0:00
30 października 2020

50 organizacji społecznych: "Odpowiedzialność za destabilizację państwa ponoszą rządzący"

"Bezprecedensowa mobilizacja jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu". Ponad 50 organizacji społecznych obarcza rząd za obecną sytuację na ulicach i deklaruje wsparcie dla protestujących

Wydrukuj

"Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący" - czytamy w oświadczeniu "Solidarni w obronie naszych praw i wolności".

Dokument został podpisany przez 54 organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne. Wśród nich są m.in.: Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Stowarzyszenie Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Znalazła się też jedna organizacja ekologiczna Greenpeace Polska. Na liście jest również Archiwum Osiatyńskiego, inicjatywa Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, wydawcy OKO.press.

"Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu. [...] Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący" - czytamy.

Organizacje podkreślają, że „protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób". Deklarują też pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Poniżej tekst całego oświadczenia.

29 października 2020

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw podstawowych kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r.

Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych, jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu.

Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzące, wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący,

którzy instrumentalnie wykorzystują instytucje państwowe oraz sytuację pogłębiającego się kryzysu epidemicznego w celach politycznych, wbrew interesowi publicznemu, prowokując protesty społeczne i wychodzenie ludzi na ulicę.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet.

Ich protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób.

Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.

Jako obywatelki i obywatele, a także jako działaczki i działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji możliwości. Deklarujemy m.in. pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej

 1. Archiwum Osiatyńskiego
 2. Centrum Praw Kobiet
 3. Forum Darczyńców w Polsce
 4. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 5. Fundacja ARTinTRANSLATION
 6. Fundacja Autonomia
 7. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 8. Fundacja EduTank
 9. Fundacja Feminoteka
 10. Fundacja im. Stefana Batorego
 11. Fundacja Katarzyny Kozyry
 12. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK
 13. Fundacja Liberté!
 14. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 15. Fundacja Panoptykon
 16. Fundacja Pole Dialogu
 17. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
 18. Fundacja SaveOneChild
 19. Fundacja w Stronę Dialogu
 20. Fundacja Szkoła z Klasą
 21. Fundacja im. Roberta Schumana
 22. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
 1. Fundacja Panoptykon
 2. Greenpeace Polska
 3. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 4. Inicjatywa Wolne Sądy
 5. Instytut Spraw Publicznych
 6. Instytutu Zdrowia i Hortiterapii
 7. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 8. Kampania Przeciw Homofobii
 9. Kobiety Filmu
 10. Komitet Obrony Demokracji
 11. Krytyka Polityczna
 12. Kultura Liberalna
 13. Obywatele dla Edukacji
 14. Obywatele Kultury
 15. Obywatele RP
 16. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 17. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 18. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 19. Projekt: Polska
 20. Razem dla Konarzewa
 21. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 22. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
 23. Stowarzyszenie Amnesty International
 24. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 25. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 26. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 27. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 28. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
 29. Stowarzyszenie Państwomiasto
 30. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 31. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
 32. Wiosna bez Barier

Dziewiąty dzień protestów

Masowe protesty na ulicach w całej Polsce trwają już dziewięć dni. O godzinie 17:00 30 października w Warszawie rozpoczął się „Wielki Marsz”, na który do stolicy zjechali się uczestnicy z całego kraju.

Przyczyną protestów jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, w którym napisano, że aborcja ze względu na „duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” jest niezgodna z Konstytucją. Wyrok ma zostać opublikowany 2 listopada.

Przyjęcie wniosku przez TK sprawia, że aborcja będzie legalna tylko w przypadkach, gdy zagrożone jest życie czy zdrowie kobiety oraz w przypadku gwałtu czy kazirodztwa. W 2019 roku spośród 1 100 legalnych aborcji aż 1 074 zostało wykonanych z powodu wad płodu (prawie 98 proc. wszystkich zabiegów). 33 zabiegi były spowodowane zagrożeniem życia kobiety, a ledwie trzy – czynem zabronionym (gwałtem lub stosunkiem kazirodczym).

Przyjęcie tego wniosku oznacza zatem w praktyce koniec legalnej aborcji w Polsce.

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze

Komentarze będą wkrótce dostępne