Utrudnianie polowania - myśliwi oskarżają mieszkańców i dziennikarza OKO.press
polowanie w Kośmidrach
OKO.press

Mieszkańcom Kośmidrów i operatorowi OKO.press grozi więzienie za „utrudnianie” polowania