0:000:00

0:00

Michał Wróblewski
dr hab., profesor uczelniany zatrudniony w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu; interesuje się studiami nad nauką i technologią oraz socjologią medycyny, zdrowia i choroby; obecnie realizuje badania dotyczące programu szczepień przeciw COVID-19 oraz aktywizmu środowiskowego związanego z jakością powietrza; autor (razem z Ł. Afeltowiczem) książki „Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych”, która ukazała się w tym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.