0:00
0:00

0:00

Krzysztof Bogusz
Lekarz rezydent psychiatrii w Szpitalu Nowowiejskim, asystent w Klinice Psychiatrii WUM