0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Agnieszka Sadowska / Agencja GazetaAgnieszka Sadowska /...

Na granicy polsko-białoruskiej codziennie potrzebują pomocy osoby, które próbują przedostać się do „wolnego świata". Marzną, są głodne, poranione i zmęczone czasem wielodniową wędrówką. Odzywają się przewlekłe choroby, łatwo o ciężką infekcję. Zdarza się, że ktoś wpadnie do bagna lub porani próbując przedostać się przez graniczne zasieki. Wiemy już o śmierci na granicy co najmniej sześciorga z nich (na zdjęciu manifestacja solidarnościowa w Bydgoszczy z symbolicznymi „ciałami" zmarłych uchodźców).

Grupa lekarzy chce zorganizować pomoc dla uchodźców i imigrantów. Nie dostała jednak zgody władz, by działać w strefie stanu wyjątkowego.

Przeczytaj także:

W tej sytuacji lekarze zorganizują dyżury medyczne poza strefą, gdzie mogą udzielać pierwszej pomocy lekarskiej przybyszom, którym udało się przedostać przez 3-kilometrowy pas graniczny. Rozpoczynają dyżury w czwartek 7 października.

Dr Jakub Sieczko, inicjator akcji napisał dziś, w środę 6 października: "Zaczęło się od jednej wiadomości z pytaniem, czy nie znam jakiegoś ratownika z okolic Białegostoku, który mógłby wspomóc medycznie organizacje działające na granicy. Dziś jest tak, że grupa 42 osób (Medycy na granicy) jest gotowa. Jutro o 08:00 zaczynamy trzyosobowe dyżury. Zostaniemy tam przez 40 dni. Póki co poza strefą stanu wyjątkowego, ciągle liczymy bowiem na zgodę MSWiA na wjazd do niej, a prawa łamać nie zamierzamy. Ruszyła zbiórka publiczna - wiele osób pytało mnie, gdzie można wpłacać kasę. No więc tu można, do czego gorąco zachęcam: http://pomagam.pl/medycynagranicy"

Działania medyków popierają autorytety medyczne z całej Polski, które wystosowały w tej sprawie list do ministra Mariusza Kamińskiego. Publikujemy ich apel o wpuszczenie lekarzy do strefy w całości:

4.10.2021

Apel środowisk medycznych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!

My, niżej podpisani, apelujemy o niezwłoczne umożliwienie wjazdu do strefy objętej stanem wyjątkowym, niezależnej grupie medyków, w celu niesienia tam pomocy humanitarnej.

Z narastającym niepokojem przyjmujemy wiadomości o stanie zdrowia, w jakim znajduje się wiele osób, odnajdywanych przy wschodniej granicy Polski. Informuje o tym zarówno Straż Graniczna, aktywiści, jak i personel placówek medycznych, do których trafiają pacjenci. Wśród nich znajdują się osoby niepełnoletnie, dzieci, kobiety w ciąży, osoby w podeszłym wieku. Dowodem na to, w jak ciężkim położeniu się znajdują, są pierwsze śmierci, poniesione przez tych, którym nie udzielono pomocy na czas. Śmierci, których można było uniknąć.

Nie negując potrzeby kontroli przygranicznej, uważamy, że podstawowym prawem człowieka jest prawo do ratowania życia, niezależnie od narodowości czy statusu prawnego. To również część Przyrzeczenia Lekarskiego, w której każdy i każda z nas zobowiązuje się

„przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnej różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne (...)”.

W tych słowach zawiera się motywacja, jaką kierowała się grupa dwudziestu jeden osób z wykształceniem medycznym - lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek gotowych do zaangażowania się na terenie przygranicznym. Grupa ta 24 września skierowała do Pana wniosek o zgodę na wjazd do strefy stanu wyjątkowego. W odpowiedzi takiej zgody nie otrzymała.

Popieramy ten wniosek i jesteśmy przekonani, iż ich obecność na tym obszarze nie utrudni działań Straży Granicznej, przyczyni się zaś do odciążenia lokalnych służb medycznych. Przede wszystkim jednak pomoże zapobiegać kolejnym śmierciom. Kładą się one cieniem na polskiej historii współczesnej, pełnej jednocześnie gestów solidarności i zaangażowania w pomoc potrzebującym. Prosimy o wyrażenie zgody na kolejny taki gest.

prof. dr hab. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska

prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz

dr hab. med. Marcin Barylski

prof. dr hab. med. Grażyna Bednarek-Tupikowska

prof. dr hab. med. Marlena Broncel

prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk

prof. dr hab. med. Dominika Dudek

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak

prof. dr hab. med. Miłosz Jaguszewski

prof. dr hab. med. Jacek Jassem

dr hab. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

prof. dr hab. med. Mieczysław Litwin

dr hab. med. Anna Mania

prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Tendera

dr hab. med. Tomasz Mazurek

prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz

prof. dr hab. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

prof. dr hab. med. Bartłomiej Perek

prof. dr hab. med. Marek Postuła

prof. dr hab. med. Marek J. Sąsiadek

prof. dr hab. med. Maria Małgorzata Sąsiadek

prof. dr hab. med. Michał Tendera

prof. dr hab. med. Ewa Wender-Ożegowska

prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski

prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze