Śmiertelnie groźny absurd: im więcej lekarz zleci badań pacjentom, tym odpowiednio mniej zarobi
DLOBI
Oddział Mikrobiologoo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA

Śmiertelnie groźny absurd: im więcej lekarz zleci badań pacjentom, tym odpowiednio mniej zarobi