Uchodźczynie z Afganistanu czekając na azyl tworzą szkoły w obozach
Parwana Amira in Ritsona, Greece
Fot. Thomas Alboth

„W moim świecie świat jest dla wszystkich”. Parwany i Fereszte nie wpuszczono do szkół, założyły własne