Uzasadnienie likwidacji gimnazjów opiera się na manipulacji badaniami
Powolanie Elzbiety Witek do Rady Dialogu Spolecznego
fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Uzasadnienie likwidacji gimnazjów opiera się na manipulacji badaniami