Senat USA o wolnych mediach w Polsce – ostrzeżenie dla PiS
Senator Robert Menendez przemawia na tle flagi USA

Szef komisji spraw zagranicznych Senatu USA: Wzywam rząd RP do wycofania się z ataku na media