0:000:00

0:00

Nauczyciele walczą o wyższe płace: 1000 zł podwyżki netto do wynagrodzenia zasadniczego. Mobilizacja jest ogromna. W spór zbiorowy weszło 23 tys. szkół (czyli ponad 65 proc. wszystkich jednostek oświatowych), a Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, że gotowych do strajku może być nawet 75-80 proc. nauczycieli i nauczycielek.

Jednak, ze względu na złe i niedzisiejsze prawo o sporach zbiorowych, organizacja legalnego strajku trwa długo. Teraz (luty 2019) szkoły są na etapie mediacji i rokowań. Kolejnym etapem będzie referendum, w którym udział musi wziąć co najmniej połowa uczestników sporu. Dopiero potem możliwe będzie ogłoszenie strajku. Realnie datę możemy usłyszeć po 4 marca.

Przeczytaj także:

„To oni wychowują przyszłe pokolenia”

To, czy strajk nauczycieli będzie skuteczny zależy nie tylko od mobilizacji nauczycieli, ale także od poparcia społecznego. 14 lutego pracownicy uczelni wyższych, ośrodków badawczych, doktoranci i studenci zaczęli zbierać podpisy pod listem poparcia: „Uniwersytet Solidarny ze Szkołą”. Piszą w nim, że edukacja to „sektor poważnie niedofinansowany”, a najbardziej cierpią na tym pracownice i pracownicy, których „zarobki radykalnie nie odpowiadają ilości wysiłku, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków”.

„Wiemy to bardzo dobrze: nasza praca – studiowanie, dydaktyka i prowadzenie badań – jest kontynuacją codziennego wysiłku setek tysięcy nauczycieli i nauczycielek. To w szkole przygotowuje się kolejne roczniki do podjęcia studiów i to przede wszystkim w szkole rozpowszechnia się efekty pracy naukowej” – piszą akademicy.

„Wierzymy, że w naszym wspólnym interesie jest docenienie pracy osób biorących na swoje barki odpowiedzialność za wychowanie przyszłych pokoleń” – dodają.

„W geście solidarności zawiesimy zajęcia”

I deklarują poparcie dla postulatu 1000 zł podwyżki, przeprowadzenia strajku, w sytuacji, a także gotowość do gestów solidarności w przypadku ogłoszenia strajku, takich jak:

  • „przedstawianie uchwał o poparciu protestów w instytucjach, w których pracujemy,
  • przeprowadzanie dyskusji o warunkach pracy i systemie edukacji w Polsce w trakcie zajęć i seminariów,
  • zawieszenie naszej pracy;
  • organizacja wieców na kampusach”.
„Jesteśmy gotowi i gotowe wspierać protest tak długo, aż żądania pracowników i pracownic polskich szkół zostaną spełnione” – deklarują akademicy.

Poniżej pełna treść listu. Można się pod nim podpisać w internecie (kliknij tutaj).

My, niżej podpisani – studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownicy i pracownice uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków badawczych – chcemy wyrazić swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.

Sektor edukacji w Polsce jest poważnie niedofinansowany. Szczególnie dotkliwie odczuwają to pracownicy i pracownice szkolnictwa, nauczyciele i nauczycielki. Ich obecne zarobki radykalnie nie odpowiadają ilości wysiłku, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków. Obok nakładów fizycznych i emocjonalnych, których wymaga praca z dziećmi i młodzieżą, nauczyciele poświęcają wiele dodatkowych godzin na podnoszenie własnych kwalifikacji i rosnące obciążenia administracyjne, czemu nie towarzyszy wzrost płac.

Nasze poparcie dla walki o sprawiedliwe płace dla kadry pedagogicznej opieramy także na przekonaniu, że warunki pracy nauczycieli i nauczycielek są jednym z głównych elementów wpływających na jakość edukacji. To od nich zależy w kluczowym stopniu tak świadomość obywatelska, jak i zdolność przyswajania informacji i krytycznego myślenia uczniów i uczennic. Jest to szczególnie istotne w szybko zmieniającym się świecie, który wymaga ciągłego odnajdywania się w nowych sytuacjach. Przeciążona i nisko opłacana kadra pedagogiczna nie będzie w stanie zapewnić młodzieży najlepszych możliwości rozwoju.

Wiemy to bardzo dobrze: nasza praca – studiowanie, dydaktyka i prowadzenie badań – jest kontynuacją codziennego wysiłku setek tysięcy nauczycieli i nauczycielek. To w szkole przygotowuje się kolejne roczniki do podjęcia studiów i to przede wszystkim w szkole rozpowszechnia się efekty pracy naukowej. Wierzymy, że w naszym wspólnym interesie jest docenienie pracy osób biorących na swoje barki odpowiedzialność za wychowanie przyszłych pokoleń. Dlatego też deklarujemy:

- Poparcie dla podnoszonego przez ZNP postulatu zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę do obliczenia stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli.

- Poparcie dla decyzji o przygotowaniach do protestu i przeprowadzenia strajku w sytuacji, gdyby postulaty zwiększenia wynagrodzenia nie zostały spełnione.

- Gotowość do gestów solidarności w przypadku ogłoszenia strajku, takich jak: przedstawianie uchwał o poparciu protestów w instytucjach, w których pracujemy, przeprowadzanie dyskusji o warunkach pracy i systemie edukacji w Polsce w trakcie zajęć i seminariów, zawieszenie naszej pracy i organizacja wieców na kampusach – jesteśmy gotowi i gotowe wspierać protest tak długo, aż żądania pracowników i pracownic polskich szkół zostaną spełnione.

dr Monika Arasimowicz-Andres, Centrum Nowych Technologii UW

Michalina Augusiak, Instytut Historyczny / Instytut Kultury Polskiej UW

dr hab. Ewa Bińczyk, Instytut Filozofii UMK

Filip Brzeźniak, MISH UJ

Wiktoria Chojnacka, Instytut Filologii Polskiej UWr

dr hab. Marcin Czerwiński, Instytut Filologii Polskiej UWr

dr hab. Łukasz Dębowski, Instytut Podstaw Informatyki PAN

prof. Janusz Dobieszewski, Instytut Filozofii UW

Anna Dobrowolska, Faculty of History, University of Oxford / UW

prof. Ewa Domańska, Instytut Historii UAM

Michał Godziszewski, Instytut Filozofii / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

prof. Ewa Graczyk, Instytut Filologii Polskiej UG

Karolina Grzegorczyk, Instytut Kultury Polskiej UW

Delfina Haszczyńska, Instytut Filozofii UW

dr hab. Filip Ilkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

prof. Małgorzata Fuszara, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

prof. Jerzy Kochanowski, Instytut Historyczny UW

prof. Leszek Koczanowicz, SWPS, Filia we Wrocławiu

dr hab. Beata Kowalska, Instytut Socjologii UW

prof. Małgorzata Kowalska, Katedra Filozofii i Etyki UwB

dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Marcin Miłkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN

dr Miłosz Panfil, Instytut Fizyki UW

dr hab. Monika Płatek, Instytut Prawa Karnego UW

dr hab. Kacper Pobłocki, EUROREG UW

dr hab. Tomasz Rakowski, UW

dr Mikołaj Ratajczak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Mikołaj Skawiński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Magdalena Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej UW

dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Tomasz Steifer, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr hab. Jakub Szymanik, Institute for Logic, Language and Computation UvA

Aleksandra Towarek, Politechnika Warszawska

prof. Łukasz Turski

dr hab. Barbara Wagner, Wydział Chemii UW

Jan Wójtowicz, Wydział Fizyki UW

prof. Jan Woleński, Instytut Filozofii UJ

Monika Woźniak, Instytut Filozofii UW

Mikołaj Ratajczak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze