0:000:00

0:00

Krzysztof Obłój
Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i  międzynarodowego