Wyrok ETPCz: Umieszczając dzieci w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców Polska narusza prawo do życia rodzinnego
Ośrodek dla uchodźców w Białymstoku
fot. archiwum

Wyrok ETPCz: Umieszczając dzieci w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców Polska narusza prawo do życia rodzinnego