Aby zatrzymać protesty, Zalewska bajdurzy o reformie: "To rodzice zdecydowali. Każdy głos został wysłuchany"
14.02.2017 Warszawa . Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisuje rozporzadzenie dotyczace podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztalcenia ogolnego dla szkoly podstawowej . Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

Aby zatrzymać protesty, Zalewska bajdurzy o reformie: „To rodzice zdecydowali. Każdy głos został wysłuchany”