0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Dawid Żuchowicz / Agencja GazetaDawid Żuchowicz / Ag...

Oświadczenie 94 legalnych sędziów Sądu Najwyższego zostało skierowane do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w związku z rozpoczęciem w czwartek 24 marca prac nad przepisami, które mają zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Rozpatrywanych jest kilka projektów ustaw - prezydenta, dwa projekty posłów klubu PiS (za jednym z nich stoi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro) oraz opozycji.

Projekty mają przede wszystkim wykonać wyrok TSUE z 15 lipca 2021 roku, w którym Trybunał orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem. Likwidacja Izby to jeden z warunków Komisji Europejskiej przed odblokowaniem dla Polski miliardów z Krajowego Programu Odbudowy. Ale zarówno projekt prezydenta Dudy - wydaje się, że ma największe szanse na uchwalenie z poprawkami - oraz projekty posłów PiS, nie wykonują w pełni wyroków TSUE i ETPCz.

Bo nie likwidują głównego problemu mającego wpływ na praworządność, czyli nie obejmują likwidacji neo-KRS, która daje nominacje dla neo-sędziów.

A legalność neo-KRS i jej nominacji też podważyły europejskie trybunały.

Projekt, który powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości wręcz jeszcze bardziej pogłębia chaos w sądach, bo zakłada likwidację obecnego SN i powołanie na jego miejsce kadłubkowego sądu, obsadzonego wyselekcjonowanymi osobami. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Przeczytaj także:

Jedynie projekt zgłoszony przez partie opozycyjne w pełni wykonuje wyroki ETPCz i TSUE oraz w pełni przywraca praworządność. Ale rząd go nie popiera.

W związku z projektami dotyczącymi likwidacji Izby Dyscyplinarnej oraz problemu neo-KRS, aż 94 legalnych sędziów SN - w tym w stanie spoczynku - wystosowało oświadczenie, które przekazano Marszałek Sejmu i Marszałkowi Senatu. Sędziowie SN zadeklarowali też chęć udziału w pracach nad projektami w komisji sejmowej. Nie dostali jednak odpowiedzi ani z Sejmu, ani z Senatu.

Oświadczenie podpisali również byli prezesi SN - Adam Strzembosz, Lech Gardocki i Małgorzata Gersdorf.

Publikujemy pełną treść oświadczenia sędziów SN

„W związku z wniesionymi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: projektem zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011), projektem ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk sejmowy 2013) oraz projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2050), wobec całkowitego pominięcia środowiska sędziowskiego w procesie ich tworzenia i konsultowania, oświadczamy, co następuje:

1/ Dostrzegamy próby rozwiązania problemu narastającej od 2016 roku destrukcji wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego, zauważając jednocześnie, że przedstawione projekty nie realizują wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie C-824/18, z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19 oraz z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-487/19. Nie uwzględniają także wniosków płynących z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w sprawach: Reczkowicz przeciwko Polsce, Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce oraz Advance Pharma przeciwko Polsce.

2/ Z przywołanych orzeczeń trybunałów europejskich wynika, że głównym źródłem zagrożeń dla stanu praworządności w Polsce jest niezgodne z Konstytucją RP ukształtowanie sędziowskiej części składu Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także związany z tym status osób powołanych na urząd sędziego na podstawie uchwał tak ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa.

3/ Przedstawione projekty nie zawierają jakichkolwiek propozycji zmian ustawowych dotyczących przywrócenia Krajowej Radzie Sądownictwa jej konstytucyjnych funkcji, w tym obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podtrzymujemy zatem naszą deklarację uczestnictwa w pracach zmierzających do osiągnięcia niezbędnego konsensusu w tych kwestiach w interesie publicznym, wymiaru sprawiedliwości oraz obywateli.

Podkreślamy, że szczególnie w aktualnej sytuacji międzynarodowej spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę, będącą przejawem rażącego naruszenia międzynarodowego porządku prawnego i łamania praw człowieka, konieczne jest przyjęcie rozwiązań prawnych w pełni uwzględniających zasady państwa prawa oraz szanujących wartości, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej. Dla każdego z nas powinno być oczywiste, jak istotne znaczenie ma respektowanie tych wartości dla zachowania jedności i współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, co stanowi rzeczywistą gwarancję ochrony interesów naszego Państwa.

Oświadczenie podpisali:

Izba Cywilna SN

Sędziowie czynni Teresa Bielska-Sobkowicz Dariusz Dończyk Paweł Grzegorczyk Monika Koba Grzegorz Misiurek Władysław Pawlak Agnieszka Piotrowska Marta Romańska Krzysztof Strzelczyk Roman Trzaskowski Katarzyna Tyczka-Rote Karol Weitz Dariusz Zawistowski

Sędziowie w stanie spoczynku Mirosław Bączyk Tadeusz Ereciński Józef Frąckowiak Jan Górowski Irena Gromska-Szuster Jacek Gudowski Wojciech Katner Marian Kocon Iwona Koper Anna Kozłowska Zbigniew Kwaśniewski Barbara Myszka Anna Owczarek Henryk Pietrzkowski Krzysztof Pietrzykowski Marek Sychowicz Maria Szulc Bogumiła Ustjanicz Lech Walentynowicz Tadeusz Wiśniewski Hubert Wrzeszcz Kazimierz Zawada Czesława Żuławska

Izba Karna SN

Sędziowie czynni Michał Laskowski Tomasz Artymiuk Jacek Błaszczyk Małgorzata Gierszon Jerzy Grubba Kazimierz Klugiewicz Rafał Malarski Jarosław Matras Piotr Mirek Marek Pietruszyński Waldemar Płóciennik Zbigniew Puszkarski Andrzej Siuchniński Barbara Skoczkowska Andrzej Stępka Dariusz Świecki Andrzej Tomczyk Małgorzata Wąsek-Wiaderek Eugeniusz Wildowicz Paweł Wiliński Włodzimierz Wróbel

Sędziowie w stanie spoczynku Adam Strzembosz Lech Gardocki Stanisław Zabłocki Wiesław Błuś Krzysztof Cesarz Henryk Gradzik Przemysław Kalinowski Andrzej Konopka Józef Musioł Dorota Rysińska Roman Sądej Jacek Sobczak Ewa Strużyna Józef Szewczyk Feliks Tarnowski Jadwiga Żywolewska-Ławniczak

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN

Sędziowie czynni Piotr Prusinowski Bohdan Bieniek Jolanta Frańczak Katarzyna Gonera Józef Iwulski Halina Kiryło Dawid Miąsik Maciej Pacuda Krzysztof Rączka Romualda Spyt

Sędziowie w stanie spoczynku Małgorzata Gersdorf Jan Wasilewski Teresa Flemming-Kulesza Beata Gudowska Zbigniew Hajn Roman Kuczyński Jerzy Kuźniar Andrzej Wasilewski Barbara Wagner Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Andrzej Wróbel

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze