Push-back w UE. Łamanie praw migrantów to już europejska tradycja
Uchodźcy docierają na Lesbos
fot. Ggia/CC BY-SA 4.0

Stary, dobry push-back. Łamanie praw migrantów i uchodźców to już europejska tradycja