Wysokie bezrobocie wśród młodych. Zostaniemy drugą Hiszpanią?
Urząd pracy w Warszawie
FOT. ALBERT ZAWADA / AGENCJA GAZETA

Wysokie bezrobocie wśród młodych. Zostaniemy drugą Hiszpanią?