Radziwiłł odmówiłby recepty zgwałconej kobiecie. Komitet Bioetyczny PAN: klauzula sumienia na to nie pozwala
Zrzut ekranu 2017-02-23 o 19.16.47

Radziwiłł odmówiłby recepty zgwałconej kobiecie. Komitet Bioetyczny PAN: klauzula sumienia na to nie pozwala