0:000:00

0:00

Dominika Bychawska-Siniarska
Dominika Bychawska-Siniarska
doktor nauk prawnych, ekspertka w zakresie swobody wypowiedzi i praw człowieka. Współpracuje m.in. z Radą Europy i jest doradcą w Programie Środkowoeuropejskim Prague Civil Society Center.