Barbara Grabowska-Moroz, Autor w serwisie oko.press
Barbara Grabowska-Moroz

Barbara Grabowska-Moroz

doktor nauk prawnych, badaczka na Uniwersytecie Groningen w ramach projektu RECONNECT. Wcześniej prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.