20$ za pół litra wrzątku. Tyle jest warte ludzkie życie. Reporter na szlaku uchodźców
Michałowice, 27.09.2021. Uchodźcy pod posterunkiem Straży Granicznej
Fot.: Agata Kubis/OKO.press

20$ za pół litra wrzątku. Tyle jest warte ludzkie życie. Reporter OKO.press na szlaku uchodźców