W Sierpniu '80 władza uznała porozumienia za chwilowe ustępstwa
Lech Wałęsa - sierpień '80
Foto: Erazm Ciołek/PAP

W Sierpniu ’80 władza traktowała porozumienia jako chwilowe ustępstwa, nie zamierzała ich dotrzymać [ROZMOWA]