modlitwa


Franciszek: Bóg nie jest Szatanem! Ale w Polsce wierni wciąż modlą się nie tak, jak każe Ewangelia

Kto wodzi na pokuszenie grzeszników świeckich i duchownych? Polskich katolików obowiązuje modlitwa, zgodnie z którą robi to Bóg. Ale podczas mszy mogą już usłyszeć, że według Ewangelii Bóg ma ich chronić przed szatańskim pokuszeniem. Papież zachęca do zmiany "Ojcze Nasz", Episkopat boi się "majstrowania" w tradycji

Jedna trzecia Polaków jest religijnie „niezaangażowana”, choć 95 proc. deklaruje jakąś wiarę

Osób określanych jako bezwyznaniowe w Polsce jest zaledwie 3 proc. Najwięcej ateistów jest w dużych miastach – w niektórych nawet ponad 10 proc. Niemal połowa badanych twierdzi, że co tydzień chodzi do kościoła, a 40 proc. modli się prawie codziennie. Przyglądamy się religijności Polaków