Usnarz Górny. UNHCR do polskich władz: respektujcie prawa człowieka
Uchodźcy na granicy polsko - bialoruskiej w Usnarzu Górnym
Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Gazeta

Usnarz Górny. UNHCR do polskich władz: respektujcie prawa człowieka, w tym prawo do azylu