0:000:00

0:00

Prawa autorskie: / Agencja Gazeta/ Agencja Gazeta

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) opublikowało apel do polskiego rządu o udzielenie pomocy cudzoziemcom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej.

Jak podała dziś rano (24 sierpnia) Straż Graniczna na granicy w Usnarzu Górnym przebywają obecnie 24 osoby. Chcą dostać się do Polski i ubiegać o ochronę międzynarodową. Strażnicy graniczni jednak wbrew prawu brutalnie wypychają ich na stronę białoruską i nie dopuszczają do wejścia na teren Polski. Nie pozwalają im także skontaktować się z lekarzami, prawnikami oraz organizacjami pozarządowymi.

Przeczytaj także:

Cudzoziemcy próbują przedostać się do Polski także w innych miejscach. W przygranicznej Bobrówce, jak pisze dla OKO.press Igor Nazaruk, do wczoraj przebywało 9 Somalijek. Po naszym tekście polska Straż Graniczna przewiozła je do placówki w Czeremsze.

Poniżej publikujemy apel UNHCR w całości.

Apel do władz RP

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców jest zaniepokojona doniesieniami o grupie kilkudziesięciu osób, które od wielu dni są przetrzymywane w pasie granicznym niedaleko miejscowości Usnarz Górny przy granicy polsko-białoruskiej. Z naszych informacji wynika, że w skład grupy wchodzą głównie osoby z Afganistanu i Iraku, w tym dzieci, kobiety i osoby potrzebujące pomocy medycznej. Niektórzy z tej grupy mogą wymagać ochrony międzynarodowej i z tego, co wiemy, zgłaszały one zamiar ubiegania się o azyl.

„Choć rozumiemy wyzwania związane ze wzrostem liczby osób, które przedostają się do Polski, apelujemy do władz RP o zapewnienie tym ludziom dostępu do terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego”, powiedziała Przedstawicielka UNHCR w Polsce Christine Goyer.

„Dostęp do terytorium i azylu powinien być udzielony zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego”.

Rozumiemy, że nieuregulowane przemieszczanie się uchodźców i migrantów stanowi istotne wyzwanie. Zarazem jednak wywołuje negatywne skutki dla uchodźców i osób poszukujących azylu – zwłaszcza jeśli przez wiele dni pozostawieni są bez żadnego wsparcia.

„Wzywamy polski rząd do dokonania indywidualnej oceny każdego przypadku przed wydaleniem tych osób lub niedopuszczeniem ich do terytorium RP. Zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, której Polska jest sygnatariuszem, osoby ubiegające się o azyl nie powinny być karane za nielegalne przekroczenie granicy”, powiedziała Goyer.

„Wszystkie państwa mają prawo do zarządzania swoimi granicami w zgodzie z prawem międzynarodowym, jednak pod warunkiem respektowania praw człowieka, w tym także prawa do azylu”.

UNHCR współpracuje z właściwymi instytucjami – w tym także w Białorusi – i wzywa wszystkie strony do rozwiązania impasu w zgodzie z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem zasad humanitaryzmu oraz do unikania instrumentalizowania uchodźców oraz innych osób, które są w szczególnie trudnych sytuacjach. UNHCR jest gotowy wspierać polskie władze, by działania przez nie podejmowane były zgodne z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców.

;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze