Kongres Prawników Polskich


Wolne sądy, ale szybkie i przyjazne. Kongres Prawników wie jak to zrobić. Co na to Ziobro?

Odpolitycznienie KRS, zabranie ministrowi sprawiedliwości nadzoru nad sądami i prokuraturą, przyspieszenie spraw w sądach gospodarczych i administracyjnych, zmniejszenie opłat sądowych dla obywateli i likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN. To najważniejsze projekty zmian w prawie, które przedstawił II Kongres Prawników Polskich

Kolejna sędzia cofnięta przez resort Ziobry do sądu niższej instancji. 11 procesów zacznie się od nowa

Ministerstwo Sprawiedliwości bez podania przyczyn cofa kolejną sędzię z sądu okręgowego do rejonowego i przerywa prowadzone przez nią procesy. To może być kara za jej zaangażowanie w tworzenie samorządu sędziowskiego, niezależnego od rządu PiS