0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Wlodek / Agencja GazetaJakub Wlodek / Agenc...

"Zachowania ujawnione przez portal Onet.pl winny stać się przedmiotem natychmiastowej reakcji ze strony prokuratury, której obowiązkiem jest stanie na straży prawa i strzeżenie praworządności" - pisze stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia w liście otwartym do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

Istniejący aktualnie ustrój prokuratury nie daje zdaniem prokuratorów żadnych gwarancji wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a potwierdzają to opieszałe działania prokuratury w ostatnich kilku dniach.

Dlatego Lex Super Omnia domaga się, aby Zbigniew Ziobro, jako Prokurator Generalny, zrezygnował z przysługujących mu uprawnień nadzorczych i całkowicie wyłączył się od sprawy, w tym także od pozyskiwania informacji o jej prowadzeniu. Stowarzyszenie chce także m.in. wyłączenia od nadzoru nad sprawą Prokuratora Krajowego, Zastępców Prokuratora Generalnego i wszystkich osób sprawujących funkcje kierownicze w Prokuraturze Krajowej.

O aferze Piebiaka pisaliśmy szeroko w ostatnich dniach. Dotychczas ujawnione wątki afery podsumowujemy w tekście "Kasta" w ministerstwie sprawiedliwości.

Przeczytaj także:

O sytuacji w całkowicie uzależnionej od władzy politycznej prokuraturze można przeczytać w raporcie przygotowanym przez Stowarzyszenie Lex Super Omnia:

Poniżej cały list otwarty prokuratorów ze stowarzyszenia Lex Super Omnia do Zbigniewa Ziobry.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z wielkim oburzeniem przyjęło informacje zawarte w publikacjach portalu Onet.pl o hejterskich działaniach podejmowanych w podległym Panu Ministerstwie Sprawiedliwości, mających na celu zdyskredytowanie sędziów występujących w obronie niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziowskiej i podważenie autorytetu władzy sądowniczej.

Jeszcze większą konsternację wzbudziło to, iż działania te były podejmowane przez bliskich Pana współpracowników, w tym osobę pełniącą funkcję Pana zastępcy. Jego dymisja potwierdza jedynie fakt, iż opisane w mediach zdarzenia mają uzasadnienie faktyczne.

W związku z powyższym zachowania ujawnione przez portal Onet.pl winny stać się przedmiotem natychmiastowej reakcji ze strony prokuratury, której obowiązkiem jest stanie na straży prawa i strzeżenie praworządności.

Konieczne jest zatem niezwłoczne wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie i podjęcie przez prokuraturę, a ściślej rzecz ujmując przez konkretnych prokuratorów wyznaczonych do prowadzenia sprawy, profesjonalnych działań, które w sposób zdecydowany, rzetelny i obiektywny wyjaśnią istotne okoliczności, pozwolą na dokonanie ich właściwej oceny prawnokarnej, a także ujawnią i zidentyfikują wszystkich sprawców.

Istniejący aktualnie ustrój prokuratury, w którym Minister Sprawiedliwości w Pana osobie sprawuje jednocześnie urząd Prokuratora Generalnego, tak krytykowany przez nasze Stowarzyszenie nie daje żadnych gwarancji wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a potwierdzają to opieszałe działania prokuratury w ostatnich kilku dniach, gdy zaniechano realizacji w trybie niecierpiącym zwłoki czynności związanych z zabezpieczeniem istotnych dowodów przestępstwa.

Z tych też powodów, w celu zapewnienia warunków do merytorycznego i wolnego od nacisków politycznych przeprowadzenia śledztwa w tak bulwersującej sprawie, domagamy się:

  1. Rezygnacji przez Pana jako Prokuratora Generalnego z przysługujących uprawnień nadzorczych i całkowitego wyłączenia się od sprawy, w tym także od pozyskiwania informacji o jego prowadzeniu.
  2. Wyłączenia od nadzoru nad sprawą Prokuratora Krajowego, Zastępców Prokuratora Generalnego i wszystkich osób sprawujących funkcje kierownicze w Prokuraturze Krajowej.
  3. Wyznaczenie do prowadzenia postępowania przygotowawczego prokuratorów z długoletnim doświadczeniem zawodowym, charakteryzujących się niezależnością i zachowujących najwyższe standardy etyczne i zawodowe.
  4. Zagwarantowanie im właściwych warunków do prowadzenia postępowania zarówno w sferze logistyczno-technicznej, jak i zapewnienia autonomiczności podejmowania decyzji.
  5. Całkowitej rezygnacji z realizacji czynności nadzorczych w tej sprawie, zaś w przypadku nadzoru procesowego wyznaczenie do niego również prokuratora z właściwym doświadczeniem oraz charakteryzującego się niezależnością.
  6. Podjęcie wskazanych decyzji w trybie natychmiastowym.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze