0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

W niedzielę 2 stycznia ruch Wolna Szkoła, wydał oświadczenie, które tłumaczy - wyjątkowo przystępnie - czym ma być szkoła po Lex Czarnek (do spółki z Lex Wójcik). I przedstawia swoje plany reakcji: apeli, protestów i konferencji w 16 miastach. Kulminacją ma być protest pod Sejmem we wtorek o godz. 15, w chwili, gdy zaczną obradować komisje sejmowe.

Na drzwiach wszystkich 16 kuratoriów wojewódzkich przybite zostaną dzisiaj (3 stycznia) o 16.00 trzy tezy o edukacji, Trzecia brzmi: "#LexCzarnek nie służy ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski"

1.Edukacja i równy do niej dostęp to filary demokracji, a zmiany systemowe nie mogą odbywać się w niedemokratyczny sposób, z lekceważeniem sprzeciwu mniejszości parlamentarnej i strony społecznej. 2.Edukacja wymaga reformy, która zapewni Polsce warunki rozwoju cywilizacyjnego. Taka reforma musi być poprzedzona wielośrodowiskowym namysłem i debatą nad kierunkami zmian i wypracowaniem ich. Wszystkie zainteresowane środowiska społeczne i polityczne muszą stworzyć edukacyjną umowę społeczną. 3.#LexCzarnek nie służy ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski.

OKO.press pisało o Lex Czarnek dziesiątki analiz, wywiadów, a nawet tekstów publicystycznych. Informowaliśmy też o działaniach Wolnej Szkoły (tutaj i tutaj), wyjątkowego ruchu, w którym z ekspertkami i aktywistami organizacji społecznych spotkali się związkowcy (na czele z ZNP), cała gama najważniejszych stowarzyszeń samorządowych, organizacji dyrektorów szkół, organizacji nauczycielskich. Aktywistki doprowadziły do wydarzenia bez precedensu - wysłuchania obywatelskiego w Sejmie, które zjednoczyło cztery partie opozycji prodemokratycznej: KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050.

Przeczytaj także:

Sprawa głosowania w komisjach eduakcji i obrony narodowej (bo rzecz dotyczy też szkół i klas mundurowych) jest otwarta, podobnie jak ewentualne głosowanie całej Izby.

Oto cały dokument ruchu Wolna Szkoła (z odniesieniami do publikacji OKO.press)

Samorządy, organizacje społeczne, nauczyciele, dyrektorzy, rodzicie i uczniowie razem w obronie szkoły przed Lex Czarnek

Ustawa Lex Czarnek, tworząca szkołę partyjną, szkołę strachu zarządzaną przez kuratora, a nie przez samorząd i środowisko szkolne, trafia po raz kolejny do sejmowej komisji. Poprzednie dwie próby rozpoczęcia prac nad ustawą się nie powiodły.

4 stycznia o 15:00 na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Obrony Narodowej odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmian w prawie oświatowym znanego jako Lex Czarnek. Projekt, który umacnia władzę kuratorów, ogranicza autonomię szkół i odbiera rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkołach, może być głosowany w Sejmie jeszcze w tym tygodniu.

Przed świętami do konsultacji publicznych trafiła także podstawa programowa z nowego przedmiotu “Historia i teraźniejszość”, usuwająca ze szkół ponadpodstawowych kształcenie obywatelskie. Pod koniec grudnia wpłynął również do Sejmu projekt, wprowadzający karę więzienia dla dyrektorów, do prawa oświatowego (tzw. Lex Wójcik).

Te wszystkie zmiany oznaczają koniec edukacji, którą Polacy budowali po 1989 roku.

Szkoła na powrót ma stać się szkołą w służbie partii. Dlatego ponownie, tak jak we wrześniu i w grudniu 2021 roku, mówimy razem stanowczo - szkoła ma być wolna, NIE partyjna.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji, przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów oraz samorządów, przekażą posłom apel o odrzucenie projektu, skierowany do premiera, posłów i posłanek, pod którym podpisało się 25 tysięcy Polek i Polaków.

Samorządowcy, organizacje społeczne, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie od kilku miesięcy apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły. W ramach kampanii Wolna Szkoła, do której dołączyło ponad 100 organizacji społecznych, a także Ruch Samorządowy TAK dla Polski, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, pokazują konsekwencje projektowanych zmian i zachęcają do przeciwstawienie się ich wprowadzeniu.

Organizatorzy akcji Wolna Szkoła

apelują do posłów i posłanek o odrzucenie projektu Lex Czarnek, a do rządu o wycofanie się z powszechnie krytykowanych planów centralizacji i upartyjnienia szkoły.

Samorządowcy skupieni w Ruchu Samorządowym „Tak! Dla Polski” organizują konferencje prasowe występując wspólnie z przedstawicielami wszystkich sił opozycji demokratycznej, organizacji pozarządowych i związków zawodowych nauczycieli.

Konferencje 3 stycznia 2022

 • Wałbrzych, Plac Magistracki 11:00;
 • Włocławek, Urząd Miasta 12:00;
 • region pomorski: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Krynica Morska, Reda, Pruszcz Gdański, Kwidzyn, Malbork, Puck, powiat Sztumski, starostwo Starogard Gdański, przed Urzędem Wojewody, 10:00;
 • Łódź, Piotrkowska 102, Ławeczka Tuwima 11:30;
 • Opole i okoliczne samorządy przy PSP nr 21, ul. Sienkiewicza 13:00;
 • Sosnowiec, Urząd Miasta 11:00;
 • subregion warszawski-zachodni: Izabelin, Łomianki, Leszno, Błonie, Powiat Warszawski-Zachodni Centrum Kultury Izabelin, Izabelin k. Warszawy, ulica Matejki 21, 10:30;
 • Wrocław, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców Warszawy 1, 11:00;
 • Białystok, Kuratorium Oświaty, 10:00;
 • Malbork, Starostwo Powiatowe, 12:00;
 • Tarnów, Plac Jana Szczepanika 11:30;
 • Wieliczka, przy Szkole Mistrzostwa Sportowego, 10:00;
 • Zielona Góra, deptak przed Ratuszem Miejskim, 12:00;
 • Tczew, Starostwo Powiatowe, 10:00.

Konferencje 4 stycznia 2022

 • Warszawa, Sejm, 11.00 (a o 15:00 demonstracja pod Sejmem w trakcie obrad komisji)
 • Bydgoszcz, Ratusz Miejski 10:00

Jak zmieni się polska szkoła, kiedy jej rzeczywistością stanie się Lex Czarnek...

...a do szkół zostanie wprowadzony przedmiot o treściach tożsamych z przekazem partii rządzącej?

 • Zwiększy się władza kuratorów nad dyrektorami szkół, co umożliwi łatwe zastępowanie ich posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Kurator reprezentujący ministra będzie mógł odwołać dyrektora z powodu “niewypełnienia zaleceń”, bez uzasadnienia i bez możliwości odwołania od tej decyzji. Równocześnie minister Czarnek zapowiedział podwyżki dla kuratorów.
 • Ograniczone zostaną kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu placówek oświatowych, w tym ich decyzyjność w sprawie odwołania dyrektora oraz tworzenia lokalnej sieci szkół. Samorządy zostaną sprowadzone do roli administratorów budynków.
 • Uczniowie i uczennice stracą gwarantowane im przez Konwencję o prawach dziecka prawo do wyrażania swoich poglądów, zrzeszania się oraz angażowania w oddolne inicjatywy.
 • Uczniowie, uczennice i rodzice stracą możliwość decydowania o tym, jak realizowany jest w szkole program wychowawczo - profilaktyczny. Każdą ich inicjatywę, realizowaną z organizacjami społecznymi będzie mógł zablokować kurator.
 • Nowy przedmiot “historia i teraźniejszość” zmusi uczniów i uczennice do przyswajania treści, które stanowią wyraz jednostronnego partyjnego przekazu. Elementy edukacji obywatelskiej zawarte dotąd w podstawie programowej “wiedzy o społeczeństwie” zostaną zredukowane do minimum.
 • Ograniczona zostanie możliwość rozwijania zajęć dodatkowych i wzbogacania oferty edukacyjnej i wychowawczej. Zmiany zablokują dyrektorom i nauczycielom możliwość korzystania ze wsparcia organizacji społecznych w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Oddadzą kuratorowi decyzję o tym, jakie zajęcia mogą się odbyć na terenie szkoły i jakie organizacje społeczne mogą je prowadzić. Te możliwości już teraz są znacznie ograniczone poprzez zbyt niską subwencję budżetową na finansowanie oświaty, a także z powodu spadku dochodów własnych samorządów przy jednoczesnym wzroście kosztów zadań oświatowych (pandemia, inflacja).
 • W szkole mogą być wprowadzane (bez uzgodnień ze społecznością szkolną) dodatkowe zajęcia lub treści, powstające z inicjatywy administracji centralnej. Nawet jeśli ich treść nie będzie odpowiadała rodzicom i uczniom, nie będą mogli się sprzeciwić ani odmówić udziału w nich.

Stowarzyszenia i korporacje samorządowe od miesięcy protestują przeciwko planowanym zmianom w nowelizacji prawa oświatowego oraz nawołują do jego prawidłowego procedowania:

 • 2 grudnia, list 5 korporacji samorządowych z prośbą o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk 1812) do I czytania również w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
 • 4 grudnia, opinia prawna ZMP ws. projektu nowelizacji Prawa oświatowego (druk sejmowy 1812);
 • 2 września, ZGWRP negatywna opinia do projektu ustawy;
 • 17 czerwca, UMP wystąpienie w sprawie planowanych zmian prawa oświatowego.
;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze