetu Tulei oraz na wyrok TK Julii Przyłębskiej, który uznał, że w Polsce nie obowiązują zabezpieczenia TSUE.

Pełnomocnik Tulei, prof. Michał Romanowski, zapowiadał na łamach OKO.press, że jeśli będzie odmowa złoży zawiadomienie do prokuratury.

Sędziowie olsztyńscy: Niewykonanie orzeczeń TSUE łamie Konstytucję

Apel 105 sędziów sądów okręgu olsztyńskiego o wykonanie orzeczeń TSUE publikujemy w całości:

„My niżej podpisani sędziowie okręgu olsztyńskiego wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (C-204/21) oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 r. (C-791/19), w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN. Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa wspólnotowego (art. 19 ust.1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej), ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny (art. 91 ust.2 Konstytucji RP)

1.SSO Rafał Jerka 2.SSR Jarosław Walentynowicz 3.SSR Wojciech Krawczyk 4.SSO Wiesław Kasprzyk 5.SSR Wojciech Kuciejewski 6.SSR Katarzyna Zabuska 7.SSR Katarzyna Jerka 8.SSR Ewa Kurasz 9.SSR Magdalena Wołejko - Czubek 10.SSR Piotr Żywicki 11.SSO Dorota Lutostańska 12.SSO Jacek Barczewski 13.SSR Robert Kłosowski 14.SSR Joanna Bienkowska- Kolarz 15.SSR Krzysztof Krygielski 16.SSO st.spocz. [sędzia w stanie spoczynku-red.] Mirosław Wieczorkiewicz 17.SSO Małgorzata Tomkiewicz 18.SSR Marek Makowczenko 19.SSR Bożena Makowczenko 20.SSR Jolanta Dzitowska 21.SSR Anna Kurzynowska- Drzażdżewska 22.SSR Katarzyna Garbarczyk 23.SSR Maja Jabłońska 24.SSR Jowita Sikorska 25.SSR Anna Podubińska 26.SSO Rafał Kubicki 27.SSO Dariusz Firkowski 28.SSR Ewa Ignatowicz - Firkowska 29.SSR Justyna Smolińska 30.SSR Aneta Wojtanowska 31.SSO st.spocz. Grzegorz Warachowski 32.SSR Joanna Bury 33.SSR Krzysztof Połomski 34.SSR Leszek Bil 35.SSR Katarzyna Wilchowska 36.SSR Magdalena Wierzejska 37.SSR Arkadiusz Rokicki 38.SSR Monika Juszczyszyn 39.SSR st.spocz. Jerzy Muraszko 40.SSR Anna Pałasz 41.SSO Iwona Litwińska- Palacz 42.SSR Barbara Kokoryn 43.SSR st.spocz Elżbieta Cel 44.SSO Jolanta Biernat-Kalinowska 45.SSR Paweł Juszczyszyn 46.SSR Aneta Żołnowska 47.SSR Piotr Domaradzki 48.SSR Elżbieta Zdunek- Szepietowska 49.SSR Alina Kowalewska 50.SSR Katarzyna Błesińska- Kozłowska 51.SSO Magdalena Chudy 52.SSO Wacław Bryżys 53.SSR Katarzyna Cygan 54. SSR Małgorzata Kłek 55. SSR Wojciech Szałachowski 56.SSR Renata Maj 57.SSR Andrzej Hinz 58.SSR Wojciech Kottik 59.SSR Tomasz Bulkowski 59.SSR Agnieszka Lewandowska 60.SSO Agnieszka Śmiecińska 61.SSR Marta Orłowska 62.SSO Leszek Wojgienica 63.SSR Anna Kabzińska 64.SSR Patrycja Abel - Mordasewicz 65.SSR Katarzyna Popowicz 66.SSR Anna Lisowska 67.SSR Magdalena Łukaszewicz 68.SSR Agnieszka Rogowska 69.SSR Grzegorz Siwik 70.SSR st.spocz. Monika Mastalerz 71.SSR st.spocz. Bożena Wieczorkiewicz 72.SSR Katarzyna Zielińska 73.SSR Teresa Kinach-Stemplewska 74.SSR Witold Marweg 75.SSR Wioletta Obrębska 76.SSR Tomasz Cichocki 78.SSO st.spocz. Krystyna Gradowska 79.SSO Krystyna Skiepko 80.SSO Dorota Ciejek 81.SSO Agnieszka Żegarska 82.SSR Katarzyna Kwaterkiewicz 83.SSO Marek Jaszczak 84.SSR Joanna Herman 85.SSR Grażyna- Giżewska Rozmus 86.SSR Joanna Urlińska 87.SSR Anna Szczepańska 88.SSR Krzysztof Matysiak 89.SSR Mirella Sprawka 90.SSR Monika Wawro 91.SSR Arkadiusz Zmudziński 92. SSR Paweł Pióro 93. SSR Wiktor Sienicki 94. SSO st.spocz. Maciej Wasilewski 95. SSO st.spocz. Teresa Bronowska

96. SSO Dorota Radaszkiewicz 97. SSO Karol Radaszkiewicz 98. SSO Ewa Dobrzyńska-Murawka 99. SSR Małgorzata Olejarczyk 100. SSR Grzegorz Olejarczyk 101. SWSA Alicja Jaszczak-Sikora 102. SWSA Ewa Osipiuk 103. SWSA Jolanta Strumiłło 104. SWSA Tadeusz Lipiński 105. SWSA Adam Matuszak

Olsztyn pokazuje jak bronić wolnych sądów

Sędziowie z Olsztyna nie po raz pierwszy pokazują, że twardo bronią praworządności i wolnych sądów. Taką postawę pokazują też sędziowie krakowscy. Niemal od początku rządów PiS sędziowie olsztyńscy dają dowody odwagi i zjednoczenia w obronie niezależnych sądów. Ich postawa zaskakuje, bo Olsztyn to miasto średniej wielości. Poza tym prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie jest „słynny” Maciej Nawacki, członek nowej KRS, który na oczach całej Polski porwał uchwały olsztyńskich sędziów i nasłał na nich policję, gdy wyszli przed sąd dać wsparcie represjonowanej koleżance. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Nawacki od początku swojej prezesury skonfliktował się z podległymi mu sędziami i stał się jednym z symboli złej zmiany w sądach.

Ale sędziów olsztyńskich ta codzienna presja nie złamała. Paradoksalnie to pomogło im się zjednoczyć. Domagali się nawet od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jego dymisji. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Co ważne, od początku stoją też oni murem za zawieszonym przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną sędzią Pawłem Juszczyszynem z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Sędzia ma dwa korzystne orzeczenia sądów w Olsztynie i Bydgoszczy przywracające go do pracy, ale Nawacki je lekceważy. Choć powrót do pracy Juszczyszyna popiera kierownictwo Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz zastępcy Nawackiego w sądzie rejonowym oraz przewodniczący wydziału, w którym na stałe jest Juszczyszyn.

Olszyńscy sędziowie wzywali nawet Nawackiego do przywrócenia sędziego do pracy, a gdy ten nadal lekceważył orzeczenia, złożyli na niego zawiadomienie do prokuratury. W rewanżu Nawacki złożył zawiadomienie na nich o rzekome fałszywe oskarżenie go. Ale dziś nominat ministra Ziobry w sądzie jest niemal osamotniony i dobrze o tym wie. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Obecny apel olsztyńskich sędziów o wykonanie orzeczeń TSUE to kolejny dowód ich przywiązania do praworządności. „W naszej ocenie sądy powszechne nie mogą teraz stać z boku. Apel to nasze wyraźne stanowisko, że nie ma zgody na lekceważenie orzeczeń TSUE. Sędziowie są oburzenie tym, że ich się nie wykonuje” - mówi OKO.press jeden z olsztyńskich sędziów.

Apel podpisali sędziowie z sądu rejonowego i okręgowego w Olsztynie, ale też sędziowie z sądów rejonowych w Lidzbarku Warmińskim, Piszu, Giżycku, Mrągowie, Bartoszycach, Szczytnie i Biskupcu.

„Nasz apel, choć ogólny, jest też skierowany do prezesów sądów, by przywrócili do pracy sędziów Tuleyę i Juszczyszyna. Bo ich też dotyczą orzeczenia TSUE. To również apel do sądów dyscyplinarnych, by nie prowadziły spraw, które przydzielał im prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski. Bo z orzeczeń TSUE wynika, że nie mógł tego robić” - mówi OKO.press olsztyński sędzia.

Sędziowie stoja przed sądem w Olsztuunie z napisem Murem za Dorotą

Za chęć zrobienia takiego zdjęcia prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki nasłał na olsztyńskich sędziów policję. To było zdjęcie solidarnościowe z sędzią Dorotą Lutostańską z Olsztyna, której zrobiono dyscyplinarkę za koszulkę z napisem Konstytucja.

Dolny Śląsk też chce wykonania orzeczeń TSUE

Identyczny apel o wykonanie orzeczeń TSUE wystosowało 225 sędziów z Dolnego Śląska. Na Dolnym Śląsku podpisy są wciąż zbierane. Apel podpisują sędziowie z Wrocławia i okolic, Legnicy, Kłodzka, czy Jeleniej Góry.

„Inicjatorem apelu jest okręg olsztyński. Uznaliśmy, że się do niego dołączymy. Ten apel odpowiada naszemu postrzeganiu prawa” - mówi OKO.press sędzia Michał Lewoc z Legnicy.

Dodaje: „Obowiązkiem wszystkich władz jest realizacja orzeczeń TSUE. Dotyczy to również I prezes SN Małgorzaty Manowskiej, która ma obowiązek respektować orzeczenia TSUE i ma uniemożliwić dalsze działanie Izby Dyscyplinarnej. Adresatem apelu jest też władza wykonawcza i ustawodawcza, która powinna tak uregulować prawo by było zgodne z zasadami i wartościami na których zbudowano UE. Czyli z poszanowaniem niezależności sądownictwa”.

Pisaliśmy w OKO.press jak policja przegoniła wrocławskich sędziów z solidarnościowej pikiety:

Poniżej lista 225 sędziów z Dolnego Śląska, którzy podpisali apel o wykonanie orzeczeń TSUE. Lista nie jest pełna, bo apel wciąż podpisują kolejni sędziowie:

1. SSR Anna Urbańska 2. SSR Michał Lewoc 3. SSO Agnieszka Jakubiszyn-Turkiewicz 4. SSO Adam Mika 5. SSO w st. spoczynku Włodzimierz Przysłupski 6. SSR Marcin Miterka 7. SSR Agata Mularska-Karamon 8. SSO Katarzyna Pozlewicz-Szymańska 9. SSR Małgorzata Lipińska 10. SSR Katarzyna Żmuda 11. SSR Ewa Czajkowska-Katerczak 12. SSO w st. spoczynku Bogumiła Kraska 13. SSO Bartłomiej Treter 14. SSR Karolina Krzemińska 15. SSR Katarzyna Sobieska 16. SSR Jacek Seweryn 17. SSR Elżbieta Szałowska 18. SSR Marian Woźny 19. SSR Monika Gliniecka-Kaczmarek 20. SSR Monika Lewoc 21. SSR Anna Matuszewska 22. SSR Sławomir Pałka 23. SSR Aleksandra Rembiasz 24. SSR Eliza Skotnicka 25. SSA Agata Regulska 26. SSR Grzegorz Kurdziel 27. SSR Filip Wesolowski 28. SSO w st. spoczynku Aleksandra Wesolowska 29. SSA w st. spoczynku Ewdward Stelmasik 30. SSR w st. spoczynku Małgorzata Iwaszuk 31. SSO Zbigniew Muszyński 32. SSO Izabela Cieślińska 33. SSO Katarzyna Wręczycka 34. SSO Joanna Żelazny 35. SSO w st. spoczynku Jerzy Nowiński 36. SSO Dorota Nowińska 37. SSO w st. spoczynku Barbara Trachimowicz 38. SSR Miłosz Chwalibóg 39. SSR Agnieszka Świderska 40. SSR Justyna Kuriata-Pruszyńska 41. SSO Magdalena Bielecka 42. SSR Małgorzata Czeredys-Wójtowicz 43. SSO w st. spoczynku Wanda Binczak 44. SSO Ewa Kłak-Dybka 45. SSO w st.spoczynku Ewa Litowinska 46. SSR Justyna Szurgacz-Ślęzak 47. SSR Dorota Wilczek 48. SSA Grażyna Szyburska-Walczak 49. SSR Marek Wójcik 50. SSR Tomasz Klimko 51. SSA Małgorzata Lamparska 52. SSR Marta Rogozik 53. SSO Marta Ładzińska 54. SSO Anna Górna 55. SSA w st. spoczynku Anna Guzinska. 56. SSR Piotr Mgłosiek 57. SSO w st. spoczynku Anna Nowińska 58. SSR Tomasz Zawiślak 59. SSR Piotr Zaguła 60. SSR Magdalena Mijał 61. SSO w st. spoczynku Lidia Hojeńska 62. SSR Tomasz Poprawa 63. SSR Magdalena Opalińska 64. SSR Tadeusz Kowalczyk 65. SSR Marek Górny 66. SSR Joanna Grzanka-Michór 67. SSR Radosław Ślęzak 68. SSA Ewa Głowacka 69. SSR Izabella Gabriel 70. SSO w st.spoczynku Krystyna Ćwierz 71. SSA w st. spoczynku Barbara Krameris 72. SSR Radosław Gluza 73. SSR Urszula Wicińska 74. SSR w st. spoczynku Marta Sługocka 75. SSA Ewa Barnaszewska 76. SSA w st. spoczynku Zdzisław Pachowicz 77. SSR Anna Garbera 78. SSR Jolanta Zapłotna 79. SSR Agnieszka Golińska 80.SSO Agnieszka Bluj-Miś 81. SSR Joanna Wencius-Głębocka 82. SSA Cezariusz Baćkowski 83. SSA Bogusław Tocicki 84. SSR Sebastian Spałek 85. SSO Krzysztof Nowicki 86. SSR Paweł Pośpiech 87. SSR Joanna Stępień-Trylnik 88.SSR Magdalena Bombała 89. SSR Anna Kochan 90. SSA Sławomir Jurkowicz 91. SSR Beata Ziemba 92. SSR Anna Borkowska 93. SSR Urszula Jagodzińska 94. SSR Marta Bukaczewska 95. SSR Anna Ostrowska 96. SSR Marta Ziser 97. SSR Paweł Augustowski 98. SSR Katarzyna Araszkiewicz 99. SSR Anna Małecka 100. SSR Katarzyna Zawiślak 101. SSR Sylwia Krajewska 102. SSR Adrian Żurowski 103. SSR Marta Brick 104. SSR Inga Faligowska 105. SSR Renata Pawłów 106. SSR Edyta Zaczkowska 107. SSR Alicja Matuszczyk 108. SSA Tadeusz Nowakowski 109. SSR Daria Ratymirska 110. SSR Aneta Andel 111. SSR Anna Tęcza-Paciorek 112. SSO Renata Szczerbowska 113. SSR Beata Głuszak 114. SSO w st. spoczynku Anna Młyniec 115. SSO Rafał Cieszyński 116. SSO Joanna Jakubowska-Wiraszka 117. SSO w Świdnicy Sabina Szlichta 118. SSA Robert Kuczyński 119. SSR Grzegorz Wesołowski 120. SSR Wioletta Stefanowska 121. SSO Sylwia Kolasa-Barczyńska 122. SSR Małgorzata Piotrowska 123. SSA Janusz Godzwon 124. SSR Halina Michalkiewicz-Zawada 125. SSO Jarosław Jaroń 126. SSO Monika Różycka 127. SSO w st. spoczynku Wanda Grochecka 128. SSR Dorota Kapral 129. SSR Agnieszka Łężna 130. SSN w st. spoczynku Herbert Szurgacz 131. SSO Krystyna Batra 132. SSO w st. spoczynku Mirosława Polak 133. SSR Magdalena Korczak 134. SSR Barbara Chmielowska 135. SSR Maciej Pruszyński 136. SSR Sebastian Kowalski 137. SSR Hanna Płonka 138. SSR Fryderyk Kwiatek 139. SSR Joanna Polak Kałużna 140. SSR Renata Salwach 141. SSR Justyna Kuriata 142. SSR Grzegorz Kuriata 143. SSR w st. spoczynku Iwona Pilch-Łabęcka 144. SSR Karolina Wołoszczuk 145. SSR Anna Wołosecka-Berk 146. SSR Joanna Hajduk 147. SSO Małgorzata Dasiewicz-Kowalczyk 148. SSO Beata Stachowiak 149. SSO w st. spoczynku Alfred Steiner 150. SSR Dorota Grzywacz 151. SSO Monika Kuźniar 152. SSR Agnieszka Chlipała-Kozioł 153. SSR Damian Czajka 154. SSO Dorota Stawicka-Moryc 155. SSR Aleksandra Kędziora 156. SSR w st. spoczynku Ewa Karp 157. SSR Magdalena Wacowska 158. SSR Marek Bielecki 159. SSR Magdalena Koelner 160. SSR w st. spoczynku Maria Dulanowska 161. SSR Bartosz Kusyk 162. SSA w st. spoczynku Witold Franckiewicz 163. SSA w st. spoczynku Janina Cieślikowska 164. SSA w st. spoczynku Marcin Cieślikowski 165. SSR Karolina Gruszczynska 166. SSR Monika Witkiewicz-Haśko 167. SSR Agnieszka Wróblewska-Kafka 168. SSO Agnieszka Połyniak 169. SSO Mariusz Górski 170. SSA w st. spoczynku Barbara Staśkiewicz 171. SSA w st. spoczynku Irena Różańska-Dorosz 172. SSA w st. spoczynku Barbara Ciuraszkiewicz 173. SSO w st. spoczynku Barbara Klonowska 174. SSO w st. sp. Barbara Karpowicz 175. SSO w st. sp. Anna Dybek 176. SSR Katarzyna Surma-Borowiec 177. SSR Dagmara Kruzel 178. SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk 179. SSO Jolanta Malik 180. SSA w st. spoczynku Barbara Pauter 181. SSA w st. spoczynku Danuta Rychlik-Dobrowolska 182. SSR Beata Michurska-Gruszczyńska 183. SSR Edyta Świętalska 184. SSO Tomasz Kaszyca 185. SSR Jolanta Pol-Kulig 186. SSR Małgorzata Bojarska 187. SSR Katarzyna Gmitrowska-Halla 188. SSA w st. spoczynku Stanisława Kubica 189. SSA Ireneusz Lejczak 190. SSR Anna Wieczorek 191. SSO w st. spoczynku Stanisław Żółtański 192. SSO Izabela Wawrzynów 193. SSR Justyna Bronkowska-Bulanda 194. SSO Dorota Wojtyło 195. SSO Witold Wojtyło 196. SSO Agata Kawa-Jerka 197. SSO w st.spoczynku Elżbieta Piotrowska 198. SSR Agnieszka Maliszewska 199. SSR Katarzyna Szajner 200. SSR Mariola Majer-Świrska 201. SSO Marcin Szajner 202. SSR Adam Stankiewicz 203. SSO w st. spoczynku Magda Klimowicz-Siembieda 204. SSR Anna Peszko 205. SSR Anna Miś 206. SSO w st. spoczynku Robert Figurski 207. SSR Magdalena Kuraj 208. SSR Anna Gołębiowska 209. SSO Anna Orańska-Zdych 210. SSR Anna Nowicka 211. SSR Maria Ćwik-Kulczycka 212. SSR Tomasz Paprocki 213. SSR Aleksandra Czapla-Białobrzeska 214. SSR Katarzyna Jamrozy-Szponik 215. SSR w Świdnicy Paweł Walkiewicz 216. SSR Magdalena Kuczka 217. SSR Agata Mazur-Kubiak 218. SSR w st. spoczynku Joanna Bernasz-Biszczuk 219. SSO Patrycja Gruszczyńska-Michurska 220. SSO Regina Stępień 221. SSO Anna Bury 222. SSR Kamila Myczkowska 223. SSO Sylwia Kornatowicz 224. SSR Maja Ambrożek 225. SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Sędzia Michał Lewoc z sądu w Legnicy, członek Iustitii, aktywny na polu obrony wolnych sądów. Zdjęcie prywatne zrobione na pikiecie poparcia dla represjonowanych sędziów. To tę pikietę przepędziła wrocławska policja.

Rzeszów też domaga się wykonania orzeczeń TSUE

Z uwagi na wagę sprawy publikujemy również listy sędziów, którzy podpisali apel o wykonanie orzeczeń TSUE w sądach rzeszowskich, gdańskich i słupskich.

Apel podpisało 84 sędziów z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz z sądów okręgu rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego:

1. Małgorzata Moskwa SSA w Rzeszowie 2. Piotr Moskwa SSA w Rzeszowie 3. Magdalena Kocój SSO w Rzeszowie 4. Agnieszka Kowal SSO w Rzeszowie 5. Elżbieta Selwa SSO w Rzeszowie 6. Marzena Ossolińska - Plęs SSO w Rzeszowie 7. Beata Hass - Kloc SSO w Rzeszowie 8. Anna Borowiec SSO w Rzeszowie 9. Anna Romańska SSO w Rzeszowie 10. Marta Krajewska - Drozd SSO w Rzeszowie 11. Lucyna Bąk SSO w Rzeszowie 12. Marcin Świerk SSO w Rzeszowie 13. Tomasz Mucha SSO w Rzeszowie 14. Andrzej Borek SSO w Rzeszowie 15. Tomasz Wojciechowski SSO w Rzeszowie 16. Tadeusz Strzyż SSO w Rzeszowie 17. Małgorzata Mazur SSO w Rzeszowie 18. Witold Benicki SSO w Rzeszowie 19. Edyta Borek SSR w Rzeszowie 20. Jolanta Modrakowska SSR w Rzeszowie 21. Jolanta Olszowy - Rozmus SSR w Rzeszowie 22. Lucyna Sroka SSR w Rzeszowie 23. Adam Borowiec SSR w Rzeszowie 24. Rafał Mnich SSR w Rzeszowie 25. Witold Olech SSR w Rzeszowie 26. Katarzyna Baryła SSR w Rzeszowie 27. Ewa Żołnierczuk - Dec SSR w Rzeszowie 28. Krzysztof Jucha SSR w Rzeszowie 29. Katarzyna Sitek SSR Rzeszowie 30. Wojciech Osiniak SSR w Rzeszowie 31. Janusz Sternalski SSR w Rzeszowie 32. Alicja Kuroń SSR w Rzeszowie 33. Bożena Błachowicz SSO w Przemyślu 34. Anna Kicman SSO w Przemyślu 35. Zofia Jakubów SSO w Przemyślu 36. Krzysztof Kamiński SSO w Przemyślu 37. Dariusz Lotycz SSO w Przemyślu 38. Krzysztof Stępień SSO w Przemyślu 39. Agnieszka Koziuto SSR w Przemyślu 40. Karolina Rokita SSR w Przemyślu 41. Maciej Głowacz SSR w Przemyślu 42. Andrzej Kowalczyk SSR w Przemyślu 43. Konrad Wasik SSR w Przemyślu 44. Piotr Bober SSR w Przemyślu 45. Artur Broś SSR w Lubaczowie 46. Piotr Wojtowicz SSR w Krośnie 47. Ewa Pokrzywa SSR w Ropczycach 48. Barbara Chłędowska SSO w Rzeszowie 49. Andrzej Borucki SSO w Rzeszowie 50. Paweł Hallada SSR w Ropczycach 51. Jolanta Śnieżek SSR w Strzyżowie 52. Edyta Pietraszewska SSA w Rzeszowie 53. Małgorzata Pirga SSR w Strzyżowie 54. Piotr Guzy SSO w Przemyślu 55. Ewa Preneta - Ambicka SSA w Rzeszowie 56. Anna Piskozub SSR w Strzyżowie 57. Ewa Madera SSA w Rzeszowie w stanie spoczynku 58. Leszek Zawada SSR w Rzeszowie 59. Irena Mazurek SSA w Rzeszowie 60. Jerzy Myrda SSR w Rzeszowie 61. Małgorzata Gałuszka - Kosik SSR w Rzeszowie 62. Anna Zięba - Kurasz SSR w Rzeszowie 63. Aleksandra Brzostowska SSR w Ropczycach w stanie spoczynku 64. Grzegorz Barnak SSR w Dębicy 65. Bożena Kołodziej - Starostka SSR w Dębicy 66. Tomasz Kuczma SSR w Dębicy 67. Beata Kozik SSR w Dębicy 68. Jerzy Piękoś SSR w Dębicy 69. Dariusz Różański SSR w Dębicy 70. Beata Stój SSR w Dębicy 71. Artur Mielecki SSR w Dębicy 72. Marek Szeptycki SSR w Dębicy 73. Grażyna Zborowska SSR w Dębicy w stanie spoczynku 74. Marta Rajchert SSR w Rzeszowie 75. Bogumiła Majcher - Gniewek SSR w Rzeszowie 76. Bogdan Ziemiański SSA w Rzeszowie 77. Agnieszka Wilk-Król, SSR w Dębicy 78. Anna Drabik SSR w Jarosławiu 79. Katarzyna Radzik SSR w Dębicy 80. Agnieszka Łyszczarz-Popek SSR w Ropczycach 81. Andrzej Początek SSR w Jarosławiu 82. Anna Marusiak SSR w Jarosławiu w stanie spoczynku 83. Bogumiła Michalska SSR w Mielcu w stanie spoczynku 84. Jolanta Polak SSR w stanie spoczynku w Mielcu

Gdańsk popiera apel

Do wykonania orzeczeń TSUE wzywa 115 sędziów z sądów okręgu gdańskiego:

1. SSR Dorota Zabłudowska 2. SSA Teresa Karczyńska-Szumilas 3. SSR Jolanta Jeżewska 4. SSR Małgorzata Przybylska-Lewandowska 5. SSR Rafał Rudnicki 6. SSA Włodzimierz Brazewicz 7. SSR Anna Lewandowska 8. SSO Joanna Baraniecka-Galińska 9. SSR Joanna Jurkiewicz 10. SSR Lucyna Knyba 11. SSR Ewa Bork-Aponowicz 12. SSR Małgorzata Peplińska 13. SSR Katarzyna Piotrowska 14. SSR Monika Studzienna-Pawlak 15. SSR Martyna Wodyńska 16. SSR Beata Piórek 17. SSR Piotr Wangler 18. SSA Daria Stanek 19. SSA w stanie spoczynku Bożena Grubba 20. SSA Michał Bober 21. SSA Lucyna Ramlo 22. SSR Monika Szeleźniak, 23. SSR Elżbieta Nawara, 24. SSR Hanna Dumanowska -Łosin, 25. SSR Marlena Kozacka, 26. SSR Ilona Będźkowska, 27. SSR Joanna Buławska, 28. SSR w stanie spoczynku Gabriela Niewiadomska- Samet 29. SSR Sylwia Uznańska, 30. SSR Małgorzata Warecka, 31. SSR Krzysztof Więckowski, 32. SSR Marcin Matusiak, 33. SSR Anna Miszewska, 34. SSR Grzegorz Kubanek, 35. SSR Małgorzata Nowicka-Midziak, 36. SSR Ewa Mielcarek, 37. SSR Joanna Mierzwa - Dzięcielska. 38. SSR Grzegorz Danilewicz 39. SSA w stanie spoczynku Katarzyna Sałańska-Szumakowicz 40. SSA w stanie spoczynku Aleksandra Urban 41. SSO Weronika Klawonn 42. SSR Iwona Tusk-Kasiewicz 43. SSR Dawid Maciejewski 44. SSO Magdalena El-Hagin 45. SSR Katarzyna Kozieł 46. SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała 47. SSO Anna Brzoza 48. SSR Krystyna Lemańczyk-Brzoskowska 49. SSR Hanna Thomas 50. SSR Anna Kiwer-Kowalczyk 51. SSR Aleksandra Bagińska-Pamięta 52. SSR Aneta Szałkiewicz 53. SSR Anieszka Długosz-Zglinicka 54. SSA Hanna Rucińska 55. SSA w stanie spoczynku Wiktor Gromiec 56. SSR Jakub Kościerzyński 57. SSR Przemysław Miśkiewicz 58. SSA Anna Strugała 59. SSA Dorota Wróblewska 60. SSA Andrzej Czarnota 61. SSA w stanie spoczynku Ewa Raszeja 62. SSA Krzysztof Noskowicz 63. SSA Beata Fenska - Paciorek 64 SSA w stanie spoczynku Zbigniew Koźma 65. SSR Ewa Toczydłowska 66. SSO Andrzej Wojtaszko 67. SSA Barbara Rączka-Sekścińska 68. SSA Alina Miłosz-Kloczkowska 69. SSA w stanie spoczynku Małgorzata Gerszewska 70. SSO Aleksandra Kaczmarek 71. SSR Grzegorz Kachel 72. SSR Ewa Kruk 73. SSA Sławomir Steinborn 74. SSO Agnieszka Oczkowska-Kochańska 75. SSO Ewa Ważny 76. SSR w stanie spoczynku Elżbieta Tramowska 77. SSR Andrzej Tramowski 78. SSR w stanie spoczynku Zbigniew Ałaszewski 79. SSO Jarosław Urban 80. SSA Grażyna Czyżak 81. SSR Renata Połuch 82. SSR Monika Krajka-Pawlak 83. SSO Ewa Grzenkowska 84. SSR Anna Grochal 85. SSO Magdalena Czynsz-Wolska 86. SSO Monika Langowska 87. SSR Małgorzata Uszacka 88. SSA Alicja Podlewska 89. SSA Iwona Krzeczowska-Lasoń 90. SSR Monika Maćkowiak 91. SSR Dorota Krygier 92. SSO Jarosław Nawrot 93. SSR Anna Mejka 94. SSA w stanie spoczynku Katarzyna Przybylska 95. SSO Dagmara Daraszkiewicz 96. SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel 97. SSO w stanie spoczynku Magdalena Szewczak 98. SSR Małgorzata Wasiniewska 99. SSR w stanie spoczynku Elżbieta Cichon 100. SSR Agnieszka Kubica 101. SSR Agata Krakówka 102. SSR Magdalena Lopuchow 103. SSR Magdalena Hyla 104. SNSA Jacek Hyla 105. SSO Ewa Piotrowska 106. SSR Julia Kuciel 107. SSR Monika Kołtun 108. SSR Dorota Borowicz 109. SSO Bożena Mathea 110. SSO Magdalena Lemańczyk-Lis 111. SSO Anna Łukaszun-Kalita 112. SSO Marek Kapała 113. SSO Ewa Szarmach 114. SSR Aleksandra Ossowska 115. SSR Ewa Szczutowska

Słupsk też wzywa do wykonania orzeczeń

Z okręgu słupskiego apel podpisało 60 sędziów:

SSO Agnieszka Niklas-Bibik SSO Tamara Kulczewska-Miszczak SSO Małgorzata Banaś SSR Bogdan Kostyk SSR Kamila Legowicz SSR Hubert Odelski SSO Aleksandra Szumińska SSO Mariusz Struski SSO Aldona Chruściel-Struska SSO Mariola Watemborska SSR Krzysztof Obst SSR Joanna Krzyżanowska SSR Sylwia Piasecka SSR Barbara Nowicka SSO w stanie spoczynku Jolanta Deniziuk SSR Włodzimierz Uchmanowicz SSR Czesław Szymanówka SSR Tomasz Zielonka SSO w stanie spoczynku Wanda Dumanowska SSO w stanie spoczynku Dariusz Dumanowski SSO w stanie spoczynku Elżbieta Jaroszewicz SSO Witold Żyluk SSO Marek Nadolny SSO w stanie spoczynku Jan Filipczyk SSO w stanie spoczynku Janusz Blicharski SSR Daniel Żegunia SSR Ewa Reginia-Jurkiewicz SSR Iwona Łakomiec SSO w stanie spoczynku Andrzej Jastrzębski SSR Aleksandra Fons SSR Agnieszka Buraczewska SSO Dorota Curzydło SSR Joanna Hetnarowicz-Sikora SSO Radosław Buko SSR Małgorzata Frąckowiak-Mitura SSR Anna Wołujewicz SSR Małgorzata Myczka-Banach SSO Małgorzata Ziółkowska SSO w stanie spoczynku Andrzej Dymalski SSR Joanna Kończyk SSR Olga Kurowska SSR Wojciech Juszkiewicz SSO Tadeusz Stodoła SSO Dariusz Ziniewicz SSR Magdalena Tyl-Sporysz SSO w stanie spoczynku Danuta Szykut SSO Jacek Żółć SSO w stanie spoczynku Ewa Klaman SSR Radosław Wyrwas SSO Henryk Rudy SSO Jarosław Turczyn SSR w stanie spoczynku Ryszard Kurowski SSR w stanie spoczynku Małgorzata Buko SSR Emilia Puzdrowska SSR w stanie spoczynku Jan Iskierski SSR w stanie spoczynku Małgorzata Chwal-Iskierska SSR Marcin Kiedrowicz SSO Beata Kopania SSO w stanie spoczynku Jolanta Sudoł SSR Alicja Aubrecht- Prądzyńska

Apel podpisują również sędziowie z Radomia

Apel o wykonanie orzeczeń TSUE podpisało 54 sędziów z sądów okręgu radomskiego:

1. SWSA Jarosław Łuczaj 2. SSO Iwona Nowakowska 3. SSR Daniel Woś 4. SSO Anna Kierończyk 5. SSR Aneta Rowińska-Zawada 6. SSR Wioletta Łepecka 7. SSR Katarzyna Trzosińska 8. SSR Grzegorz Gaj 9. SSR Dorota Suchecka-Jasińska 10. SSO Beata Krawczyk 11. SSR Ewa Gaczyńska 12. SSO Adam Kawczyński 13. SSO Marek Gralec 14. SSO Ewa Jaźwińska 15. SSO Stanisław Jaźwiński 16. SSO Zbigniew Kierończyk 17. SSR Iwona Wiraszka 18. SSR Magdalena Grzywaczewska 19. SSO Małgorzata Nowaczewska-Małek 20. SSR Dariusz Wieński 21. SSR Łukasz Lechowski 22. SSO Maciej Gwiazda 23. SSR Beata Zielińska 24. SSR Małgorzata Goździejewska 25. SSO Anna Szymczak 26. SSO Marcin Kobylski 27. SSO Jacek Łata 28. SSR Ewa Gwiazdowska 29. SSR Małgorzata Kucharska 30. SSO w st.spocz. Leszek Rzeźnik 31. SSR w st.spocz. Halina Chomirska 32. SSO w st.spocz. Bożenna Zawada 33. SSO Adam Piechota 34. SSO Agnieszka Chaciej 35. SSR Marek Miłosz 36. SSR Anna Miłosz 37. SSR Magdalena Luśtyk-Barańska 38. SSR Piotr Gagacki 39.SSO w st.spocz. Alicja Dąbrowska 40. SSO Adrianna Orzechowska 41. SSO Joanna Kaczmarek-Kęsik 42. SSO Grzegorz Wójtowicz 43. SSR Wojciech Lisowski 44. SSO Aneta Figura 45. SSR Justyna Ryłko 46. SSR Krzysztof Dobrowolski 47. SWSA Iwona Owsińska-Gwiazda 48. SSR w st.spocz. Krzysztof Duchnik 49. SSR Elżbieta Dębowska 50. SSR Karolina Romaniuk 51. SSR Paweł Czerwiński 52. SSR Iwona Gałek 53. SSO w st.spocz. Maria Maziarek-Kaźmierska 54. SSR Olga Bartula-Czerwińska

I sędziowie z Torunia i Włocławka

Apel o wykonanie orzeczeń TSUE podpisało aż 109 sędziów z sądów okręgu toruńskiego i włocławskiego:

1. Agata Bruzdewicz – SSR Aleksandrów Kujawski, 2. Agata Makowska – Boniecka – SSR Chełmno, 3. Agnieszka Lubińska – SSR Grudziądz, 4. Agnieszka Najdowska – SSR Włocławek, 5. Agnieszka Sobczak-Śliwińska – SSR Włocławek, 6. Aleksandra Marek-Ossowska- SSR Toruń, 7. Aleksandra Nowicka – SSO Toruń, 8. Alina Jabłonowska – SSR Brodnica, 9. Andrzej Kurzych – SSR Toruń, 10. Aneta Kurdubska – SSO Włocławek, 11. Aneta Sudomir - SSO Włocławek, 12. Angelika Kurkiewicz – SSR Toruń, 13. Anna Czerwińska – SSR Toruń, 14. Anna Hojło - SSO Toruń w st.spocz., 15. Anna Knapczyńska – SSO Włocławek w st. spocz. 16. Barbara Plewińska - SSO Toruń w st.spocz., 17. Bartosz Sitkiewicz – SSO Włocławek, 18. Beata Kasprzyk – SSR Toruń, 19. Beata Śmigielska - SSR Toruń, 20. Beata Malinowska – SSR Grudziądz, 21. Bogumiła Dzięciołowska – SSR Grudziądz, 22. Danuta Dybska - SSO Toruń, 23. Dorota Aleksińska – SSR Lipno, 24. Elżbieta Makolus – SSO Toruń w st.spocz. 25. Ewa Lemanowicz-Pawlak – SSR Toruń, 26. Ewa Lisowec - SSO Toruń 27. Ewa Stępień – SSR Toruń, 28. Elżbieta Stępniewicz – SSO Toruń, 29. Ewa Zawacka – SSR Toruń, 30. Grzegorz Jankowski – SSO Włocławek, 31. Grzegorz Waloch - SSO Toruń, 32. Halina Kołodziejska – SSR Aleksandrów Kujawski, 33. Halina Machtel – SSO Toruń w st.spocz., 34. Hanna Bieganowska-Korolko – SSO Toruń, 35. Hanna Cackowska – SSO Toruń, 36. Hanna Matuszewska - SSO Toruń w st.spocz., 37. Hanna Mincer – SSR Toruń, 38. Hanna Wujkowska – SSO Włocławek, 39. Igor Zgoliński – SSN, 40. Irena Mleczko - SSO Toruń w st.spocz., 41. Iwona Łowicka – SSR Włocławek, 42. Izabela Onasz – Figas – SSR Włocławek. 43. Izabela Skórzyńska - SSR Toruń, 44. Jakub Wąwoźny – SSR Chełmno, 45. Jan Raszkowski – SSR Brodnica, 46. Jakub Litowski - SSO Toruń, 47. Jarosław Konopka – SSR Włocławek, 48. Jędrzej Czerwiński – SSR Toruń, 49. Joanna Becińska - SSR Toruń, 50. Joanna Sobczak- SSR Grudziądz, 51. Jolanta Sikorska – SSR Toruń, 52. Jolanta Tomala – SSO Włocławek w st.spocz. 53. Justyna Kujaczyńska – Gajdamowicz – SSO Toruń, 54. Justyna Szczepkowska – SSR Grudziądz, 55. Karolina Głazińska-Izdebska – SSR Golub-Dobrzyń, 56. Katarzyna Bystroń-Kwiatkowska – SSR Toruń w st.spocz. 57. Katarzyna Homenda-Bartosińska – SSR Toruń, 58. Katarzyna Karpińska - SSR Toruń, 59. Katarzyna Karwowska - SSR Toruń, 60. Katarzyna Mazurek – SSO Włocławek, 61. Kinga Miotk-Załuska – SSR Toruń, 62. Konrad Mosakowski - SSR Lipno 63. Krzysztof Katafias – SSR Toruń, 64. Krzysztof Twarogowski – SSR Wąbrzeźno, 65. Krzysztof Siedlecki - SSR Włocławek 66. Lucyna Samolińska – SSO Włocławek, 67. Ludmiła Dulka-Twarogowska – SSR Wąbrzeźno, 68. Maciej Dąbek - SSR Toruń, 69. Maciej Lubiński – SSR Grudziądz, 70. Maciej Michałowski – SSR Toruń, 71. Maciej Plaskacz - SSO Toruń, 72. Magdalena Kirow-Kotas – SSR Toruń, 73. Małgorzata Maleszka – SSO Toruń w st.spocz., 74. Małgorzata Paździerska – SSO Włocławek, 75. Małgorzata Redmerska – Górna – SSR Brodnica, 76. Marcin Kolasiński – SSR Grudziądz, 77. Marcin Słoń – SSR Aleksandrów Kujawski, 78. Marek Adamczyk – SSR Toruń, 79. Marek Lewandowski - SSO Toruń, 80. Marek Szcześniak – SSR Toruń, 81. Maria Jaworska – SSO Toruń w s.spocz., 82. Maria Szymańska – SSR Toruń, 83. Mariola Adamczyk – SSR Toruń, 84. Mariola Owedyk – SSR Toruń w st.spocz., 85. Marta Borkowska – SSR Włocławek, 86. Marta Gutkowska – SSO Toruń, 87. Mirosław Maleszka – SSO Toruń, 88. Monika Drzewiecka – SSR Włocławek, 89. Monika Mleczko-Pawlikowska SSR Chełmno, 90. Natalia Bonowicz- SSR Toruń, 91. Paweł Liberadzki- SSR Toruń, 92. Piotr Kawecki – SSR Toruń, 93. Piotr Szadkowski – SSO Toruń, 94. Piotr Wrzesiński – SSR Włocławek, 95. Przemysław Wileniec – SSO Włocławek, 96. Rafał Romatowski – SSR Włocławek, 97. Rafał Sadowski – SSO Toruń, 98. Romuald Jankowski – SSO Włocławek, 99. Sławomir Lewandowski – SSR Chełmno, 100. Sławomir Więckowski – SSR Toruń, 101. Stella Czołgowska – SSR Toruń 102. Tomasz Żuchowski – SSR Toruń, 103. Wojciech Modrzyński – SSO Toruń, 104. Wojciech Szpyrkowicz – SSR Włocławek 105. Zbigniew Lewczyk - SSO Toruń, 106. Maja Zielińska - SSO Toruń, 107. Agnieszka Kucińska-Stanny - SSR Grudziądz, 108. Katarzyna Borowy - SSO Toruń, 109. Małgorzata Kończal - SSO Toruń

Sędziowie toruńscy. Fot. z profilu Iustitii na Facebooku.

Sędziowie Wielkopolscy również apelują

Pod apelem o wykonanie orzeczeń podpisało się 174 sędziów z Wielkopolski:

1. SSR Przemysław Wita 2. SSR Bartłomiej Przymusiński 3. SSR Katarzyna Gołaszewska - Dopierała 4. SSO w st. spoczynku Beata Brachmańska 5. SSR Iwona Kubińska 6. SSO Beata Woźniak. 7. SSR Violetta Dodot 8. SSR w st. spoczynku Alina Stępień Milukow 9. SSO w st. spoczynku Zygmunt Lewandowski 10. SSR Jacek Bytner 11. SSA w st. spoczynku Izabela Halik 12. SSR Tamara Grzelak 13. SSR Lidia Mierzyńska 14. SSR Maciej Danek 15. SSR Joanna Nyczka 16. SSR Sandra Kraszewska 17. SSR Anna Michałowska 18. SSR Daria Kamińska - Grzelak 19. SSR Magdalena Adamiec 20. SSR Zbyszko Mielnik 21. SSR Janusz Połeć 22. SSR Marzena Gumpert - Frąckowiak 23. SSR Renata Kościjańska 24. SSR Katarzyna Stasiak-Ochocka 25. SSR Joanna Buczkowska-Prajs 26. SSR Anna Lewandowska 27. SSO Ryszard Małecki 28. SSO Małgorzata Małecka 29. SSR Monika Frąckowiak 30. SSR Magdalena Danek 31. SSR Monika Małasiak 32. SSR Magdalena Lewandowska 33. SSR Justyna Małłek - Napierała 34. SSR Wioletta Janicka 35. SSO Beata Suchecka - Rosiński 36. SSO w st. spoczynku Ewa Bratkowska 37. SSR Agnieszka Cabrera - Kasprzak 38. SSR Renata Marciniak 39. SSR Radosław Kędzierski 40. SSO Agnieszka Kędzierska 41. SSR Agnieszka Olszewska 42. SSR Michał Olszewski 43. SSR Joanna Matuszewska - Potocka 44. SSO Aleksander Brzozowski 45. SSR Karol Kaźmierski 46. SSR Maciej Płóciennik 47. SSR Beata Bukowska 48. SSR Klaudyna Knitter- Zalewska 49. SWSA Wiesława Batorowicz 50. SSA Małgorzata Gulczyńska 51. SSR w st. spoczynku Violetta Szurkowska 52. SSR Przemysław Wielgusz 53. SSR Łukasz Lubbe 54. SSR Piotr Brodniewicz 55. SSO Leszek Matuszewski 56. SSR Agnieszka Matuszewska 57. SSR Małgorzata Rozmiarek - Brzezińska 58. SSR Patrycja Kubicka 59. SSR Robert Kubicki 60. SSO Maria Taront 61. SSO Zofia Lehmann 62. SSO Andrzej Adamczuk 63. SSO Małgorzata Wiśniewska 64. SSO Małgorzata Winkler - Galicka 65. SSO Ewa Pijańska 66. SSO Marcin Radwan 67. SSO Urszula Jabłońska - Maciaszczyk 68. SSO Renata Wardzińska Kołb 69. SSO Magda Inerowicz 70. SSO Mariusz Sygrela 71. SSO Iwona Godlewska 72. SSO Magdalena Ławrynowicz 73. SSO Piotr Błaszak 74. SSO Jaroslaw Ochocki 75. SSO Piotr Michalski 76. SSO Hanna Ratajczak 77. SSO Michał Kuczkowski 78. SSO Piotr Gerke 79. SSO Małgorzata Radomska- Stęplewska 80. SSO Agnieszka Staszak 81. SSO Sławomira Hańczewska 82. SSO Anna Goździewicz 83. SSO Piotr Majchrzak 84. SSO Agata Szlingiert 85. SSO Ewa Kaźmierczak 86. SSO Jarosław Grobelny 87. SSO Magdalena Horbacz 88. SSO Jacek Grudziński 89. SSO Katarzyna Obst 90. SSO Maciej Agaciński 91. SSO Ewa Blumczyńska 92. SSO Antoni Łuczak. 93. SSO Jolanta Waltrowska 94. SSO Marcin Garcia - Fernandez 95. SSO Joanna Ciesielska 96. SSO Marcin Miczke 97. SSO Piotr Marciniak 98. SSO Przemysław Okowicki 99. SSO Jacek Musielak 100. SSO Krzysztof Godlewski 101. SSO Michał Ziemniewski. 102. SSO Grażyna Weleda 103. SSO Joanna Rucińska 104. SSO Mariola Skierś 105. SSO Tomasz Borowczak 106. SSO Anna Kulczewska - Garcia 107. SSR Małgorzata Grzegorczyk - Pomin 108. SSR Łukasz Lipowicz 109. SSR Anna Tarasewicz 110. SSO Dorota Maciejewska - Papież 111. SSR Anna Begier 112. SSR Dariusz Śruba 113. SSR w st. spoczynku Jacek Tylewicz 114. SSO w st. spoczynku Małgorzata Drgas-Dziemianko 115. SWSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz 116. SSA Małgorzata Goldbeck- Malesińska 117. SSA w st. spoczynku Piotr Górecki 118. SSA Dorota Goss - Kokot 119. SSO Iwona Dziamska 120. SSA Karol Ratajczak 121. SSA Bogdan Wysocki 122. SSR Łukasz Kalawski 123. SSR Przemysław Funka 124. SSR Andrzej Smyczyński 125. SSR Jerzy Paliwoda 126. SSR Arkadiusz Rybarczyk 127. SSR Paweł Legawiec 128. SWSA Barbara Rennert 129. SSR w st. spoczynku Krystyna Szymczak 130. SSO Marzena Łukaszewska - Niewrzęda 131. SSR Andrzej Niewrzęda 132. SSO Małgorzata Sadowska 133. SSA st. spoczynku Jan Futro 134. SSO Izabela Korpik 135. SSA Maciej Świergosz 136. SSR Sebastian Przymuszała 137. SSR Alina Geremek 138. SSO Iwona Dziamska 139. SSA Jerzy Geisler 140. SSA Izabela Pospieska 141. SSA Marek Kordowiecki 142. SSA Grzegorz Nowak 143. SSA Henryk Komisarski 144. SSA Przemysław Grajzer 145. SSA Przemysław Strach 146. SSA w st. spoczynku Jarema Sawiński 147. SSA Małgorzata Kaźmierczak 148. SSA Małgorzata Mazurkiewicz- Talaga 149. SSA Jacek Nowicki 150. SSA Maciej Rozpędowski 151. SSA Wiesława Stachowiak 152. SSR Marcin Przybylski 153. SSR Tomasz Ignatowicz 154. SSR Anna Białas - Adamus 155. SSR Katarzyna Orzeł 156. SSR Anna Prywata 157. SSO Agnieszka Wieczorek 158. SSO Paweł Soliński 159. SSO Katarzyna Wolff 160. SSO Ewa Fras- Przychodni 161. SSR Barbara Dolata 162. SSO Maria Prusinowska 163. SSR Agnieszka Wilk - Klapczyńska 164. SSO Dariusz Kawula 165. SSO Justyna Andrzejczak 166. SSR Aneta Sobolewska - Żukiel 167. SSO Agata Adamczewska 168. SSR Marta Welbel 169. SSR w st. spoczynku Liliana Maciaszek 170. SSR Joanna Hejduk 171. SSR Wojciech Stachowiak 172. SSA w st. spoczynku Marek Hibner 173. SSO w st. spoczynku Aleksandra Hibner 174. SSR Joanna Stępniak

Sędziowie gorzowscy również popierają apel

Pod apelem o wykonanie orzeczeń TSUE podpisało się 36 sędziów okręgu gorzowskiego:

1.Tomasz Błaszkiewicz SSR 2.Arleta Wawrzynkiewicz SSO 3.Renata Nowosadzka SSO 4.Olimpia Barańska-Małuszek SSR 5.Robert Słabuszewski SSR 6.Sybilla Bernatowicz SSR 7.Marek Wieczór SSO 8.Roman Andrzejewski SSO 9.Beata Wolska SSR 10.Ewa Kuś-Wasilewska SSR 11.Kamil Jarocki SSO 12.Anna Szulc SSR 13.Maciej Szulc SSO 14.Aleksandra Zygmund-Bogacz SSR 15.Sławomir Soroka SSR 16.Joanna Górczak SSR 17.Elżbieta Wojtunik-Pachana SSR 18.Rafał Kraciuk SSO 19.Alina Czubieniak SSO 20.Jarosław Rutkowski SSO 21.Bartłomiej Starosta SSR 22.Dorota Sulżyc SSO 23.Katarzyna Szeligowska SSR 24.Dariusz Hendler SSO 25.Robert Bogusz SSO 26.Dorota Staszak SSO 27.Izabela Mazur-Czerniecka SSR 28.Kamil Mazur-Czerniecki SSR 29.Tomasz Korzeń SSO 30.Róża Majchrzak SSR 31.Jacek Klucznik SSR 32. Ewa Wieczór SSO 33.Łukasz Gawdziński SSR 34.Katarzyna Mulczyńska SSR 35.Katarzyna Zbieg SSR 36.Anżelika Kucharczyk SSR

Sędziowie apelacji szczecińskiej wzywają władze do wykonania orzeczeń TSUE

Pod apelem podpisało się 174 sędziów apelacji szczecińskiej:

1. SSO w stanie spoczynku Eliza Adamus 2. SSR Małgorzata Andrzejkowicz 3. SSR Eliza Bajger 4. SSO Paweł Balcerowicz 5. SSO Tomasz Banaś 6. SSR Marek Baranowicz 7. SSR Justyna Barczyk-Swalska 8. SSR Agnieszka Bielecka 9. SSR Radosław Bielecki 10. SSR Emilia Błażewicz 11. SSR Katarzyna Boruń 12. SSR Agnieszka Bręczewska-Sowa 13. SSR Agnieszka Brodzińska 14. SSO Robert Bury 15. SSR Alina Burzyńska 16. SSR Marek Burzyński 17. SSR w stanie spoczynku Hanna Bzdak 18. SSR Joanna Chmara 19. SSO Edyta Chruścińska 20. SSR Piotr Ciecierski 21. SSR Dominik Ciężki 22. SSO w stanie spoczynku Marlena Czapnik 23. SSR w stanie spoczynku Jolanta Czarnota 24. SSO Małgorzata Czerwińska 25. SSR Marek Dalidowicz 26. SSR Magdalena Dąbrowska 27. SSR Aleksandra Dobrołowicz 28. SSR Marta Domańska-Bamber 29. SSR Anna Dulska 30. SSR Paweł Dziadczyk 31. SSR Inga Dzieciątkowska 32. SSR Maciej Foltyniewicz 33. SSR Agnieszka Froehlich 34. SSR Patrycja Gac 35. SSR Kamilla Gajewska 36. SSR Dagmara Gałuszko 37. SSR Katarzyna Grodź-Mużyło 38. SSR Anna Gruszczyńska 39. SSR Edyta Grygorowicz 40. SSR Ireneusz Góra 41. SSO Anna Górnik 42. SSR Karolina Grams 43. SSR Mariusz Grobelny 44. SSO w stanie spoczynku Iwona Hansz 45. SSR Jakub Idziorek 46. SSR Aneta Iglewska-Wilczyńska 47. SSR Aleksandra Janczura 48. SSR Liliana Jędrzejewska 49. SSR Marcin Jędrzejewski 50. SSR w stanie spoczynku Alicja Juraszczyk 51. SSR Klaudia Juraszczyk 52. SWSA Anna Juszczyk-Wiśniewska 53. SSR Marzena Kaczor 54. SSA w stanie spoczynku Maria Kamocka 55. SSR Michał Karczewski 56. SWSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka 57. SSR Ewa Kargul-Grobla 58. SSO Artur Karnacewicz 59. SSR Marta Karnacewicz 60. SSR Alicja Karpus-Rutkowska 61. SSR Joanna Kasicka 62. SSO Grzegorz Kasicki 63. SSR Blanka Kasprowicz 64. SSO Maciej Kawałko 65. SSR Marta Kazaniecka 66. SSR Anna Kaźmierczak 67. SSR Magdalena Klafetka-Bielińska 68. SSR Kamila Klimczak 69. SSR Tomasz Klimczak 70. SSR Marta Knotz 71. SSO Grzegorz Kołakowski 72. SSR Agnieszka Kołodziej 73. SSR Izabela Kołodzińska-Jordan 74. SSO Barbara Konieczna 75. SSO w stanie spoczynku Ewa Kosiec 76. SSO w stanie spoczynku Anna Kosiorowska 77. SSR Małgorzata Kowalska 78. SSR Bartłomiej Kozieł 79. SSR Konrad Kujawa 80. SSR Aleksandra Kurylczyk 81. SSR Agnieszka Kuryłas 82. SSR Edyta Kutkiewicz 83. SSR Magdalena Ledworowska 84. SSR Anna Lewita-Horyd 85. SSR Anna Lisiecka 86. SSR Maria Liszko-Jańczak 87. SSR w stanie spoczynku Zbigniew Łasowski 88. SSO Magdalena Łopuszko 89. SSR Ireneusz Łysiak 90. SWSA w stanie spoczynku Kazimierz Maczewski 91. SSR Katarzyna Madany 92. SSR Radosław Marcinków 93. SSO Paweł Marycz 94. SSR Edyta Matusewicz-Jankowska 95. SSR Alicja Mazurkiewicz 96. SSR Katarzyna Mazurkiewicz 97. SSO Monika Miller-Młyńska 98. SSR w stanie spoczynku Hanna Miłkowska 99. SSR Kinga Misiukiewicz 100. SSR Sława Miszel 101. SSO Aleksandra Mitros 102. SSO w stanie spoczynku Władysława Motak 103. SSR Agnieszka Mroczek 104. SSO w stanie spoczynku Halina Musiał 105. SWSA Jacek Niedzielski 106. SSO Ewa Niemczyk 107. SSR Marzena Niemczyk-Królikowska 108. SSR Radosław Ochał 109. SSO Grażyna Okulicz 110. SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak 111. SSR Katarzyna Orłowska-Mikołajczak 112. SSR Monika Orzechowska 113. SSR Aleksandra Panicz 114. SSR Wioletta Paprotna 115. SWSA Sławomir Pauter 116. SSR Urszula Persak 117. SSR Bożena Piech 118. SSR Krzysztof Pietkowski 119. SSR Katarzyna Pietrulewicz 120. SSR Rafał Pietrzak 121. SSO Szymon Pilitowski 122. SSR Maciej Piotrowski 123. SSR Agnieszka Pisarek 124. SSR Zofia Piwowarska 125. SSR Dariusz Plewczyński 126. SSR Agnieszka Poświata 127. SSR Małgorzata Przykucka 128. SSR Sławomir Przykucki 129. SSO Greta Puchalska 130. SSR Wioletta Rachubińska-Wilk 131. SSR Katarzyna Radzikowska-Jędrusiak 132. SSR Joanna Rawska-Szklarz 133. SSO w stanie spoczynku Zofia Romanowska 134. SSR Ryszard Rutkowski 135. SSO Piotr Sałamaj 136. SSR Magdalena Sarzyńska 137. SSO Barbara Smolska 138. SSO Agnieszka Skrzypiec 139. SSR Aleksandra Skurat 140. SSR Joanna Smalec 141. SSR Sławomir Solnica 142. SSR w stanie spoczynku Stanisława Strauchmann 143. SSO Wiesława Stawczyk 144. SSR Beata Szczepańska 145. SWSA Alina Rzepecka 146. SSR Ewa Rzepecka Zięba 147. SSR Irena Sachajska-Krzyśka 148. SSR Joanna Smalec 149. SSR Monika Smoczyk 150. SSR Hanna Sołtykiewicz 151. SSO Dariusz Ścisłowski 152. SSR Alicja Targońska 153. SSR Jacek Targoński 154. SSO Renata Tarnowska 155. SSR Agnieszka Trytek-Błaszak 156. SSR w stanie spoczynku Teresa Urbańska 157. SO w stanie spoczynku Teresa Elżbieta Wandzilak 158. SSR w stanie spoczynku Bożena Wawrzyniak 159. SSO w stanie spoczynku Ewa Węgrowska 160. SSO Joanna Wieczorkiewicz-Kita 161. SSR Artur Witek 162. SSO Barbara Wituszko 163. SSR Rafał Wojnowski 164. SSO Mariola Wojtkiewicz 165. SSR Joanna Wolniakowska 166. SSO Agnieszka Woźniak 167. SSR Ewa Woźniak 168. SSR Małgorzata Woźniak 169. SSR Monika Zabel Szafer 170. SSR Zofia Zalewska 171. SSO Krzysztof Zaremba 172. SSO Elżbieta Zywar 173. SSA Maciej Żelazowski 174. SSR Hanna Życka-Kawęcka

Sędziowie warszawscy popierają apel

Pod apelem o wykonania orzeczeń TSUE podpisało się 223 sędziów warszawskich, w tym sędziowie SN:

1) SSA Paulina Asłanowicz 2) SSR Magdalena Baran 3) SSO Anna Bartoszewska 4) SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk 5) SSR Agnieszka Berezowska 6) SSR Łukasz Biliński 7) SSR Monika Borowska 8) SSO Edyta Bronowicka 9) SSO Anna Bator-Ciesielska 10) SWSA Beata Blankiewicz-Wóltańska 11) SSO Anna Błażejczyk 12) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz 13) SSR Marcin Bik 14) SSO Katarzyna Bojańczyk 15) SWSA Piotr Borowiecki 16) SSR Wojciech Buchajczuk 17) SSO Marek Celej 18) SSO Agnieszka du Château 19) SSO Paweł du Château 20) SSA Bernard Chazan 21) SSO Bożena Chłopecka 22) SSR Maria Chmielarczyk-Chojnowska 23) SSO Krzysztof Chmielewski 24) SSR Michał Chojnowski 25) SSR Justyna Cichońska 26) SSO Dorota Czyżewska 27) SSR Justyna Dałkowska 28) SSO Magdalena Dobrzańska 29) SSO Agnieszka Domańska 30) SSO Monika Dominiak 31) SSR Małgorzata Drewin 32) SSO Maria Dudziuk 33) SSR Magdalena Dutkiewicz 34) SSO Alicja Dziekańska 35) SSO Agnieszka Fronczak 36) SSA Alicja Fronczyk 37) SSR Monika Gajdzińska-Sudomir 38) SSO Anna Galas 39) SSO Magdalena Gałązka 40) SSO Piotr Gąciarek 41) SSO Renata Gąsior 42) 4SSO Elwira Gocławska 43) SSO Piotr Gocławski 44) SSA Marcin Graczyk 45) SSO Agnieszka Gradowska-Okrój 46) SSA Ewa Gregajtys 47) SSN w stanie spoczynku Irena Gromska-Szuster 48) SSN Jerzy Grubba 49) SSO Maciej Gruszczyński 50) SSO Danuta Grunwald 51) SSR Adam Grzejszczak 52) SSO Agnieszka Grzybczak-Stachyra 53) SSO Beata Gutkowska 54) SSR Przemysław Hałasa 55) SWSO Leszek Hołubowicz 56) SSO Joanna Hut 57) SSO w stanie spoczynku Urszula Idzikowska 58) SSO Marzena Iwańska 59) SSR Angelika Janaszek 60) SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska 61) SSO w stanie spoczynku Bożena Jaskuła 62) SSA Edyta Jefimko 63) SSO Małgorzata Kamykowska 64) SSA w stanie spoczynku Krzysztof Karpiński 65) SSR Renata Kielak-Komorowska 66) SSO Katarzyna Kisiel 67) SSO Magdalena Kurc-Mazurkiewicz 68) SSO Piotr Kluz 69) SSO w stanie spoczynku Małgorzata Kluziak 70) SSN Monika Koba 71) SWSO Agnieszka Kobylińska 72) SSO Grzegorz Kochan 73) SWSA Barbara Kołodziejczak-Osetek 74) SSN w stanie spoczynku Iwona Koper 75) SSO Joanna Korzeń 76) SSO Małgorzata Kosicka 77) SSR Marcin Kosowski 78) SSR Izabela Kościarz-Depta 79) SSR Michał Kowalski 80) SWSA Sławomir Kozik 81) SSR Aneta Kozłowska 82) SSN w stanie spoczynku Anna Kozłowska 83) SSR Wojciech Kozłowski 84) SSR Marta Kożuchowska-Warywoda 85) SSO Andrzej Krasnodębski 86) SWSA Piotr Kraczkowski 87) SSR Agnieszka Krasowska 88) SSO Maciej Kruszyński 89) SNSA Andrzej Kuba 90) SSO Sylwia Kulma 91) SSA Przemysław Kurzawa 92) SSR Aleksandra Kussyk 93) SSO Renata Latosińska 94) SSO Izabela Ledzion 95) SSA Ewa Leszczyńska-Furtak 96) SSR Anna Lewandowska 97) SSR Dorota Loryś-Kosylo 98) SSR Monika Louklinska 99) SSR Olga Łasecka-Korkuć 100) SSR Iwona Łukaszewicz 101) SWSA Konrad Łukaszewicz 102) SSO Agnieszka Łukaszuk 103) SWSA Katarzyna Madalińska-Urbaniak 104) SSO Ewa Malinowska 105) SWSA Magdalena Maliszewska 106) SSO Magdalena Majewska 107) SSR Natalia Maszkiewicz 108) SSR Agnieszka Maszner 109) SSO Jacek Matusik 110) SSO Dorota Michalska 111) SSR Małgorzata Misińska 112) SSO Małgorzata Młodawska-Piaseczna 113) SSO Rafał Młyński 114) SSR Agnieszka Modzelewska 115) SSO Piotr Mroczek 116) SSR Łukasz Mrozek 117) SSA w stanie spoczynku Hanna Muras 118) SSN w stanie spoczynku Barbara Myszka 119) SSO Beata Najjar 120) SSO Monika Niezabitowska-Nowakowska 121) SWSA Grzegorz Nowecki 122) SSA Robert Obrębski 123) SSO Renata Olejnik-Tyszka 124) SWSO Radosław Olszewski 125) SSR Agnieszka Onichimowska 126) SSO Dorota Opiłowska-Starzec 127) SSO w stanie spoczynku Grażyna Otola-Pawlica 128) SSO Agnieszka Owczarewicz 129) SSR Małgorzata Pałeszniak-Gańczarek 130) SSR Rafał Paprzycki 131) SSR Zofia Pawelczyk-Bik 132) SSO Monika Pawłowska 133) SSO Małgorzata Perdion-Kalicka 134) SSR Anna Perkowska 135) SSA Marzanna Piekarska-Drążek 136) SSO Anna Pawłowska-Patro 137) SSR Marcin Patro 138) SSO Remigiusz Pawłowski 139) SWSA w stanie spoczynku Stanisław Marek Pietras 140) SSR Marta Pilśnik 141) SWSA w stanie spoczynku Mirosława Pindelska 142) SSO Michał Piotrowski 143) SSO Beata Piwowarska 144) SSA w stanie spoczynku Ewa Plawgo 145) SSN Waldemar Płóciennik 146) SSO Zbigniew Podedworny 147) SSR Agata Pomianowska 148) SSO Anna Ptaszek 149) SSO Dagmara Pusz-Florkiewicz 150) SSR Magdalena Pytel 151) SSR Joanna Raczkowska 152) SSO Piotr Raczkowski 153) SSN Krzysztof Rączka 154) SSA w stanie spoczynku Maria Rodatus 155) SSR Urszula Rosochacka 156) SSO Magdalena Roszkowska-Matusik 157) SSR Małgorzata Rutkowska-Rząsa 158) SSO Małgorzata Sachajczuk-Puławska 159) SSA Jacek Sadomski 160) SSR Olga Sielczak-Prządka 161) SSO Joanna Sieradz 162) SSO Cezary Skwara 163) SSR Anna Sereda 164) SSO Ada Sędrowska 165) SSR Rafał Skrzecz 166) SSA Ksenia Sobolewska-Filcek 167) SSO Maja Smoderek 168) SWSA Jadwiga Smołucha 169) SSR Małgorzata Smulewicz 170) SSO Andrzej Sobieszczański 171) SSO w stanie spoczynku Marek Sobkowicz 172) SSR Lidia Sobotka-Paczuska 173) SSN Romualda Spyt 174) SSN Krzysztof Strzelczyk 175) SSA Marcin Strobel 176) SSR Edyta Syczewska-Kuźniak 177) SSR Barbara Syla-Latała 178) SSO Wojciech Szcząska 179) SSA Marta Szerel 180) SSO Aneta Szwedowska 181) SSO Ireneusz Szulewicz 182) SNSA Przemysław Szustakiewicz 183) SSR Marta Szymborska 184) SSO Anna Szymacha-Zwolińska 185) SSO Emila Szczurowska 186) SSN Maria Szulc 187) SWSA Waldemar Śledzik 188) SWSA Grażyna Śliwińska 189) SSA Bogdan Świerczakowski 190) SSR Magdalena Taraszkiewicz-Sołtys 191) SSO Ewa Teofilak 192) SSR Monika Tkaczyk-Turek 193) SSO Karolina Toczyńska 194) SWSA Arkadiusz Tomczak 195) SSR Tomasz Trębicki 196) SSO Maria Turek 197) SSN Katarzyna Tyczka-Rote 198) SSO Jacek Tyszka 199) SSR Anna Tyszkiewicz 200) SSO Sylwia Urbańska 201) SSR Barbara Syta-Latała 202) SSA w stanie spoczynku Aldona Wapińska 203) SSR Monika Wasilewska 204) SSR Rafał Waszkiewicz 205) SSA Urszula Wiercińska 206) SSA Agata Wolkenberg 207) SSR Anna Wypych-Knieć 208) SSO Anna Wielgolewska 209) SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska 210) SWSA Urszula Wilk 211) SSO w stanie spoczynku Marek Wojnar 212) SSR Agata Wolniewicz 213) SSO w stanie spoczynku Bogdan Wolski 214) SSO Magdalena Wójcik 215) SSR Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka 216) SSR Aleksandra Zamęcka-Banasik 217) SSO Hubert Zaremba 218) SSO Joanna Zaremba 219) SSR Rafał Zawalski 220) SWSA Tomasz Zawiślak 221) SSA Anna Zdziarska 222) SSR Urszula Żółtak 223) SSR Katarzyna Żuławska

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze