Zakarpacie w ogniu. Rosja prowokuje konflikt w kolejnym regionie Ukrainy. Z pomocą polskich narodowców
"Antybanderowski" patrol Falangi na pograniczu polsko- ukraińskim. Fot. screen

Zakarpacie w ogniu. Rosja prowokuje konflikt w kolejnym regionie Ukrainy. Z pomocą polskich narodowców