0:00
0:00

0:00

Projekt "Ratujmy kobiety" przepadł, ale tylko ośmioma głosami. Aż 59 posłów PiS (26 proc.) było przeciw odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu. Zdecydowała słaba dyscyplina opozycji. W głosowaniu wzięło udział:

  • 95 proc. klubu PiS,
  • 83 proc. Kukiz - 15,
  • 79 proc. PO i tylko
  • 62 proc. Nowoczesnej.

Wystarczyłaby niewielka mobilizacja liberalnej opozycji i projekt Barbary Nowackiej trafiłby do komisji.

Z Nowoczesnej nieobecnych było aż 10 posłów (m.in. Kornelia Wróblewska, Marek Sowa, Barbara Dolniak), z PO na głosowanie nie stawiło się 29 posłów (m.in. Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha).

Wśród posłów PiS, którzy chcieli, by projekt został w Sejmie znaleźli się m.in.: Mariusz Błaszczak, Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński, Krystyna Pawłowicz, Witold Waszczykowski. Jak głosowali wszyscy posłowie - zobacz tutaj.

Głosy nad projektem "Zatrzymaj aborcję" rozłożyły się już przewidywalnie. Przeciw odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu było 277 posłów. O dziwo, na to głosowanie dotarło dodatkowych pięcioro parlamentarzystów z Nowoczesnej.

Obszerny tekst o tym, co się stanie, gdy "Zatrzymaj aborcję" wejdzie w życie, opublikowaliśmy tutaj:

Przeczytaj także:

Cytaty z debaty

Joanna Schmit, posłanka Nowoczesnej, o "Ratujmy kobiety": "To jest projekt o godności kobiet. Apeluję do posłów, żeby nie próbowali być panami kobiecych sumień".

Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowoczesnej, o "Ratujmy kobiety": "Ten projekt chroni Polki przed złem podziemia aborcyjnego, przed niechcianą ciążą, przed wieloma ludzkimi dramatami i ich tragicznymi konsekwencjami. Kobieta musi mieć wybór, musi go dokonać we własnym sumieniu. Najważniejsze jest jej zdrowie i wolność".

Monika Wielichowska, posłanka PO: "Jesteśmy za świadomą i rzetelną edukacją naszych dzieci".

Jacek Protasiewicz, Unia Europejskich Demokratów: "Uważamy, że takie sprawy powinny być rozstrzygane w referendum. Dlaczego poseł Protasiewicz ma prawo się wypowiedzieć w tak ważnej kwestii, a żona posła już nie? 1/3 posłów to kobiety, a gdzie reszta? Oddajmy kobietom głos".

Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego, poseł niezrzeszony o projekcie "Ratujmy kobiety": "To projekt zrodzony z nienawiści. Jesteście sojuszniczkami porno biznesu i lowelasów, Piotrusiów Panów, którzy porzucają kobiety. To promocja zboczeń".

Piotr Kaleta, poseł PiS: "Pani Basiu, proszę tu wystąpić i powiedzieć wprost - jesteśmy za mordowaniem".

Co na to Polki i Polacy

Pracownia IPSOS dla OKO.press już trzy razy badała stosunek Polaków do ustawy antyaborcyjnej. Ok. 40 proc. badanych uważa, że ustawa powinna zostać złagodzona:

Aborcja IPSOS porównanie pięciu badań
Aborcja IPSOS porównanie pięciu badań

Co zawiera projekt "Zatrzymaj aborcję"

Z obecnie obowiązującej ustawy z 1993 roku projekt usuwa jedną przesłankę do legalnej aborcji - uszkodzenie płodu. Odtąd (gdyby projekt miał wejść w życie), gdy badania prenatalne ujawnią, że płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony - ciąży nie będzie można przerwać.

Co zawiera projekt "Ratujmy kobiety"

1. Prawo do przerwania ciąży

  • dla każdej kobiety bez względu na powód – do 12. tygodnia ciąży,
  • gdy zachodzi prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – do 24. tygodnia ciąży,
  • gdy uszkodzenie płodu uniemożliwia mu samodzielne życie – bez ograniczeń,
  • gdy jest podejrzenie, że ciąża jest wynikiem gwałtu – do 18. tygodnia,
  • gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety – bez ograniczeń.

Decyzję o przerwaniu ciąży samodzielnie będą mogły podjąć kobiety powyżej 15 roku życia. Kobiety poniżej 15 lat mogą przerwać ciążę za zgodą opiekuna/rodzica. W przypadku, gdy opiekun nie wyda zgody, decyduje sąd, a kobieta ma prawo wyrażenia własnej opinii.

2. Prawo do antykoncepcji awaryjnej wydawanej bez recepty

Projekt przywraca możliwość kupienia pigułki ellaOne, tzw. pigułki "dzień po", bez recepty. Tak jak jest niemal w całej Europie:

3. Edukacja seksualna

Ustawa proponuje wprowadzenie do szkół „przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie” dla klas 0-3 szkoły podstawowej oraz „wiedzy o seksualności człowieka” od czwartej klasy.

„Przygotowanie do życia w rodzinie” obejmuje: „wprowadzenie podstawowej wiedzy o budowie anatomicznej człowieka, podstawowych koncepcji dotyczących różnorodności społecznej i tolerancji, edukacji równościowej oraz podstawowej wiedzy na temat chronienia się i obrony przed przemocą i wykorzystywaniem (tzw. złym dotykiem)”.

„Wiedza o seksualności człowieka” obejmuje: „informacje na temat seksualności człowieka i praw reprodukcyjnych, ochrony przed przemocą seksualną, a także metod i środków zapobiegania ciąży, sposobów zabezpieczania się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/AIDS, oraz kształtowania wolnych od przemocy, partnerskich relacji w związkach i równości płci w społeczeństwie”.

W OKO.press pisaliśmy o tym, jak będzie wyglądała "edukacja seksualna" za rządów PiS:

4. Klauzula sumienia

Placówki medyczne, które mają umowę z NFZ na świadczenie usług kobietom w ciąży, miałyby obowiązek udzielania pacjentkom wszystkich możliwych świadczeń, upublicznienia listy lekarzy, którzy korzystają w tzw. klauzuli sumienia, oraz zgłoszenia takiej listy do NFZ. Zgodnie z ustawą - NFZ może rozwiązać umowę ze szpitalem lub przychodnią, która nie wywiązuje się w obowiązków wobec pacjentów, czyli np. odmawia niektórych świadczeń (np. legalnego przerwania ciąży, czy skierowania na badania prenatalne).

O klauzuli sumienia, którą polscy lekarze usprawiedliwiają niewypisanie recept na np. antykoncepcję awaryjną, pisaliśmy tu:

5. Obowiązki władz państwowych i lokalnych

Władze publiczne będą miały obowiązek zapewnić realizację praw reprodukcyjnych rozumianych jako: „Zespół praw pozwalających na realizację podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo wszystkich par i jednostek do decydowania swobodnie i odpowiedzialnie o liczbie, odstępach czasowych i momencie sprowadzenia na świat dzieci, prawa do informacji, dostępu do środków, które to zapewniają, a także prawa do utrzymania najwyższego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu, przemocy, w tym w szczególności prawo do edukacji seksualnej dostosowanej do wieku, prawo do informacji o seksualności człowieka, prawo do dostępu do środków zapobiegania ciąży oraz zabiegów przerywania ciąży oraz prawo do badań prenatalnych i opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu i połogu”.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze