0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.plSlawomir Kaminski / ...

O komplikującej się sytuacji na granicy piszemy od kilku dni. Wśród uciekających z objętej wojną Ukrainy są przede wszystkim kobiety i dzieci, bo ukraińscy mężczyźni są zobowiązani do obrony kraju. Ale wśród uchodźców są też cudzoziemcy, którzy w Ukrainie pracowali i studiowali. Im nie tylko trudniej dotrzeć do pomocy po polskiej stronie, bo nie obejmują ich ułatwienia dla obywateli/ek Ukrainy, ale są też narażeni na dyskryminację.

Przeczytaj także:

"Od najazdu Rosji na Ukrainę przybywają do Polski osoby uciekające przed atakami rosyjskich wojsk. Wśród nich są zarówno obywatele i obywatelki Ukrainy, jak i osoby pochodzące z innych państw, które w Ukrainie znalazły swój dom. Wszyscy oni muszą zostać wpuszczeni do Polski i traktowani na takich samych zasadach", piszą w apelu organizacje pozarządowe m.in. Akcja Demokracja, Polskie Forum Migracyjne, Wolne Sądy, Fundacja im. S. Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Publikujemy cały apel.

96 organizacji pozarządowych zebrało się razem, by zwrócić uwagę władz na problem.

Apel o równe traktowanie osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Od najazdu Rosji na Ukrainę przybywają do Polski osoby uciekające przed atakami rosyjskich wojsk. Wśród nich są zarówno obywatele i obywatelki Ukrainy, jak i osoby pochodzące z innych państw, które w Ukrainie znalazły swój dom. Pamiętajmy, że wszyscy oni uciekają przed tym samym wrogiem i są w takiej samej sytuacji. Wszyscy oni muszą zostać wpuszczeni do Polski i traktowani na takich samych zasadach. Stąd, zarówno działania na samej granicy, jak i planowane przez polski rząd przepisy, muszą objąć w takim samym stopniu pomocą i ochroną wszystkich uciekających.

Takie same apele płyną do nas od organizacji ukraińskich. 2 marca 9 organizacji broniących praw człowieka i pracujących w Ukrainie wezwało do równego traktowania wszystkich uciekających z Ukrainy, niezależnie od ich narodowości. Ten sam głos płynie od organizacji ukraińskich pracujących w Polsce — Fundacji Nasz Wybór oraz Związku Ukraińców w Polsce.

W tej dramatycznej sytuacji wojny za naszymi granicami, nie możemy dać się podzielić. I sami jako państwo i społeczeństwo nie możemy dzielić innych.

Dlatego, wspierając głos naszych kolegów i koleżanek Ukraińców i Ukrainek, apelujemy do polskiego rządu o zapewnienie procedur, które przeciwdziałać będą dyskryminacji na granicach i segregacji ludzi z uwagi na ich kolor skóry, narodowość czy religię. Apelujemy o wprowadzenie regulacji prawnych, które zaoferują taką samą pomoc dla wszystkich uchodźców i uchodźczyń z terenu Ukrainy.

Sygnatariusze

 • Grupa Granica
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie Nomada
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Fundacja Ośrodka KARTA
 • Fundacja Otwarty Plan
 • Fundacja Autonomia
 • Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 • Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 • Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
 • Fundacja Res Publica
 • Fundacja dla Polski
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Wolne Sądy
 • Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Komitet Obrony Demokracji
 • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW)
 • Grupa Ponton
 • Fundacja Wolni Obywatele RP
 • Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
 • Stowarzyszenie Lepszy Świat
 • Fundacja Kultura Liberalna
 • Fundacja Feminoteka
 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
 • Stowarzyszenie Czasu Kultury
 • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
 • Fundacja Pole Dialogu
 • Fundacja BEZLIK
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Stowarzyszenie Egala
 • Studencki Komitet Antyfaszystowski
 • Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 • Poznańska Garażówka
 • Pogotowie “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 • Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
 • Stowarzyszenie Kobiety Filmu
 • Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania
 • Fundacja Droga Kobiet
 • Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • Akcja Demokracja
 • Badacze i Badaczki na Granicy
 • Centrum Badań Migracyjnych UAM
 • Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI
 • Kuchnia Konfliktu
 • Fundacja Stocznia
 • Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
 • Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
 • Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
 • Amnesty International Polska
 • Stowarzyszenie Państwomiasto
 • Fundacja Projekt: Polska
 • Fundacja Panoptykon
 • Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim
 • Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
 • Fundacja Malta
 • Edukacja w Działaniu
 • New Visions
 • Pracownia Antyrasistowska
 • BlackisPolish
 • Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ
 • Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Trygorcie
 • Fundacja Miejski Nurt
 • Stowarzyszenie "Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych" w Mielnie Pyrzyckim
 • Koło Gospodyń Wiejskich " Hrabina" w Mielnie Pyrzyckim
 • Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dargobądzu
 • Wolin 2024
 • Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices
 • Stowarzyszenie BoMiasto
 • OSP WOLIN
 • Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet
 • Fundacja Edukacja- Równość-Aktywność-Dialog-Era Dialogu w Koszalinie
 • Fairtrade Polska
 • Towarzystwo Dolina Raduni
 • Stowarzyszenie Młode Dęby
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 • Fundacja Kalejdoskop Kultur
 • Fundacja EkoRozwoju
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Fundacja HerStory
 • Wielkopolski Kongres Kobiet
 • Koalicja Otwarty Kraków
;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze