0:00
Barbara Grabowska-Moroz
Barbara Grabowska-Moroz
doktor nauk prawnych, badaczka na Uniwersytecie Groningen w ramach projektu RECONNECT. Wcześniej prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.