"Wiadomości" TVP: mordują uchodźcy. Fakty nie mają znaczenia
uchodźcy fot. Gémes Sándor SzomSzed

„Wiadomości” TVP: mordują uchodźcy. Fakty nie mają znaczenia