0:00
0:00

0:00

"Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący" - czytamy w oświadczeniu "Solidarni w obronie naszych praw i wolności".

Dokument został podpisany przez 54 organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne. Wśród nich są m.in.: Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Stowarzyszenie Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Znalazła się też jedna organizacja ekologiczna Greenpeace Polska. Na liście jest również Archiwum Osiatyńskiego, inicjatywa Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, wydawcy OKO.press.

"Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu. [...] Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący" - czytamy.

Organizacje podkreślają, że „protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób". Deklarują też pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Przeczytaj także:

Poniżej tekst całego oświadczenia.

29 października 2020

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw podstawowych kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r.

Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych, jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu.

Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzące, wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący,

którzy instrumentalnie wykorzystują instytucje państwowe oraz sytuację pogłębiającego się kryzysu epidemicznego w celach politycznych, wbrew interesowi publicznemu, prowokując protesty społeczne i wychodzenie ludzi na ulicę.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet.

Ich protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób.

Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.

Jako obywatelki i obywatele, a także jako działaczki i działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji możliwości. Deklarujemy m.in. pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej

 1. Archiwum Osiatyńskiego
 2. Centrum Praw Kobiet
 3. Forum Darczyńców w Polsce
 4. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 5. Fundacja ARTinTRANSLATION
 6. Fundacja Autonomia
 7. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 8. Fundacja EduTank
 9. Fundacja Feminoteka
 10. Fundacja im. Stefana Batorego
 11. Fundacja Katarzyny Kozyry
 12. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK
 13. Fundacja Liberté!
 14. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 15. Fundacja Panoptykon
 16. Fundacja Pole Dialogu
 17. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
 18. Fundacja SaveOneChild
 19. Fundacja w Stronę Dialogu
 20. Fundacja Szkoła z Klasą
 21. Fundacja im. Roberta Schumana
 22. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
 23. Fundacja Panoptykon
 24. Greenpeace Polska
 25. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 26. Inicjatywa Wolne Sądy
 27. Instytut Spraw Publicznych
 28. Instytutu Zdrowia i Hortiterapii
 29. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 30. Kampania Przeciw Homofobii
 31. Kobiety Filmu
 32. Komitet Obrony Demokracji
 33. Krytyka Polityczna
 34. Kultura Liberalna
 35. Obywatele dla Edukacji
 36. Obywatele Kultury
 37. Obywatele RP
 38. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 39. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 40. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 41. Projekt: Polska
 42. Razem dla Konarzewa
 43. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 44. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
 45. Stowarzyszenie Amnesty International
 46. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 47. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 48. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 49. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 50. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
 51. Stowarzyszenie Państwomiasto
 52. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 53. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
 54. Wiosna bez Barier

Dziewiąty dzień protestów

Masowe protesty na ulicach w całej Polsce trwają już dziewięć dni. O godzinie 17:00 30 października w Warszawie rozpoczął się „Wielki Marsz”, na który do stolicy zjechali się uczestnicy z całego kraju.

Przyczyną protestów jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, w którym napisano, że aborcja ze względu na „duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” jest niezgodna z Konstytucją. Wyrok ma zostać opublikowany 2 listopada.

Przyjęcie wniosku przez TK sprawia, że aborcja będzie legalna tylko w przypadkach, gdy zagrożone jest życie czy zdrowie kobiety oraz w przypadku gwałtu czy kazirodztwa. W 2019 roku spośród 1 100 legalnych aborcji aż 1 074 zostało wykonanych z powodu wad płodu (prawie 98 proc. wszystkich zabiegów). 33 zabiegi były spowodowane zagrożeniem życia kobiety, a ledwie trzy – czynem zabronionym (gwałtem lub stosunkiem kazirodczym).

Przyjęcie tego wniosku oznacza zatem w praktyce koniec legalnej aborcji w Polsce.
;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze